Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Tıp ve Engellilik İle Mücadele

Tıp'da engellilikle mücadele iki biçimde gerçekleştirilir. ''Engelliliği önleme çalışmaları ve önlenememiş engellilikte rehabilitasyon çalışmaları'' şeklindedir. Türkiye'de tıbbın bu iki konudaki çalışmalarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. "_01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı Kanun'un Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un erken tanı ve koruyucu hizmetler başlığı, madde: 11 de;

yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, geçişlik ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi ve var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi, ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar S.B.'nca planlanır, yürütülür."
Yine aynı Kanunun 26. maddesi; ise Engellilikle Mücadelede Rehabilitasyon İşlemleri hakkındadır. Bu maddede rehabilitasyon hizmetleri aşağıda görüldüğü gibi açıklanmıştır.
"Madde 26 :Habilitasyon ve rehabilitasyon :
1. Taraf devletler engellilerin azami bağımsızlığın tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanında tam katılmalarını sağlamak için akran desteği dâhil uygun tedbirler etkin bir şekilde alır. Bu bakımdan taraf devletler özelikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri sunar. Mevcut hizmetleri güçlendirebilir. Bunun için şöyle bir yol izlenmelidir.
a.Habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet programları mümkün olan erken evrede başlamalıdır ve bireylerinin ihtiyaçlarının ve güçlü olduğu yönlerin çok disiplinli bir çerçevede değerlendirilmesine dayanmalıdır.
b.Engellilerin topluma katılımlarını ve toplumla bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programlarına katılmak rızaya dayalı olmalıdır ve bu hizmet ve programlar kırsal alanlar dahil olmak üzere engellilerin yaşadıkları yerlerin mümkün olduğunca yakınında olmalıdır.
2.Taraf devletler habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve personel için temel ve sürekli eğitim programları geliştirilmelidir.
3.Taraf devletler engelliler için hazırlanmış habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili yardımcı cihazlar ve teknolojilere ilişkin bilgiyi ve bunların kullanılmasını teşvik eder."1 Tıbbın iyileştirici yaklaşım hizmetlerini; önleme ve rehabilitasyon adı altında toplayan bu kanunlar uygulanırken çok çeşitli alanlarda eğitim almış sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Psikoterapi, ortopedi ve diğer beş duyusal organların işlevlerine ilişkin hizmetler eksiksiz uygulanmalıdır.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/