Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Kurum Merkezli Aile Eğitimi Yaklaşımları

İl Kurum merkezli aile eğitimi, anne-baba-eğitimci etkileşimine dayanmaktadı. Eğitim merkezlerinde sunulan bu yaklaşım, iki farklı uygulamayı kapsamaktadır. Birinde yalnız anne baba grupları haftanın belli günlerinde grup toplantıları aracılığıyla eğitilmekte, diğerinde ise anne babalar, çocuklarıyla birlikte eğitim merkezlerine gelerek eğitimlerini sürdürmektedir.

 Toplantı dışındaki günlerde, anne babalar verilen eğitsel materyallerle evde çocuklarıyla çalışmakta ve karşılaştıkları sorunları not etmektedir. Eğitimci ayda iki kez ev ziyareti yaparak etkinliklere destek olmakta ve anne çocuk ilişkisini gözlemlemektedir. Diğer uygulama şeklinde ise, anne babalar haftanın belli günlerinde çocuklarıyla birlikte eğitim kurumuna gelerek eğitim çalışmaları sürdürülmekte, anne babalar eğitimdeyken çocuklar da başka bir sınıfta öğretmen rehberliğinde gelişimlerini destekleyici etkinliklere katılmaktadır.
Programın temel amacı, anne babaların çocuk gelişimi konusundaki bilgilerini artırmak, becerilerini geliştirmek, çocuğun gelişimi için uyarıcı etkinlikler düzenlemek ve gelişim sürecinde oynadıkları rolü anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca anne babalara koruyucu sağlık bilgisi vermek, bireysel sorunlarına yardımcı olmak programın diğer amaçlarını oluşturmaktadır. Kurum merkezli programlarda eğitimci aynı anda yirmi veya daha fazla anne babaya eğitim verebilmektedir. Kurum merkezli programlar sağlık, beslenme ve diğer sosyal hizmet programlarına ek olarak anne baba eğitiminin eklenmesi ya da bağımsız şekilde anne baba eğitim programları şeklinde başlamıştır. Bu programlar içerik olarak birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir.
Ailelerin kuruma gelmeleri, kısa sürede daha çok kişiye ulaşmayı sağlamaktadır. Ancak katılımcı sayısını artırmak ve sürekliliğini sağlamak güç olabilmektedir. Ülkemizde daha çok kurum merkezli eğitim modeli benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, farklı kültürlerden gelen çocukların ortama uyum sağlamalarını desteklemek ve uyarıcı yönünden yetersiz çevrelerden gelen çocukları daha zengin uyarıcılarla karşılaştırmak için göçün yoğun olduğu gecekondu bölgelerinde, halk eğitim merkezlerinde, anne çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda eğitim verilebilir.
Kaynak: Emine Yılmaz Bolat Tez Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/