Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Zihinsel Engel ile İlgili Kavramsal Çerçeve

Zihinsel engelin tanımlanması konusunda bir fikir birliği yoktur. Fakat yaygın olarak kullanılan bazı tanımlar vardır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

Zihinsel engel: Gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe eklenen genel zekâ fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel fonksiyonları bakımından ortalamanın iki standart sapma altında değişiklik gösteren,

buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımdan yola çıkarak zihinsel engelli kabul edilmenin üç ölçütü olduğunu söyleyebiliriz:

 Zihinsel işlevlerde yetersizlik,
 Uyumsal davranışlarda yetersizlik,
 Yetersizliğin gelişimsel dönemlerde ortaya çıkması.
Zihinsel engeli olan çocuklar normal gelişim gösteren akranlarından ayıran yönü zihinsel ve sosyal gelişimlerinde kendi istemleri dışında gerilik yasamalarıdır. Dunn, bir kişinin zihinsel engelli sayılabilmesi için öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik yönünden test edilmiş testlerden IQ seviyesi yönünden normallerin altında, ortalama standart sapması 15 veya 16 olan ve üst sınır 85'in altında bir puan alması gerektiğini söylemektedir. IQ testi sonuçlarının tek ölçüt olarak ele alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Zekâ testleri, engelli belirlemek için tek ölçüt olsaydı, bugün dünya nüfusunun %16'sının zihinsel engelli olması gerekirdi. Bunun yanı sıra çocuk sosyal uyumda da problem yaşıyor olmalıdır.
Aile Eğitim Rehberi'ne göre zihinsel özür, kişinin yaşadığı toplum içerisinde sorunlarla başa çıkma yeteneğini etkileyen, zihinsel bir kısıtlama ya da sınırlanmadır. Bir çocuk ya da yetişkine zihinsel özürlü tanısı konulabilmesi için ortalamanın altındaki zekâ işlevi ile birlikte iletişimde, öz bakımda, evdeki yaşamda, toplumsal hayatta, toplumsal yararlılıkta, kendini yönlendirmede, sağlığı korumada, akademik becerilerde ve çalışma alanlarında iki veya daha fazla bozukluğun bir arada olması ve bu durumun 18 yaşından önce başlaması öngörülür.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/