Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Ailenin Zihinsel Engelli Çocuğa Yönelik Tutumları

Ebeveynlere zihinsel engelli çocuklarının durumuna ilişkin ilk bilgilerin kim tarafından nasıl, ne zaman verildiği, ne gibi durumlarda ailenin bilgilendirildiği ebeveynlerin uyum sürecini belirleyen en önemli sebeplerden biridir.

Anne babalara gerçekçi bilgiler verilerek iletişim kurulduğunda, ebeveynlerin bu hazır olmadıkları duruma uyum sağlamada çok olumlu bir başlangıç yaptıklarını ifade etmiştir.

Bu ilk iletişime bağlı olarak engelli çocuk sahibi anne babalarda hayal kırıklığı, kızgınlık, yalnızlık, ne yapacağını bilememe ve çaresizlik duyguları yoğunlukla yaşanabilir, ya da kendini çocuğunu geliştirme konusuna adayabilir. İşte bu ilk iletişime bağlı olarak yaşanan duygular ebeveynlerin çocuğa karşı tutumların oluşmasında temel taştır.

Annelerin normal ve zihinsel engelli bebekleriyle etkileşimleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada 5-30 aylık 15 zihinsel engelli olmayan bebek ile 15 zihinsel engelli bebeğin ve bu bebeklerin annelerinin etkileşimsel davranış sıklıkları "Anne-Bebek Etkileşimi Gözlem Formu" ile değerlendirilmiştir. Zihinsel engelli bebek annelerinin zihinsel engelli olmayan bebek annelerine göre çocuklarına daha az tepki verdikleri ve daha az ilgi gösterdikleri belirtilmiştir.
Anneler zihinsel engelli çocuklarının problem davranışları karşısında, çocuklarına bu davranışın yapılmaması gerektiğini uygun bir dille anlattıklarını, fiziksel ceza uyguladıklarını, sözel olarak uyardıklarını ve çocuğu bulunduğu ortamdan alıp kapalı bir ortama götürdüklerini ifade etmişlerdir. Ailenin engelli çocuğa karşı olan sorumlulukları normal çocuklara göre farklılık göstermektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde bazı sıkıntılarla karşılaşılabilir. Bu sorunların ilki çocuğun özrünün zamanında teşhis edilmemesidir. İkinci sorun ise ailenin çocuğun özrü konusunda başvuracağı kimse ve kurumları bulmada ortaya çıkmaktadır. Diğer bir sorun ise, engeli tespit edilen çocuğun eğitiminin, özür ve özelliğine uygun bir biçimde verilmesidir.
Anne-babaların, çocuklarına gösterdikleri tutumları kişilikleri, yaşadıkları aile ve çevre belirlemektedir. Engelli çocukların ailelerinin, çocuklarının durumunu öğrendikten sonra normal gelişim gösteren çocuklardan daha farklı bir davranış ve tutum sergiledikleri görülmektedir. Engelli çocuğun kişilik özellikleri, görünüşü, performansı da tutumları etkileyen nedenler arasında yer almaktadır. Engelli çocuğa daha çok değer verildiği durumlar ve ortamları göz önüne alındığında, ailenin olumsuz düşüncelerinin, yerini inanç ve sabretmeye, çocuğa karşı olumsuz tutumlarından dolayı pişmanlık duygularına bıraktığını belirtmiştir. Böylelikle ebeveynler çocuğuna karşı, değişebilen tutumlar oluşturabilmektedir. Bu tutumlar, ekonomik duruma, toplumsal yaşama ve normlara, duygulara, deneyimlere, kültüre, eğitime, mesleklere, yakın çevreye göre değişiklik göstermektedir.
Ailelerin engelli çocuğa karşı gösterdiği sağlıksız tutumlar içinde en yaygın olanlar;
 Engelli çocuklar aşırı şekilde korunmaktadır. Bu nedenle gelişimleri önlenmektedir ya da gerileme göstermektedir.
 Engelli Çocuklar aşırı derecede ihmal edilmektedir. Gelişimleri için uygun ortam ve temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılabilmektedirler.
 Çocuklar beceriksiz bulunmakta bu nedenle gerçekçi benlik kavramı kazanmaları mümkün olamamaktadır.
 Çocuklardan çok şey istenmesi ve beklenmesi, başaramayacağı hedeflerin konulması daha fazla kızgınlık ve hayal kırıklıkları gibi olumsuz duyguların yaşanmasına sebep olabilmektedir.
 Bu çocuklar açık ve gizli olarak reddedilmektedir. Bu durum çocuklarla aileler arasında aşılması zor bir duvar olarak kalmaktadır.
 Aileler çocuklarından dolayı çevrelerine karşı sürekli açıklama yapma utanç duyma, ve sık sık suçlanma gibi durumlarda kalabilmektedirler.
 Normal akranlarıyla kıyaslanarak çocukta kin ve nefret, aşağılık duygularının oluşmasına sebep olunmaktadır.
 Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve psikolojik temel ihtiyaçlarının karşılanmaması onların gelişimlerini engellemektedir.
Özürlü bireyin sorununun ilk yaşandığı yerin aile olduğunu, ilk şok, ilk düş kırıklığının, ilk çaresizliğin hep ailede yaşandığını belirterek sorunun çözümü için sorumluluğun, görevin en çok aileye verildiğini, sonuçta sorun çözümünde ilk sevinecek kişilerin ana-babalar olduğunu açıklamaktadır.
Çocuğun zamanının büyük kısmını annesi ile geçirmesi ve annenin çocuğun hayatındaki en önemli kişi olması nedeniyle, olumlu anne çocuk etkileşimi çocuğun gelişiminde çok önemlidir. Bu durum engelli çocuk içinde geçerlidir. Çocuğun zihinsel engelli olmasının, annenin çocuk yetiştirme tutumunu etkilediği ifade edilmektedir. Bu da annenin engelli olan çocuğa yönelik tutumunu önemli hale getirmektedir
Çocuklarına bakmak ya da onlara daha çok zaman ayırabilmek için yarım günlük işleri tercih etmek durumunda kalabilirler. Tüm bunlar anne babanın mesleki gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/