Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Rehabilitasyonun Tanımı

Rehabilitasyon; doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ya da yaralanma nedeniyle bir kısım yeteneklerini kaybetmiş bireyi tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün olan en iyi düzeye ulaştırarak kendine, ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlamayı amaçlayan, kalıcı sakatlıkların sonuçlarını en aza indirmek için düzenlenen tedavi edici bir çalışma surecidir. Rehabilitasyon çalışmalarının temel hedefi fiziksel, ekonomik ve sosyal yönden olası tam mbağımsızlığın sağlanmasıdır.


Dünya Sağlık Örgütü, rehabilitasyona yönelik raporunda 3 önemli konuya yer vermiştir. Bu raporda rehabilitasyon;
 Sakatlık ve engelliğin etkisini, sakat ve engellilerin çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm yöntemler,
 Bireylerin sadece çevreye uyumlarını sağlamak için sakat ve engellileri eğitmek değil, toplumsal bütünleşme için yaşadığı cevre ve toplumla ilgili düzenlemeler,
 Sakat ve engelli bireylerin birlikte yaşadıkları aileleri ve toplumlarla birlikte rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi şeklinde açıklanmıştır.
Rehabilitasyon üç aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada tıbbi rehabilitasyon yapılmaktadır. Tıbbi rehabilitasyon, tıbbi bakım ve tedavi suresince kişinin fonksiyonel ve psikolojik yeteneklerini geliştirmeyi ve onu aktif hayata yönlendirmeyi amaçlar. Tıbbi rehabilitasyon, diğer rehabilitasyon faaliyetleri için bir temel oluşturur. İkinci aşamada, sosyal rehabilitasyon yapılmaktadır.
Sosyal rehabilitasyon, ekonomik ve sosyal güçlükleri gidererek ya da en aza indirgemeye çalışarak kişinin aile, toplum ve iş hayatına uyumunu sağlamayı amaçlar. Bir diğer ifade ile sosyal rehabilitasyon, zihinsel engellinin gerek günlük işlerinde gerekse geleceğe ilişkin düşünce ve faaliyetlerinde onu hem özel hayatına, hem de iş hayatına fiziksel ve ruhsal acıdan hazırlar. Üçüncü ve son aşamada mesleki rehabilitasyon yapılmaktadır.
Engellilere yönelik verilen rehabilitasyon hizmetlerinin belki de en önemlilerinden birisi mesleki rehabilitasyondur. Mesleki rehabilitasyon, zihinsel ya da diğer alanlarda engeli olan bireylerin yararlı bir iş yapabilmeleri, kendi kendilerine daha yeterli olabilmeleri ve maddi yardıma daha az ihtiyaç duymaları amacıyla desteklenmeleridir.
Rehabilitasyon tedavisi uzun bir süreçtir ve ekip çalışması gerektirir. Rehabilitasyon ekibinde yer alması gereken kişiler aşağıda sıralanmıştır.
 Uzman Doktor (Ortopedi. Nöroloji vs.)
 Psikiyatrist
 Fizyoterapist
 İş ve Uğraşı Terapisti
 Ürün Tasarımcısı
 Konuşma Terapisti
 Protez-Ortez Teknisyeni
 Psikolog

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/