Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Uzaktan Öğretim Yoluyla Aile Eğitimi Yaklaşımlar

Uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi yaklaşımında, aile eğitimi uzaktan öğretim süreçlerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim uygulamasında, anne babaları çocuk gelişimi ve eğitimi alanında bilgilendirmeye yönelik basılı ve görsel metinler, kitapçıklar ve broşürler düzenli aralıklarla anne babalara gönderilmekte veya radyo, televizyon gibi araçlarla anne babalara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Uzaktan eğitim, bireylere kendi kendine öğrenme olanağı sağlamakta ve yüz yüze eğitime göre daha esnek olduğundan bireyin koşullarına uyarlanabilir özellik içermektedir. Uzaktan eğitim, bireyi ve eğitimciyi bir araya getirmede ve eğitim konusunun içeriğini sunmada iletişim araçlarından, bilgisayardan, ses ya da görüntü kasetlerinden ve teknolojiden, uzaktan eğitim amaçlı yararlanabilme özellikleriyle yüz yüze eğitimden farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitimin amacı, eğitim hizmeti götürmedeki sınırlılıkları kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırarak değişik koşullardaki bireyleri eğitmektir. Eğitim hizmetlerinden yararlanabilmek için bireylerin belirli yaş ve öğrenim düzeyinde olmaları ve belirli merkezlerde bulunmaları gibi zorluklar ortadan kaldırılmak istenmektedir. Birçok insanın gereksinimlerine uygun öğrenme ortamı uzaktan eğitim uygulamalarıyla sağlanabilmektedir.
Kullanılan öğretme süreçlerinin farklılığı nedeniye farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan birisi mektupla öğretim yoluyla aile eğitimidir. Bu uygulamada hazırlanan basılı etkinlikler ilgili bilgilerle birlikte anne babalara posta yoluyla, düzenli aralıklarla gönderilmektedir. Ayrıca anne babaların katılımları sağlanabilirse belli merkezlerde yüz yüze eğitim yapılmaktadır. Yüz yüze eğitimde öğretmen rehberliğinde çocuk gelişimine ilişkin bilgiler ve anne babaların sorunları tartışılmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle ulaşılması güç bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşmak amacıyla bu uygulama kullanılmaktadır.
Bir diğer uygulamada ise radyo ve televizyon aracılığıyla doğrudan anne babalar hedef alınarak çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bilgiler verilmekte ve anne babalara rehberlik edilmektedir. Okuma-yazma bilmeyen anne babalara ulaşmak için daha düşük maliyetle daha geniş kitlelere ulaşmak için radyo televizyon programları önemli bir araçtır. Televizyon geniş kitlelere hitap etmekte, görsel ve işitsel uyaranlar sunmaktadır.
Anne babaların öğrenci psikolojsinden uzak olarak eğitilmeleri sağlanmaktadır. Televizyonla eğitimde farklı sosyokültürel düzeydeki anne babalara aynı anda ulaşılabilmektedir. Anne babalar çocuklarının yanından ayrılmak zorunda kalmadan veya bir bakıcıya ihtiyaç duymadan ev ortamında öğrenebilmektedir. Ancak televizyonla sunulan eğitim programının iyi bir planlama, hazırlık ve televizyona uyarlanma aşamasından geçmesi, öğrenmenin daha kalıcı olabilmesi için ilgi çekici şekilde sunulması gerekmektedir. Bilgisayarlar ise bireylerle hızla etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanabilmeyi sağlamaktadır.
Bilgisayarlı öğrenme kaynakları, öğrenmeyi daha kolay, daha uygun ya da eğlenceli bir hale getirebilmekte ve kişinin kendi hızıyla bireysel öğrenmesini kolaylaştırmaktadır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından hazırlanan "Aile Mektupları Projesi" ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliğinde geliştirilen "Benimle Oynar Mısın" adlı televizyon programı uzaktan eğitim modeline örnek olarak gösterilebilir.
Kaynak: Emine Yılmaz Bolat Tez Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/