Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Anne Baba Çocuk İlişkisi

Anne baba olmak bir bireyin düzenli olarak yıllar boyunca beslenme, bakım, koruma gibi sorumluluklarını alma ve sürdürmeyi gerektirmektedir. Anne ve babalar, çocuklarının bilgi aktarıcısı olarak kültürel değer ve kuralların devamını sağlarlar. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yer olup çocuğa yönelik tutum ve davranışların, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır.

Çocuk bir yandan sosyal bir varlık olduğunun bilincine varır, bir yandan da davranışlarını taklit edeceği bir modele gereksinme duyar. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, anne babalarını örnek alırlar, onlarla özdeşleşirler, tutum ve davranışlarını taklit ederek kendilerinde yerleştirmeye çalışırlar.
Anne babanın çocuk gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olması çocukları ile olan etkileşimlerini etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar anne babanın çocuğun yaşına göre kazandığı beceri ve bu dönemlere has davranışlar ve gelişim basamaklarının farkında olup olmamaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmalar anne babanın çocuğun gelişimi ile ilgili bilgi düzeyinin çocuğa verilen uyaran kalitesini, ev ortamının kalitesini ve anne baba çocuk etkileşiminin kalitesini etkilediğini göstermektedir. Anne-baba-çocuk arasındaki etkileşim çocuğun davranışlarını biçimlendirmede, olumlu davranışlar geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Anne babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir.
Anne-babaların çocuklarını yetiştirme tarzları, çocukların zekasını, fiziksel yapısını, sosyal ve duygusal gelişimini derinden etkilemektedir. Anne-babaların çocuk yetiştirme tarzı, değerleri ve beklentileri kişiler üzerindeki kişisel farklılıkları yansıtmaktadır.
Öncelikle aile bireyleri arasında sağlıklı bir iletişim olmalıdır. Anne-baba-çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı olması, öncelikle anne-babanın kendi aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Ailede anne babanın birbiriyle iletişimi çocuğu, çocuğun anneyle iletişimi babayı, babanın çocukla olan iletişimi anneyi etkilemektedir. Anne baba arasındaki sıcak ve sağlıklı ilişkiler, çocuklarıyla olan ilişkilerine yansıyacak ve çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde etkin rol oynayacaktır. Anne baba arasındaki uyumlu ilişkiler, çocuklarına karşı tutarlı, kabul edici, sevecen bir tutum geliştirmelerini sağlar. Ailede sevgi, şevkat ve ilginin hakim olduğu, güven verici, destekleyici, demokratik bir havanın gelişmesinde önemli rol oynar. Anne babanın çocuklarına karşı demokratik tutum ve yaklaşımları ise aralarında sağlıklı ve etkili bir iletişimin kurulmasını sağlar.
Başarılı anne-baba çocuk ilişkisi kurmak için gerekli koşullar:
 Anne-babalar, öncelikle çocuklarını tanımalı ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidirler.
 Anne-babalar, çocuklarının kendi modelleri olmadığını, her çocuğun kendine özgü niteliklerle donanmış, ayrı birey olduğunu düşünerek kardeşleriyle ve diğer çocuklarla kıyaslama yoluna girmemelidirler.
 Anne-babalar, çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek için gelişimleri
 doğrultusunda sorumluluk vererek yapıcı ve etkin kılacak bir ortam hazırlamalıdır.
 Anne-babalar, çocuk için en önemli besinin sevgi ve sevecenlik olduğunu bilerek, çocuklarına yeterince ilgi, şefkat ve sevgi göstermelidirler.
 Anne-babalar, çocuklarına uygun olan davranışları ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretebilmeleri için gerek kendi aralarında, gerekse çocuklarına yönelttikleri davranışlarda dengeli, tutarlı ve kararlı olmalıdırlar.
 Anne-babalar, çocuğun anlayamayacağı uyarılar yerine, çocuğun duyularıyla algılayacağı eylemlerde bulunmalıdır.
 Anne-babalar, çocuklarının kendi kendilerini yönetmeleri yolunda başlattıkları girişimlerini desteklemeli, bunun için gerekli ortamı hazırlamalı ve aşırı koruyucu yaklaşımdan kaçınmalıdır.
 Anne-babalar, çocukların disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya ve çocuğun yanında tartışmamaya özen göstermelidir.
 Anne-babalar, oyunun çocuğun gelişim ve eğitimi için önemli olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Çocuklarına oyun için gerekli ortam ve zaman ayırmalıdır.
 Anne-babalar kendine güvenen bir çocuğa sahip olmak için önce kendilerine, sonra birbirlerine ve çocuklarına güvenmeleri gerektiğini bilmelidir.
 Anne-babalar, çocuğuna sanki her zaman anne-babası yanındaymış gibi kendini güvenli ve hiç yanında değillermiş gibi de özgür hissettiği bir ortam hazırlamalıdırlar.
 Anne-babalar önce kendi içlerinde barışık, huzurlu birer birey ve sağlıklı birer model olmalıdırlar.
 Anne-babalar, çocuğun kişiliğine saygı duyan, benlik saygısı üstün kişiler olmalıdırlar.
Kaynak: Emine Yılmaz Bolat Tez Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/