Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Anne Babaların Çocuklarına Karşı Takındıkları Tutumlar

Anne baba tutumları, çocukların yeteneklerini pekiştirmede önemlidir (O'Brien vd. 1995). Anne baba tutumları çocukların mutluluklarını, sosyal yeterliliklerini, akademik performanslarını, psikolojik gelişimini ve davranış problemlerini etkilemektedir.

Devamını oku...

Anne Baba Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Anne baba eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:
 Anne baba eğitim programlarının etkili olması için çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini teşvik eden davranışlar belirlenerek desteklenmelidir.
 Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen programlar daha fazla katılım sağladığından, öncelikli olarak anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve ihtiyaçları tespit edilmelidir.

Devamını oku...

Çocuktan Çocuğa Eğitim Yaklaşımları

Çocuktan Çocuğa Eğitim Programı, gerek evde, gerekse okulda ve dışarıda çocukların öğrendiklerini diğer çocuğa aktarması olarak tanımlanabilir. Çocuktan çocuğa eğitim yaklaşımında çocuklar sorunlara çözüm bulmakla birlikte, büyüklere de görevlerini hatırlatmış olmaktadır.

Devamını oku...

Anne Baba Eğitiminin Amaçları

Ailelere yönelik uygulanan eğitim programları ailelerin;
 Anne babalık becerilerini ve bilgilerini geliştirme,
 Çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerini geliştirme,

Devamını oku...

Uzaktan Öğretim Yoluyla Aile Eğitimi Yaklaşımlar

Uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi yaklaşımında, aile eğitimi uzaktan öğretim süreçlerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim uygulamasında, anne babaları çocuk gelişimi ve eğitimi alanında bilgilendirmeye yönelik basılı ve görsel metinler, kitapçıklar ve broşürler düzenli aralıklarla anne babalara gönderilmekte veya radyo, televizyon gibi araçlarla anne babalara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

Anne Baba Eğitiminin Tanımı ve Önemi

Anne baba eğitimi, anne babalara çocukların fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan yetenek ve anlayışı kazanmalarına yardımcı olan bir eğitimdir.

Devamını oku...

Kurumsal Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmiş Aile Eğitimi Yaklaşımları

İl Okul öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi yaklaşımı, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların anne babalarına, aynı kurumda ve evlerinde eğitim verilmesidir. Bir başka ifadeyle çocukların eğitim programları ile aile eğitim programının bütünleştirilmesidir.

Devamını oku...

Aile Eğitimi

İl Aile eğitimi, aile bireylerinin, çocuklarının gelişim ve eğitim sürecine katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen aile eğitim programı, çocuklarını sağlıklı bir biçimde yetiştirebilmesi için geliştirilmiş ve organize edilmiş etkinlikler bütünüdür.

Devamını oku...

Kurum Merkezli Aile Eğitimi Yaklaşımları

İl Kurum merkezli aile eğitimi, anne-baba-eğitimci etkileşimine dayanmaktadı. Eğitim merkezlerinde sunulan bu yaklaşım, iki farklı uygulamayı kapsamaktadır. Birinde yalnız anne baba grupları haftanın belli günlerinde grup toplantıları aracılığıyla eğitilmekte, diğerinde ise anne babalar, çocuklarıyla birlikte eğitim merkezlerine gelerek eğitimlerini sürdürmektedir.

Devamını oku...

Ailenin Özellikleri

Çocuğun yaşamının ilk yıllarında büyük öneme sahip olan ailesi, onun ilerideki hayatını etkileyecek önemli bir sosyal kurum olarak ele alınmaktadı. Aile çocuğun gelişimsel sürecindeki doğru ve yanlışlar için güçlü bir belirleyici olup çocuğun gelişimini ve öğrenmesini derinden etkilemektedir. Aileden edinilen temel bilgiler ise çocukların gelecekteki başarısını belirlemektedir.

Devamını oku...

Ev Merkezli Aile Eğitimi Yaklaşımları

Ev merkezli aile eğitimi yaklaşımı, doğrudan çocuğa sunulan bir eğitim değildir. Çocuğun tüm gelişimine katkı sağlayan, ev ortamını hazırlayan anne, baba ve diğer aile bireylerinin katılımının sağlandığı, isteğe bağlı olan ve doğal ortamda gerçekleşen programdır.

Devamını oku...

Ailenin Tanımı ve Önemi

Aile; çocuğun beslenme, korunma, sağlık, sevgi, güven, eğitim ve toplumsallaşma gibi temel gereksinimlerini karşılayan en önemli kurumdur. Aile ortamı, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren içerisinde yer aldığı, yaşamın devam ettirilmesi için bakım ve desteğin sunulduğu sosyal bir ortamdır.

Devamını oku...

Anne Baba Çocuk İlişkisi

Anne baba olmak bir bireyin düzenli olarak yıllar boyunca beslenme, bakım, koruma gibi sorumluluklarını alma ve sürdürmeyi gerektirmektedir. Anne ve babalar, çocuklarının bilgi aktarıcısı olarak kültürel değer ve kuralların devamını sağlarlar. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yer olup çocuğa yönelik tutum ve davranışların, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/