Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Zihinsel Engelli Çocuğun Aile Üzerindeki Etkileri

Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aileler zihinsel engelli çocuklarının tedavisi, eğitimi ve bakımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değildirler. Ailede zihinsel engelli çocuğun varlığı, bir bütün olarak ailenin yapısında, işleyişinde, aile üyelerinin rollerinde önemli değişiklikler yapabilmekte, aile üyelerinin yaşamlarını, duygu ve düşüncelerini olumsuz yönde etkileyebilen ek bir stres kaynağına dönüşebildiğini ifade etmiştir.

Aile yaşamının doğasına bağlı olarak, zaman zaman eşlerin evlilik ilişkisini, anne-baba-çocuk ilişkilerini ve kardeşler arası ilişkileri de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuğun engeli nedeniyle suçluluk ve keder duymak, özrün çeşitli yönleriyle baş etmede yetersizlik duygusu yaşamak, uzmanların yönlendirmelerine aşırı derecede bağımlı olmak, çocuğu aşırı derecede koruyup kollamak ya da engelini inkar etmek gibi olumsuz yaşantılar da aile ilişkilerini ve işleyişini bozabilir. Çocuğun doğumu, ailenin yaşamında yeni bir dönüm noktası oluşturur. Ailenin, alışılagelmiş düzeninde ani değişiklikler olur ve aile üyelerinin bu değişikliklere ayak uydurması zaman alır.
Çocuğun, ailenin beklentilerini karşılayamaması ve ailesi ile iletişim problemlerinin olması stresin oluşmasında önemli etkendir. Ayrıca çocuğun bireysel özelliklerine göre, ebeveynin stres düzeyi ve çocukta var olan davranış problemi arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Aile stresinde çocuğun ebeveyne olan bağımlılığı da etkili olmaktadır. Engelli çocukla ilgili sorumlulukları büyük oranda yüklenen anneler, bu durumdan daha çok etkilenmektedirler. Annenin yaşamış olduğu bu güçlükler, annenin ilgisinin, zamanının ve enerjisinin çoğunu engelli çocuğuna vermek zorunda kalması, çocuğun bakımı için gerekli olan zaman, enerji, para gibi gereksinimlerinin karşılanmasında zorluk yaşaması, anneyi eşinden, çevresinden, normal gelişim gösteren diğer çocuklarından uzaklaştırmakta, annenin diğer aile bireylerine göre daha fazla yorulmasına ve kendini yalnız hissetmesine neden olmaktadır.
Babalar ise annelere göre engelli çocuğun getirdiği ekonomik ve mali yük konusunda daha çok endişelenmekte, bu tür endişeler, babayı çocuktan uzaklaştırmaktadır. Bunlar, babaların çocuklarını annelere göre daha olumsuz algılamalarına neden olmaktadır. Engelli çocukların günlük bakımlarından daha fazla sorumlu olan anneler, boş zaman aktivitelerinin kısıtlılığından ve kendilerini tamamen engelli çocuğuna adamalarından dolayı zamanla ailenin diğer bireylerine ve sosyal çevrelerine karşı yabancılaşabilmektedir. Bu durum eşlerin birbirine karşı eş olma rollerinin yitirilmesine de neden olabilmektedir. Engelli çocuğu olan eşlerin en çok yaşadıkları duygulardan biri, engelli çocuktan dolayı birbirlerini suçlamalarıdır. Ebeveynler bu durumun sorumluluğunu paylaşmaktansa birbirlerini suçlama yoluna giderler. Bu suçlamalar zamanla evliliğin sağlamlığını önemli ölçüde zedelemektedir. Çocukların engelli olmasının anne babalarının evlilik uyumunu etkilediği konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde; bazı çalışmalarda, engelli çocuğun evlilik ilişkisi üzerinde olumsuz bir etki yaptığı, bazılarında hiç bir etkinin bulunmadığı bazılarında ise engelli çocukların evliliği güçlendirdiği görülmüştür.
Engelli bir çocuğun aileye katılımıyla ailelerde, evlilik çatışmalarına ek olarak alkolizm ve intihar problemlerinin de engelli çocuğu olmayan ailelere oranla daha sık görüldüğünü belirtmektedir. Engelli bir çocuğun varlığının ailede bulunan diğer normal gelişim gösteren kardeşleri de etkilemektedir. Anne ve baba bu çocuklarından engelli kardeşinin bakımıyla ilgili desteklerini beklemekte, bu çocuklara zaman zaman ağır sorumluluklar vermektedirler. Bu durum normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerine ve engelli kardeşlerine olan tutumlarını etkilemektedir. Bir çocuğun dünyaya gelmesi ailede birçok değişikliğe yol açtığını ifade etmiştir. Ailenin gelişim aşamaları da çocuğun gelişim dönemleri ile paralel olarak düşünülmelidir. Ancak farklı özellikleri olan çocukların doğumu, gelişimleri ailelerde çok çeşitli değişiklerin nedeni olur. Birçok aile evliliklerini taçlandırmak adına çocuk sahibi olmak ister. Annenin hamilelik haberini alması ise aileyi sevince boğan bir faktördür. İşte bu dönemde anne zihninde doğacak çocuğun hayalini oluşturur. Bu hayalde anne kendisinin, eş, akraba, yakın çevre ve toplumsal hayatın beklentilerinden etkilenerek mükemmel çocuk algısı geliştirir. Diğer yandan beklentilerin gerçekleşmeyeceği kaygısı taşınabilir, ancak aile bu olasılığı düşünmek istemez. Doğumu izleyen günlerde ya da okul yıllarında çocuğun engelli olduğunun öğrenilmesi tüm bu hayalleri altüst eder, aile bu gerçekle baş başa kalır. Çocuğun engelinin ortaya çıkışından kabulüne kadar ilerleyen süreç içerisinde beş aşamanın yer aldığı ileri sürülmektedir;
 Çocukta bir problem olduğunun fark edilmesi,
 Gerçek problemin belirlenmesi,
 Probleme bir neden arama,
 Probleme bir çare arama,
 Çocuğun kabul edilmesi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/