Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Zihinsel Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor

Spor, kişinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitesini ve motor becerilerini zihinsel, ruhsal ve sosyal davranışlarını geliştiren ve bu özelliklerini belirli kurallar içinde yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uğraştır. Bu kadar etkili bir faktör olan spor sağlıklı insanlar da olduğu gibi engelli insanlarda da birçok faydalı işlev oluşturmaktadır.

Engelli insanların toplum içerisinde yer almasını kolaylaştırıcı rol oynayan spor kişinin benlik kavramının gelişmesine ve kendini gerçekleştirebilme kabiliyetinin de artmasına sebep olur. İnsan üzerinde geniş bir etki yelpazesi bulunan sporun bazı temel özelliklerini de bilmek gerekir. Bunlardan biride "insanları spor yapmaya iten sebepler" dir.

Bu sebepler söyle açıklanabilir:
- Belirli sosyal ihtiyaçları karşılamak.
- Sağlık, rehabilitasyon ve fiziksel uygunluk sağlama.
- Gerilim ve kontrollü rizikoyu yaşama.
- Estetik ihtiyaçları doyurma. -Duygusal gerilimden kurtulma.
- Spor yoluyla bilgece deneyimler kazanma.
- Sevinç, eğlence, haz, neşe gibi duyguları kazanma.
- Kendini gerçekleştirme.
- Yeni tecrübeler kazanma.
- Sosyal ilişkiler kurma çabası.
- Maddi ve kişisel kazanç, ayrıcalıklar elde etme.
- Kendini gösterme.
- Zayıflama, mutlu olma.
- Güç, hız, dayanıklılık, çeviklik, koordinasyon yeteneği geliştirme.
- Sıkıntı ve hastalıklara karsı direnç kazanma.
- Gençlik, güzellik elde etme, benlik duygusunu geliştirme.
- Boş zamanı ortaklaşa, aktif ve verimli bir biçimde değerlendirme

Sportif aktivitelere katılan birey bir araya gelerek bir gruba ait olma, paylaşma, işbirliği duygularını yaşayarak olumsuz duygularından kurtulur, engelli bireyleri gözleyerek kendine karşı olumlu tutum geliştirir. Sportif aktiviteler yolu ile bireyin çevresi genişler ve daha anlamlı bir yaşam sürme şansı yakalar. Spor kişilere özrü ile başa çıkmasını ve özrünü hafifletmesini öğreten, kas ve sinir sistemini, zihinsel reaksiyonlarını, vücudun fizyolojik ve metabolik gelişimini destekleyen bir araçtır.

Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişim yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir. Spor, kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı sosyal etkinliklerden biri olarak kabul edilmekte ve çocukların da bu etkinlikten pay almaları gerekli görülmektedir.

Sporun bireyin ruh sağlığına getirdiği olumlu katkılardan bazıları bu şekilde sıralanabilir;
1. Öz güvenin ve yaşama sevincinin artması.
2. Boş zamanlarının olumlu yönde değerlendirilmesi.
3. Bireyin toplumsallaşmasına olan olumlu etkisi.
4. Çocukluk çağında karşılaşılan davranış bozukluklarının giderilmesi

Zihinsel engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişim aşamalarından geçmelerine rağmen, onları daha geriden izlemekte ve tam gelişim gösterememektedirler. Konuşmaları ve diğer gelişimleri daha yavaş olmaktadır. Güç, dayanıklılık, denge, esneklik ve hız gerektiren beceriler yönünden daha zayıftırlar. Bellek ve dikkat süreleri zayıftır. Daha fazla dikkat ve uyarıcıya ihtiyaçları vardır. Soyut kavramları öğrenmeleri güç ve uzun zaman almaktadır. Somut kavramları sık tekrarla öğrenebilmektedirler. Zihinsel engelli çocuklar genellikle sporda diğer alanlara göre daha başarılıdırlar. Okula devam eden çocukların akademik konulardan ziyade beden eğitimi derslerinde daha başarılı oldukları bilinmektedir. Sporun benlik saygısı, öz güven ve başarı duygusunun yaşanmasında önemli rolü vardır.

Özel Olimpiyatlar'ın temeli Eunice Kennedy Shriver tarafından 1963 yılında atılmıştır. O tarihte ABD' de Mary Land kentinde zihinsel özürlü çocuklar ve erişkinler için bir yaz kampı düzenleyen Shriver bir dizi spor ve bedensel aktivite programını uygulamaya sokarak ilk organizasyonu gerçekleştirmiştir. Daha sonraları 1968 yılında 19-20 Temmuz tarihlerinde ilk özel olimpiyat oyunları düzenlenmiştir. 1989 yılından itibaren CPISRA (Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association ) tarafından Paralimpik Oyunları, izleyen yıl ortasında selebral palsili oyuncular için dünya oyunları düzenlenmeye başlanmış ve bu oyunların 4 yılda bir İngiltere' de yapılmasına karar verilmiştir. Oyunların asıl amacı, sportif yarışmalardan daha çok sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yöneliktir.


Kaynak: Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerde Yapılan Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin Biyomotorik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/