Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Zihin Engelli Bireylerin Eğitiminde Eğitim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) son yıllarda birçok insanın yaşam koşullarını önemli ölçüde olumlu yönde değiştirmiştir. Eğitim teknolojileri ise sıradan eğitim ortamlarının olağan bir parçası haline dönüşmüştür. Bu bağlamda BİT'in zihin engelli bireylerin okulda ve günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir artış görülmektedir.


Bilgisayar destekli öğretim, öğretim sürecinde bilgi sunmak, bir becerinin gelişimine katkıda bulunmak, benzeşim gerçekleştirmek ve sorun çözümüne yönelik veri sağlamak üzere bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı uygulamalar olarak tanımlanabilir. Eğitim teknolojisi, eğitimde çeşitli teknolojilerin kullanılması olarak tanımlanabilir. Özel eğitim teknolojisi ise özetle teknolojinin, özel eğitim alanında kullanılmasıdır. Özel eğitim alanında teknoloji kullanımı konusu masaüstü bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı 1980'li yılların başlarında bahsedilmeye başlanmış olsa da, özel eğitimde teknoloji alanının gelişimi oldukça yenidir.
Zihin engelli çocukların eğitiminde eğitim teknolojileri yaygınlık ve kullanım alanı bakımından daha kısıtlı kalmıştır. Ayrıca bu çocukların bilgisayar ve internet gibi teknolojilere ulaşım imkânları ve kullanım oranları da akranlarına oranla daha azdır.
Bunu önemli nedenlerinden birisi zihin engelli çocukların bilişsel özellikleri bu tür teknolojileri kullanabilmelerini sınırlandırmaktadır. Bir başka neden ise zihin engelli bireylerin bilişsel özelliklerinin önemli oranda farklılıklar gösterebildiğinden, bu bireylerin kullanabilmelerine yönelik teknolojiler için evrensel tasarım ilkeleri belirlemek zordur. Zihin engelli bireylerin BİT kullanımlarına yönelik uygun katkının ve yatırımların yapılmadığı, dolayısıyla bu konudaki ilerlemenin derme çatma şekilde devam ettiği belirtilmektedir. Ayrıca özel eğitimcilerinde BİT konusunda yetersiz oldukları ve eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir.
Pek çok araştırmacı son yıllarda bazı teknoloji uygulamalarının özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için genel eğitim sınıfına geçişin önünün açtığı ve öğrenci başarısını artırmaya yardım ettiğini ifade etse de teknoloji özel eğitim alanında tam potansiyeli ile kullanılmamaktadır. Bunda öğretmenlerin öğretimsel ve destek teknolojiler konusundaki yetersizlikleri, kaynaştırma ve genel eğitim müfredatına ilişkin eksik bilgi, sınırlı bakış açısı ve hizmet içi personel yetiştirilmesinin etkisi olduğu düşünülmektedir.
Bir takım olumsuzlukların bulunmasına rağmen, tüm bu olumsuzlukların çeşitli yöntemlerle giderilebileceği ve teknolojinin özel gereksinimli olan çocuklar ve onların ailelerinin hayatlarını zenginleştirme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrenme ve öğretim etkinliklerinde de teknolojinin etkili şekilde kullanılabileceği söyleyebilir. Üç tür teknoloji uygulamasından söz edilmektedir;
 Destek
 Öğretimsel / Eğitimsel
 Bilgi verici (Stremel, 2000)
1997 yılında yürürlüğe girmiş olan IDEA yasası, destek teknoloji ve hizmetlerin her türlü yetersizliğe sahip çocukta kullanılabileceğine vurgu yapmaktadır.
Teknoloji uygulamalarının aşağıda belirtilen alanlarda çocuk gelişimi ve doğal öğrenme ortamlarına erişimi zenginleştirdiği düşünülmektedir. Teknoloji uygulamalarının etkisini gösterdiği alanlar şunlardır;
 Motor
 Bilişsel
 İletişim / dil
 Sağlık
 Sosyal etkileşim
 Uyum
 Günlük yaşam becerileri
 Oyun
 Akademik.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/