Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Sağlık Hizmetleri Kapsamında Engellilik Kavramı

Sağlıkta, doğuştan anormallikler, yapı bozuklukları olan onarılamayan bedenin dış görünümündeki anormallikler, bedenin orantısız şekillenmesi, doku ve organların normal boyutundan farklı gelişim göstermesindeki bozukluklar engellilik kavramı olarak ele alınmaktadır.Sağlık hizmetlerinde engellilik kavramı ise, sağlık hizmetleri kapsamında yer alan insan, bina ve kaynaklardaki eksiklikler şeklinde ele alınmaktadır.

İnsan kaynağı olarak doktor, hemşire, ebe, teknisyen, hizmetli v.b personelin bilgi, yetki, yaş, eğitim ve sorumluluklarının değişkenlik göstermesi sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olmaktadır. Sağlık personelinin görev tanımlarının tam yapılamaması, personeller arasında kopukluklar hizmet yetki kargaşalığına neden olmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin insan kaynaklı olması, kesintisiz ve yorucu olması, hizmeti sunanları yıpratmaktadır. Özellikle acil birimlerdeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi, sağlık personelini ve tıbbi araçları yıpratmaktadır. Sağlık çalışanlarının verdikleri hizmetlerin çeşitliliğine karşılık olarak düşük ücret verilmesi, personel üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Aynı zamanda hizmet anında hasta veya yakınlarından şiddet kaynaklı davranışların olması sağlık çalışanlarının hizmet sırasında tedirgin yaklaşımlarına neden olmaktadır.
Bina, araç ve malzemelerin yetersizliği veya günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayamaması, sağlık personelinin mevcut bilgisine engel olmaktadır. Bu uyumsuzluk hastalara ve engellilere verilebilecek tedavi, rehabilitasyon, danışmanlık vb. hizmetlerin aksamasına zemin hazırlamaktadır. Sık değişen, eklenen mevzuatlar konu fikir ve hizmet birliği açısından sağlık hizmetlerinin sunumunda da farklılıklar yaratmaktadır. "Sektörel açıdan bakıldığında sağlık kurumlarında akılcı ve sağlık işletmeciliğinde eksiklikler ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerindeki sorunlar çoğu zaman sağlık personeli sorunları olarak anlaşılmaktadır. Gerçek ihtiyaçlar olan, hekim dışı sağlık personeli, altyapı yatırımları ve doğru işletmecilik anlayışı adına ciddi bir atılım yapılmamaktadır.
Türkiye'de mevcut ve yetişmekte olan hekim sayısıyla, hekimlerin verimli olarak çalışabileceği donanımlı sağlık kuruluşlarının sayısı arasında büyük uyumsuzluklar gözlenmektedir. Kamu hastane ve kuruluşları için büyük ve denetimsiz kamu kaynağı sübvansiyonu mevcut olduğu söylenebilir. Buna karşın, sağlık alanında özel sektöre verilen teşvik ve destek son derece yetersizdir. Bu durum, özel hastanelerin çalışması ve gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaç araç ve gereçlerin maliyetleri çoğu zaman yüksektir. Kalibrasyon bakım hizmetlerinin pahalı olması tıbbi hizmet araçlarını temin eden firmaların sayı azlığı ve bu firmalarla anlaşmalar bakımdan bağımlılık, sağlık hizmetlerinde engellere neden olmaktadır.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/