Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Engellilerin Sınıflandırılması

Engel türlerinin sınıflandırılmasına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Yaklaşımların genel sonucunda engellilik altı ana başlık altında incelenmektedir.
 Zihinsel Engelliler
 İşitme Engelliler
 Konuşma Engelliler
 Görme Engelliler


 Ortopedik (Fiziksel) Engelliler
 Süreğen Hastalığı Olanlar
Zihinsel Engelliler
MR; gelişim periyodu sırasında ortaya çıkan ve adapte davranış yetersizliği ile birlikte, genel entelektüel fonksiyonlarda ortalamanın altındaki durumu ifade eder . MR 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır . Yapılan zihin engellilik tanımları içerisinde en yaygın olarak benimsen en ve kullanılan tanım, AAMR olarak bilinen komitenin 1992 yılında "geri zekalılık" terimini kullanarak yaptığı tanımdır. Geri zekalılık halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, zihinsel işlevlerde önemli derecede normalaltı, bunun yanı sıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri alanlarından (İletişim, öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumudur.
573 sayılı Özel Eğitim Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname' ye göre özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve Zihinsel engelli çocuklar zeka bölümlerine ya da eğitsel ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmaktadır. Amerikan Zihinsel Özürlüler Derneği zihinsel engelli çocukları şu şekilde sınıflandırmaktadır;
 Orta derecede zihinsel engelliler
 Ağır derecede zihinsel engelliler
 İleri derecede zihinsel engelliler.
İşitme Engelliler
İşitme engelli birey, işitme kaybı sonucu, iletişimde yaşanan güçlük nedeniyle eğitimi, öğrenimi ve toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkilenen birey olarak tanımlanmaktadır.
İşitme engelliler 2 gruba ayrılmaktadır.
 Sağır: İşitme kayıpları gerekli düzeltmelerden sonra, iyi işiten kulağındaki işitme kaybı 70 db. ve daha fazla olanlardır.
 Ağır İşiten: Gerekli düzeltmelerden sonra iyi işiten kulağındaki işitme kaybı 25-70 db. arasında olanlardır.
Konuşma Engelliler
Konuşma engelliliği; işittiği halde konuşamayanları, gırtlağı alınanları, konuşmak için alet kullananlarla, kekemeler, afazi, dil-dudak-çene-damak yapısında bozukluk olanları kapsamaktadır. Konuşma engelliliği, farklı derecelerde olabilmektedir. Hafiften ağıra gidecek derecede bir engellilik görülebilir. Bu, bir ya da birkaç problemin bir araya gelmesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Görme Engelliler
Yasal olarak kör, bütün düzeltmelerden sonra iki gözle görmesi 1/10'dan aşağı olan ve günlük yaşamında görme gücünden yararlanamayan bireylere denir. Az gören, bütün düzeltmelerden sonra iki gözle görmesi 3/10 olan ve günlük yaşamda görme gücünden ancak çeşitli yardımcı araçlarla yararlanabilen bireylerdir.
Ortopedik Engelliler
Ortopedik özürlü tanımları da değişiklik göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü' ne (WHO) göre yapılan ortopedik engelli tanımı şöyledir; iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki bozukluk ve sakatlık nedeniyle eğitim ve öğretim çalışmalarından yeterli ölçüde yararlanamayan bireydir.
Ortopedik engel; sinir sisteminin zedelenmesi, hastalıklar kazalar ve genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi nedenleriyle oluşan hareket ile ilgili yetersizlikler olarak tanımlanmaktadır. Serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanların da bu gruba girdikleri bilinmektedir. SP, gelişmekte olan beyinde olgunlaşmamış sinir sistemi hasarı sonucu, hareket ve duruş bozuklukları ile karakterize kronik bir hastalıktır. SP, spesifik bir hastalık adı olmayıp, farklı nedenleri ve ortak klinik özellikleri olan bir grup hastalığı tanımlamaktadır. Dünya üzerindeki insidansı ve prevalansı net olarak bilinmemekle beraber çocuklukta en yaygın olarak görülen engellilik sebebi olarak kabul edilmektedir.
Süregen Hastalığı Olanlar
Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp damar hastalıkları, solunum, üreme, sindirim sistemi hastalıkları, kanserler ve ruhsal hastalılar, HIV ).

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/