Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

İletişim ve Beden Dili

İletişim sadece sözlü olarak gerçekleşmemektedir. İnsanlar birbirlerini fark ettikleri anda iletişim başlar. Bu andan itibaren her türlü olumlu olumsuz davranış, fiziksel temas, göz teması, sözlü sözsüz diyalog iletişimi sağlamaktadır. İnsanların birbirini görmezden gelmesi bile bir iletişim olduğunu göstermektedir.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili -Yüz İfadeleri

Cüceloğlu’na göre, yüz ifadelerini anlamak hiç de kolay değildir. Çünkü yüz oldukça karmaşık bir iletişim sistemine sahiptir.
Bir çok yüz ifadesi resmedilirken de yüzün aldığı şekle göre duygular belirlenir. Üzgün bir an yansıtılmak istenirse kaşlar aşağı çizilir, sevinçli bir an yansıtılırken resimde ağız gülerek çizilir.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Statü Sembolleri

Toplumsal ilişkiler rol ve statüye göre belirlenen ilişkilerdir. Her toplumda, her bireylerin toplumsal değerler sistemine göre belirlenmiş statüleri ve toplumca tanımlanmış rolleri vardır. Bunların bilinmesi, belli bir konumda kişilerin hangi rol davranışlarını yapmak durumunda olduklarını, buna karşılık karşılarındakilerden hangilerini bekleyeceklerini öngörebilmeleri demektir.

Devamını oku...

Beden Dilinin Önemi

Kimi zaman insanların duygularını anlamak gerçekten zordur. Kendilerine soramazsınız, çünkü ne hissettiklerini çoğunlukla söylemezler; söyleseler bile çoğu kez duygularını kendileri de tarif edemezler. Bu kişilerin kafalarının içine girip ne hissettiklerini öğrenemeyeceğimize göre, o anda nasıl bir duygu içinde olduklarını yüz ifadelerine ve beden dillerine bakarak anlamaya çalışırız.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Mesafe ve Bedensel Temas

Mesafe insanlar arası ilişkilerde kişilerin birbirlerine verdikleri değeri, önemi gösteren ve ilişki içinde kendilerini koydukları yer konusunda bize bilgi veren en temel belirleyicidir.

Devamını oku...

Beden Dilinin Tanımı

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce beden diliyle anlaşırlardı. Beden dili insanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Bedenlerinin dili aracılığıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal zenginliklerini başka insanlarla paylaşmışlardır.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Bacaklar ve Ayakların Kullanımı

Bütün beden dili sinyallerinde tek bir harekete bağlı olarak kesin yargıya varmak güçtür.
Otururken ayak bileklerini üst üste koymak, hazır oluşun ve öz kontrolün bir ifadesidir. Öte yandan bacak bacak üstüne atmak hazır bulunmayışın ve mutabık olmayışın işaretidir. Bacak bacak üstüne atma davranışı keşfedilmiş (sonradan kazanılmış) bir davranış biçimidir.

Devamını oku...

İletişim Türleri

İnsanlar bulundukları ortama ve zamana göre, çeşitli iletişim kodlarını kullanarak iletişimde bulunurlar. Sözlü ve yazılı dil, iletişimde kullanılan kodlardan yalnızca ikisidir. Çatılmış kaşlar, kısık gözler, konuşurken araya konan mesafe, bir karikatür, bir resim başka iletişim kodlarına örnektir.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Ayakta Durma ve Oturma

Oturma, ayakta durma, uzanma biçimlerimiz sınırlı ancak ilginç anlamlar aktarabilir. Bunlar çoğunlukla kişiler arası tutumlarla ilgilidirler. Duruş aynı zamanda duygusal durumu, özellikle gerilimin ya da rahatlamanın yoğunluğunu da gösterebilir.

Devamını oku...

İletişim Süreci ve Öğeleri

Yaşamın kendisi gibi iletişimde bir süreçtir. Bunun anlamı, iletişimin dinamik bir süreç olduğudur. Sürekli değişir ve bu değişim, kesintisiz biçimde devam eder.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Pozisyon ve Vücudun Duruşu

Değişik ortam ve koşullarda bedenimizin aldığı tavır ve duruş şekilleri farklılık gösterir. Bedenimizin duruşu, gövdemizin merkezi ile yakından ilgilidir. Göğsümüzün odak noktası, bedensel ifade merkezi olarak kabul edilmiştir.
Merkezimiz açık, kapalı, saldırgan veya uysal olabilir.

Devamını oku...

İletişimin Önemi

İletişim insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir. İletişim toplumsal bir olgudur, bireyler ya da gruplar arasında ve anlamların paylaşımını sağlar, temel amacı, insanların çevrelerindekiler üzerinde etkili olmasını sağlamaktır.
İletişimin amacı anlamdır.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - El Kol Hareketleri

Eller ve kollarla gönderilen mesajlar, insanların çoğu tarafından önemli bir anlatım aracı olarak kullanılmaktadır. Kollar ve eller ifade yansıtmada yüzden sonra gelir ve bunlar bir sağıra bile hikaye anlatacak kadar anlam taşır.

Devamını oku...

İletişimin Tanımı

İletişim karşılığı olarak birçok Hint-Avrupa dilinde kullanılan "komünikasyon" (comunication) sözcüğünün kökü, Latince "communicare" fiilinden türetilmiş olup, başkalarıyla birlikte olma, bağlantı sağlama, bilgi ya da haberi paylaşma, yayma, çoğunluğa genelleme, herkesin paylaşmasını ve yararlanmasını sağlama, herkese pay verme anlamına gelir.

Devamını oku...

İletişim ve Beden Dili - Baş Hareketleri

Vücut hareketleri kişinin hisleri hakkında belirgin mesajlar verdiğine göre, baş hareketleri de bu mesajları çok daha belirginleştirebilir.
Başın duruşunun ve hareketlerinin beden dilinde ne kadar büyük rol oynadığı çok şaşırtıcıdır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/