Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinde temel yaklaşım sağlığı korumak ve geliştirmektir. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kişi sağlığı göz önünde bulundurularak verilmektedir. Bu hizmetler, tüm sağlık hizmetlerinin ilk ve en önemli basamağı olarak değerlendirilmektedir.

Kişiye yönelik sağlık hizmetleri; beslenme, bağışıklama, hastalık önleme ve kişisel gelişim üzerinde yoğunlaşmıştır. Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini çeşitli dallarda eğitim almış sağlık profesyonelleri gerçekleştirmektedir.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, kişileri karşılaşabileceği her türlü sağlığı bozucu etkenlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hekim, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yürüttüğü kişiye yönelik başlıca koruyucu sağlık hizmetleri aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır:
 Bağışıklama,
 Beslenmeyi düzenleme,
 Hastalıkları erken tanı ve tedavisi,
 Ana çocuk sağlığı hizmetleri,
 Aşırı doğurganlığın denetimi,
 İlaçla korunma,
 Kişisel hijyen,
 Sağlık eğitimi.


Belirtilen sağlık hizmetlerinde hizmet şekilleri ve amaçları da değişkenlik göstermektedir. Örneğin; bağışıklama genellikle çocukluk çağında görülen bulaşıcı hastalıkları önlemek amacı ile aşı yapılarak gerçekleşen hizmetleri kapsamaktadır. Burada hizmet alan bebek ve çocukların iradesi söz konusu değildir. Aileyle işbirliği ve mevcut yasalarla bağışıklanma hizmetleri verilmeye çalışılır. Buna karşılık aile planlaması hizmetleri yetişkinlerin üreme döneminde ve kişilerin tercihlerine göre verilmektedir.

Yaşlanmayla birlikte değişen beslenme şekli aktivitelerle ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Okul çağındaki çocuklara kişisel hijyen ve sağlık eğitimleri, zararlı alışkanlıkların önüne geçmek için verilen eğitimleri kapsamaktadır. Sağlığı koruma-geliştirme ve sürdürme amacıyla yapılan hizmetlerin tümü kişi ve topluma yönelik verilen koruyucu sağlık hizmetleridir. Aşağıda kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri veren kurumlar sıralanmıştır:
 Sağlık evi,
 İş yeri reviri,
 Sağlık ocağı,
 Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri,
 Dispanserler,
 Laboratuarlar,
 Çevre sağlığı birimleri.


Yukarda sayılan sağlık kurumlarında bulunan sağlık personel nitelikleri ve verilen hizmet kapasiteleri değişkenlik gösterse de amaç, sağlığı korumak ve bütüncül hizmet anlayışı içerisinde hareket etmektir. Çoğu zaman danışmanlık hizmetlerinin de verildiği bu hizmetlerin sosyal ve psikolojik yönü de vardır. Bu kurumlar şehirlerde ve kırsal kesimlerde nüfus yoğunluğuna göre hizmet vermektedirler.


Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlardan elde edilen verilerle yeni sağlık politikaları ve hizmet programları geliştirilmektedir. Sağlık politikalarında koruyucu sağlık hizmetlerine geniş yer verilmektedir. Geri bildirimlerin ve kayıtların tutulduğu sağlık kurumlarındaki bilgilerle yeni hizmet anlayışları ve ihtiyaçlar belirlenir. Örneğin; yeni doğanların sayıları ileride yapılacak okul v.b. kurum ihtiyacına yardımcı bilgi özelliğini taşımaktadır.
Gerçekleşen doğum sayıları ülke nüfusu ve yıllara göre oranları hakkında ön bilgi barındırmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri bir nevi ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede kriter sayılmaktadır.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/