Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Anne Baba Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Anne baba eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:
 Anne baba eğitim programlarının etkili olması için çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini teşvik eden davranışlar belirlenerek desteklenmelidir.
 Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen programlar daha fazla katılım sağladığından, öncelikli olarak anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve ihtiyaçları tespit edilmelidir.


 Anne babaların aile eğitimi çalışmalarına katılmaları için gönüllü olmaları ve cesaretlendirilmeleri önemlidir.
 Anne babaların hamilelik, doğum zamanı, çocuğun okula başlaması gibi çocuğu tanımak ve öğrendikleri bilgilerle harekete geçmek için alıcı ve duyarlı oldukları dönemler vardır. Anne baba eğitimlerinin etkililiğini artırmak için bu dönemler dikkate alınmalıdır. Anne baba eğitimi doğum öncesinde başlamalıdır .
 Anne baba eğitimi programları düzenlenirken, geleneksel, kültürel öğelerle çatışmamaya özen gösterilmelidir.
 Tek bir program yerine, farklı yörelerde yaşayan anne babaların ihtiyacına cevap verebilecek programlar düzenlenmeli, uygulanan programlar anne babaların becerilerini, yeteneklerini ve güvenlerini geliştirmelidir.
 Eğitimci, insan ilişkileri ve iletişim teknikleri konusunda olumlu tutumlar sergilemeli, yetişkin eğitimi konusunda bilgi sahibi olmalı, giyim ve hitap tarzında toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurmalıdır.
 Programa düzenli ve zamanında katılanlara olumlu pekiştireçler sunmalıdır.
 Programın sıklığı, zamanı ve süresi konusunda anne babaların görüşleri alınmalı ve anne babaları öğrenmeye güdülenmelidir.
 Aile eğitiminin yapılacağı fiziksel ortam düzenlenmelidir. Ortamın amaca uygun, ısısı ve aydınlatması uygun olmalıdır.
 Grup toplantısı şeklinde yapılıyorsa anne babalar birbirlerinin yüzünü görecek şekilde oturtulmalıdır.
 Kullanılacak araç gereçler önceden hazırlanmalı ve programın amacı hakkında bilgi verilmelidir.
 Sunum yaparken anne babaların katılımını sağlamak için tartışma, rol oynama gibi tekniklere de yer verilmelidir.
 Eğitimci ev ve iş ortamından ve kişisel özelliklerden kaynaklı olarak anne baba eğitimini engelleyen etmenler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 Eğitim programının hazırlanması ve uygulanmasının yanı sıra değerlendirilmesi de anne baba eğitim programlarındaki başarı için büyük önem taşımaktadır.
 Eğitim programlarının çeşitli kitle iletişim araçlarıyla yaygın hale getirilmesi, ulaşılabilirliğinin sağlanması da etkin rol oynayacaktır.
 Eğitim programları yalnız anneye veya babaya yönelik olarak değil, anne babayı birlikte destekleyecek şekilde hedef kitlenin özelliğine uygun olarak düzenlenmelidir. Eğitim programlarına babaların da katılımları düşünülerek etkili strateji izlenmeli, tüm aile bireyleri eğitime dahil edilmeli ve eğitim anne babaların çalışma saatlerine uygun zaman dilimlerinde düzenlenmelidir.
Kaynak: Emine Yılmaz Bolat Tez Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/