Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Sağlık Bakanlığının Engelliler İle İlgili Yasal Düzenlemeleri

Sağlık Bakanlığı Engellilerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri için Sağlık Bakanlığı. kendi çeşitli ve gerekli düzenlemeler yapmaktadır. Çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu içerik bakımından engellilerin de herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır.
Sağlık Bakanlığı, özellikle engelliliğe neden olabilecek sistemik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik doğum öncesi, doğum sonrası hatta doğum anında yapılması gereken müdahaleleri düzenlediği kanunlar yanı sıra çeşitli genelgeler, yönergeler ve yönetmeliklerle belirlemiştir.


Sağlık Bakanlığı, sağlığı bozucu etkenler hakkında toplumun dikkatini çekmek için kamu spotları ile hastalığa neden olabilecek etmenleri çeşitli medya kuruluşları ile halka duyurmaktadır. Ayrıca halkın kullandığı sigara, içki, vb. tüketim malzemelerinin üzerlerinde görsel ve dikkat çekici şekil, amblem ve yazılar bulundurulması zorunluluğu da getirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki kurum ve kuruluşların açılış iznini, hizmet üretimini sağlayan araç ve gereçlerin standart kalite onayını, personel işleyiş ve denetimi hizmetlerini de vermesinin yanı sıra dünya sağlık politikasına paralel ve eş düzeyde gerekli önlemleri alarak, plan ve programlar hazırlayıp yurdun her köşesine ulaştırmaya çalışmakla da sorumludur.
Sağlık Bakanlığı engelli durumuna düşmüş kişilerin hizmet alımlarını sağlayıcı mevzuatları 'bakıma muhtaç ve özürlülere yönelik hizmetler' şeklinde düzenlemiştir. Ayrıca, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik birçok teşvik kanunları yürürlüğe sokulmuştur. Örneğin; Sağlık Bakanlığının Özürlüler Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan '65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile muhtaç vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki yönetmeliğe' paralel olarak, 65 yaşını doldurmuş kişilerin sağlık hizmetlerini almasını sağlamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlarına bağlayıcı birçok yönetmelikleri yürürlüğe sokmuştur. Kişiler benzer birçok kanunla sağlık güvencesine kavuşturulmuştur.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/