Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Görme Engellilerin Kendini Kabul Etmesinde Sporun Etkisi

Fiziksel sakatlığı olmayan, sağlam kişiler tarafından fizik ve sosyal destekler sağlama amacıyla yapılan sportif faaliyetlerin, engelliler tarafından da yapılabileceği uzun yıllar hiç düşünülmemiştir. Hatta bir kısım engellerin rehabilite edilebileceği dahi uzun yıllar kabul edilmemiştir. Ancak bu konu, XIX. yüzyılın ikinci yarısında daha modern ve bilimsel metotlarla yeniden önem kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çok çeşitli şekillerde gelişmiş, böylece spor, tedavi amacı ile kullanılan fiziksel egzersizlere büyük ölçüde tesir etmiştir.

Spor, engelli kişiye fiziksel aktivitelere katılım olanağının yanı sıra kişilik gelişimi ve özgüven duygusunu kazandırarak toplumsal yaşama uyum göstermesi yönünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Spor ve fiziksel aktiviteler, rehabilite ve tedavi edici etkisi nedeniyle, engelli bireylerde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımı toplumun dikkatini engelli bireylere çekerek, olumsuz tutum ve davranışların değişmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Sportif etkinlikler yoluyla engelliler toplum içinde iş birliği, paylaşım ve kişiler arası ilişkilerin kurallarını öğrenirler. Yapılan aktiviteler engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltir ve sporcu kimliği ile kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam yaratır. Tüm bu özellikleri kapsamına alan bir etkinlik olarak spor engellilere yaşam boyu önerilmektedir.

Sporun engelliler için önemi aşağıdaki gibi maddelenebilir;
 Engelli bireyin kendi kararlarını verme yeteneğini geliştirerek, bağımsızlık duygusunun artmasına yardımcı olur.
 Engelli bireyin sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirir ve iletişim becerilerinin artmasını sağlar.
 Engelli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olur.
 Engelli bireyin sahip olduğu engel nedeniyle yaşadığı psikolojik gerginlik ve bunun sonucu oluşan sosyal sorunları aşmasında önemli rol oynar.
 Engelli bireyin kendini toplumdan soyutlamasını engeller ve hayata bağlanmasına yardımcı olur.
 Sportif etkinlikler sonucunda engelli birey rahatlar, iyi vakit geçirir ve eğlenir.
 Sporun zihinsel ve fiziksel kapasitede sağladığı gelişme ile motor, denge, el-göz koordinasyonunda sağladığı iyileşme engellinin eğitiminde ve rehabilitasyonunda olumlu etkiler yapar.
 Engelli bireyin aktivitelerde sergilediği performans kişilik gelişimine yardım ederken toplum tarafından engelli olmanın ötesinde sporcu olarak kabul görmesini sağlar.
 Engelli bireyin entelektüel kapasitesi ve problem çözme yeteneği artar.
 Spor, engellinin ailesi tarafından yeteneklerinin farkına varılarak kabul görmesini sağlar
 Bedensel bakımdan, gören kişilerden farklı ve geri olan, görme engelli kişilerin beden eğitimi ve spora daha çok ihtiyaç duydukları söylenebilir.

Çünkü spor yapan görme engellinin hareket fonksiyonları gelişmekte ve rehabilite olmaktadır. Bunun yanında zihinsel aktiviteleri de gelişerek kendilerine olan öz güveni artmakta ve sosyal hayata katılım sağlanmaktadır.
Görme yetersizliğinden etkilenmiş olma, beden eğitimi ve spor için sınırlayıcı bir koşul değildir. Görme engelli kişilere çok miktarda kas gücü ve dayanıklılık egzersizleri uygulanabilir. Gelişimsel egzersizler vasıtasıyla görme yetersizliği olan kişiler iyi beden duruşu, düzgün yürüme, koşma, yüzme gibi bir çok beceriyi kazanabilirler. Ayrıca fiziksel eğitim programları, fiziksel açıdan canlı ve iyi bir kas koordinasyonu olan, sağlıklı beceriler yaratabilirler, kendine güvenme ve gören kişiler tarafından kabul görme gibi toplumsal ve duygusal yararları da vardır.

Spor yoluyla kişi başkalarına ait gerçekleri kabul etmeyi ve onlara saygı duymayı da öğrenir. Dolayısıyla spor kişinin kendi kendisi ile, çevresi ile sürekli bir denge ve uyum içinde olmasında etkili olur. Spor yoluyla insan, benliğini kendi kendine yorumlama fırsatını elde eder.

Kaynak: Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerde Yapılan Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin Biyomotorik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/