Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Engelliliğin Nedenleri

Teknolojinin gelişimi, sağlık ve insan tanımlamalarındaki genişleme ve insan haklarının gündeme gelmesi, engellilerin toplumdaki yerini etkileyen en önemli gelişmeler olmuştur. ''Bugün bazı ülke ve bölgelerde engelliler, engelliliği olmayan insanlarla yaşam biçimi ve standardı yönünden farklılıklarını en aza indirmişken, bazı ülkelerde toplum dışına itilmişlikten kurtulamamışlardır.


DSÖ sakatlık oranını gelişmiş ülkeler için %10, gelişmekte olan ülkeler için %12 olarak kabul etmektedir. Buna göre tüm dünyada 500 milyon, Türkiye'de 6-7 milyon arasında sakat olduğu tahmin edilmektedir." Engelli olma nedenleri pek çok başlıklar altında ele alınabilir. En çok kullanılan sınıflama doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası oluşmalarına göre ele alınan sınıflamadır.
Doğum Öncesi Nedenler
Yeni doğacak bebeğin sağlığı, anne adayının genel sağlık durumu ile yakından ilişkilidir. Annenin daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, sahip olduğu kalıtım özellikleri, beslenme düzeyi, kan değerleri, kullandığı ilaçlar, yaşı, sistematik hastalıklar, doğacak olan bebeğin sağlık düzeyini etkilemektedir. Yeni doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyecek nedenler aşağıda sıralanmıştır:
 Aile soyunda var olan kalıtımsal hastalıklar,
 Özellikle kalıtımsal hastalığı olan akrabalar arasındaki evlilikler,
 Anne ve baba arasındaki kan ve Rh uyuşmazlığı,
 Kromozomsal nedenler,
 Annenin doğum yaşının altında ya da üstünde bir yaşta hamile kalması sonucu doğumlar,
 Hamilelik sırasında doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımı,
 Hamilelik sırasında annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması,
 Hamilelik sırasında iyonize röntgen ışınlarına maruz kalma,
 Hamilelik sırasında yetersiz beslenme,
 Hamilelik sırasında ateşli, bulaşıcı hastalık geçirme travmaya maruz kalma,
 Hamilelik sırasında kaza, aşırı stres, zehirlenme,
 Hamilelik sırasında sağlık kontrollerinin ve yapılması gereken testlerin yaptırılmaması,
 Hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde alınması gereken vitamin ve minerallerin eksikliği,
 Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması,
 Annede yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunması.
Hamilelik öncesi sağlık taraması ve danışmanlık hizmetleri verilerek anne adayının fizyolojik ve psikolojik durumunun belirlenmesi ve kendisine bildirilmesi gerekmektedir. Bu hizmetler geçirilecek hamilelik evresinin daha sağlıklı yaşanması ve anne adayının bilinçli olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu hizmetler doğum öncesi engellilik nedenlerini azaltıcı unsurlar olarak ele alınabilir.
Doğum Anına Ait Nedenler
Doğum ağrılarını son dönemde ne zaman başlayacağının tahmin edilemeyeceği varsayılarak annenin sağlık kurumlarına yakın ikamet etmesi, doğuma ait hazırlıkların tamamlanması ve planlanması gebelik evresinde anlatılmalıdır. Doğumun profesyonel sağlık elemanları tarafından yapılması, sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi, anne ve bebek sağlığı açısından son derece önemlidir. Aşağıda doğum anına ait engellilik nedenleri sıralanmıştır:
 Doğumun sağlık kuruluşunda, sağlık elemanlarınca gerçekleştirilmemesi,
 Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması,
 Bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması,
 Doğum esnasında bebeğin travmaya maruz kalması,
 Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması.
Doğum anı anne ve bebek açısından hayati önem taşımaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerin oluşmamasında gebelik dönemin de etkisi büyüktür. Sağlıklı geçirilmiş bir gebelikten sonra yukarıda saydığımız nedenlerin olmaması için, doğumun sağlık elemanları tarafından sağlık kurumlarında yaptırılması önemlidir.
Doğum Sonrası Nedenler
Gelişim ve öğrenmenin gerçekleştiği, kişinin farklı evrelerle gelişimini tamamladığı doğum sonrası engellilik nedenlerinde, bireyin içinde bulunduğu toplumun eğitim ve sağlık düzeyi ve yaklaşımlarının önemi büyüktür. Anne ve baba başta olmak üzere toplumun sahip olduğu eğitim, ekonomik düzeyi, gelenek ve yaşam tarzı, bebeğin gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. Bebeğin özellikle doğum sonrası karşılaşabileceği olumsuz nedenler aşağıda ele alınmıştır:
 Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi,
 Yeni doğan bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmemesi ve gerekli testlerin yaptırılmaması,
 Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması,
 Ağır doğum sarılığı,
 Bebeğin yetersiz beslenmesi,
 Ev, iş, trafik kazaları,
 Zehirlenmeler,
 Doğal afetler,
 Ailenin ve çevrenin eğitimsizliği
 Bireylerin ihmal ve istismar edilmesi.
Açıklanan ve engelliliğe yol açan bütün bu nedenlerin her zaman çocuklarda engellilik yaratacağı da kesin değildir. Ancak belirtilen nedenler engelliliğe yol açan yüksek düzeyde risk faktörleri olarak kabul edilmektedirler. Günümüzde, engelliliğin oluşumu ve nedenleri hakkındaki bilgilerin artması sonucu, yeni yöntemlerle bu alanda koruyucu önlemlerin alınması erken tanı ve tedavi yönünde oldukça mesafe alınmasını sağlamıştır. Meydana gelebilecek engellilikten korunmak için birçok değişik önlem ve yönteme başvurulabilinir. Bunlar arasında, genetik danışmanlık, aile planlaması, aşı hizmetleri, düzenli gebelik muayeneleri, doğum öncesi teşhis, doğum anındaki yardımlar, süt çocukluğundaki erken tanı ve kazalardan korunmak olarak sıralanabilir.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/