Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Anne Baba Eğitiminin Amaçları

Ailelere yönelik uygulanan eğitim programları ailelerin;
 Anne babalık becerilerini ve bilgilerini geliştirme,
 Çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerini geliştirme,


 Yaşadıkları sorunlarla pozitif yolarla başa çıkabilme,
 Çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine nasıl katkıda bulunabileceklerine ilişkin öğrenme deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Anne-baba eğitimi programları çocukların yetiştirilmesi, aile ilişkileri, ailede ve toplumda anne babaya düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin sistemli biçimde geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Anne baba eğitim programları temelde iki amaca hizmet etmektedir. Birincisi; ailenin psikolojik ve sosyal açıdan bulunduğu yaşam koşullarına adapte olabilmesine yardımcı olmak, diğeri ise çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda anne babaları bilgilendirmek ve onlara destek olmaktır. Anne-baba eğitiminin temel amacı, anne ve babalarının özgüvenini güçlendirerek, çocuklarının fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi için anne-babalık becerilerini geliştirecek şekilde anne babalara rehberlik etmektir. Diğer bir ifadeyle, anne-babaların kendilerine olan güvenlerini kazandırmak, çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve davranışsal gelişiminde kullanmak üzere onlara bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Anne baba eğitiminde eğitim programının içine babayı da aktif olarak katmak esas olup, anne baba adaylarını evlilik öncesinde eğitmek, evlat edinmiş ya da edinecek ailelerin anne babalık rolleri ile ilgili bilgi, beceri ve sorumluluklarını geliştirmek önemlidir.
Son yıllarda çocuk eğitiminde anne-babaların eğitime katılması doğrultusunda yapılan çalışmalar, anne babanın eğitimde ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde kazanılan deneyimlerin çocuk üzerindeki etkisi, diğer yıllara oranla daha güçlü ve kalıcı olabilmektedir. Çocuk ve anne babada negatif davranış örüntüleri yerleşmeden erken dönemde anne baba müdahale programlarının devreye girmesi oldukça önemlidir. Olumsuz ve yetersiz koşulların çocuğun gelişiminde oluşturacağı etkilere sonradan çözüm bulmaya çalışmaktansa bu problemleri erken destek programlarıyla önlemek daha olumlu bir yaklaşım olacaktır. Son yıllarda, anne-baba eğitiminde erken müdahalenin önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır. Anne baba eğitim programları yoluyla risk grubundaki ailelere de ulaşılabilmektedir.
Anne baba eğitimi, anne babaları çocuk yetiştirme becerileri ve bazı özel alanlarda bilgilendirmeyi, anne baba eğitimi programları ise çocuklarının gelişimsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek konusunda anne babalara yardımcı olacak stratejileri öğretmeyi içermektedir. Aile ilişkileri ve çocuk yetiştirme üzerine odaklanan anne baba eğitimleriyle ebeveynlerin kendilerini geliştirmeleri sağlanabilir. Amaca uygun programlarla ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutum ve becerileri desteklenebilir.
Anne babalar çocukların gelişim aşamaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunun için uzun süreli müfredat programlar geliştirilmelidir. Anne babanın rollerinden birisi de öğretmen rolü olduğundan ebeveyn eğitimine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
Çocuğun eğitimi sağduyu ile birlikte, belli ölçüde bilgi ve deneyim gerektirir. Bu nedenle anne babaların, çocuk gelişimi ve eğitimi, insan ilişkileri, çocukla iletişim, anne-baba tutumları gibi konularda eğitilmeleri gerekirken, çoğunlukla anne babalar çocukların gelişimlerini desteklemek gibi önemli bir konuda nadiren eğitim almaktadırlar. Çoğu anne baba kendi aile büyüklerinden gördüğü çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarını benimsemektedir. Oysa toplumlardaki sosyokültürel ve ekonomik gelişmelerle birlikte çocuk yetiştirme biçimleri de değişmektedir. Modern toplumlarda anne babaların çocuk bakımı ve gelişimi konularında bilgi ve becerilerini artıracak aile eğitimi programları gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin, gerçekçi ve uygulanabilir anne baba destek sistemlerinin işlerliğini belirleyip, öncelikle hayata geçirmeleri giderek önem kazanmaktadır.
Kaynak: Emine Yılmaz Bolat Tez Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/