Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı, çevrede sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri yok ederek veya bu etkenlerin kişileri etkilemelerini önleyerek çevreyi olumlu hale getirmektir. "Bu hizmetlere 'Çevre Sağlığı Hizmetleri' de denilmektedir.

Bu hizmetler, özel eğitim almış mühendis, kimyager, veteriner, biyolog, çevre sağlığı teknisyeni ve benzeri meslek mensupları tarafından sağlanmaktadır." SB, çevre ve toplum sağlığını doğrudan ve dolaylı yoldan ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve düzenlemeler yapmak, çalışmaları değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek görevini gerektiği gibi yapmayan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemlere başvurmak hakkına ve yetkisine sahiptir.

"Kanunlarla kendisine sağlık konularında görev ve sorumluluk verilen sağlık personeli, bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar da görevlerini yasalar çerçevesinde ve S.B'nın belirttiği ilke ve esaslar doğrultusunda yürütmek zorundadır." Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında yürütülen hizmetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:
 “Su kaynaklarının sağlanması,
 Katı atıkların denetimi,
 Zararlı canlılarla mücadele,
 Besin sanitasyonu,
 Hava kirliliği,
 Gürültü kirliliği denetimi,
 Radyolojik zararların denetimi,
 İş sağlığı.
 Besin kontrolü ve güvenliği
 Konut sağlığı”
Çevreye yönelik sağlık hizmetleri günümüzde de önemini korumaktadır. Gerek fiziki ve gerekse biyolojik çevre dokusu, özellikle sanayi devrimiyle birlikte gelişme gösteren makine teknolojisi ve akabinde oluşan teknolojik atıkların etkisiyle giderek bozulduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Fabrikalardan salınan gazlar, egzozlar ve zararlı atıklar nedeniyle doğal yaşam alanlarının bozulduğu bilinmektedir. Bitki örtüsünün zarar görmesi ile ekolojik dengenin bozulması, temiz su, hava, doğal beslenmeyi giderek zorlaştırmaktadır.


Doğal dengenin bozulması ile tüm canlılarla birlikte insanın da anatomik yapısında bozulmalara, çeşitli hastalıklara ve uzuv yetersizliklerine neden olduğu araştırmacılar tarafından desteklenen görüşlerdir. Özellikle nükleer silah ve atıkların birçok canlı türünde yarattığı olumsuz belirtileri örnek gösterilebiliriz. Örneklerini de zaman zaman yaşadığımız nükleer silah kullanma ve nükleer atıkların doğaya dağılımı sırasındaki belirtilerin canlılar üzerinde olumsuz etkilerinin hissedilmesi çevre sağlığı konusunun hassasiyetini arttırmaktadır.


Teknolojik gelişmelerin insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz baskılar nedeniyle insan sağlığını koruyucu, sürdürebilirliğini sağlayıcı kararlar alma mecburiyeti vardır. Özellikle işletme sahiplerinin, şehir planlamacılarının denetimi ve öngörüsünden yararlanmaları gerekmektedir. Çünkü teknolojik atıklar, doğada varlık süresince tehditlerine devam etmektedirler. Doğal kaynaklar, zararlı atıkların miktarı oranında bozulmaktadır. Önleyici ve akılcı kararlarla çevre sağlığı korunmalıdır.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/