Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Nlp'nin Kullanım Alanları

Nlp'nin başarılı sonuçlar vermiş ve vermeye devam ettiği alanlardan birkaçı aşağıda listelenmiştir;
 İş dünyası
 Kişisel gelişim
 İletişim ve danışmanlık


 Sağlık
 Yaratıcılık
 Eğitim
İş dünyasında Nlp
İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, açık ve ekolojik yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda Nlp stratejik yaklaşımlar sunar. İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez bir repertuar haline gelmektedir. Herkesin öznel dünyası farklıdır.
Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin bir araya geldiği iş ortamlarında bu mozaiğin yapı taşları daha da çeşitlilik kazanmaktadır. Burada bir araya gelen insanların etkileşiminden bir bütünün oluşması ve tüm farklılıklara rağmen, çalışanların huzurlu bir iş ortamı içerisinde ve ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir alışveriş gerçekleştirilebilmeleri, organizasyonun yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanlarında iç-dış iletişim kurma becerileriyle de yakından ilgilidir.
İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde tüm modern organizasyonlar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birçok yönetici, kurumsal danışman, ve insan kaynakları yöneticisi Nlp araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştirmektedir. Online ve telefon müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikayet yönetimi alanlarında da Nlp her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmaktadır.
 Nlp liderlik
 Satış ve pazarlama stratejileri
 Nlp ile iletişim teknikleri
 Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi
 Çalışanlarla iletişim
 Stratejiler, çözümü ve çoğaltılması
 Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi
 Motivasyon stratejileri
 Başarılı yöneticilerin modellenmesi
 İkna kalıpları
 Bilinç altı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri
Kişisel gelişimde Nlp
Birçok insan Nlp'yi kendi kişisel gelişimi için kullanmaktadır. Kısıtlanan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelerek, hedefler doğrultusunda desteklenen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında Nlp destek sağlamaktadır. Nlp'nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkuları, kısıtlayıcı inançları, zarar veren alışkanlıkları değiştirmede yardımcı olabilecek etkili çözümler sunarak yaşam enerjisini keşfetmeyi sağlar.
Nlp bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek desteklemektedir. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamından memnun olmayan kişiler için, Nlp yeni yaşam alternatifleri sunabilmektedir.
 Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması
 Davranış değişimi
 İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma
 İstenilmeyen davranışlardan kurtulma
 Mevcut olmayan davranışların kazanılması
 Bağımlılıkların giderilmesi
 Genellemesiz ve stressiz bir yaşam
 Self motivasyon
 İç çatışmaların yok edilmesi
 Hayır diyebilmeyi öğrenme.
İletişim, danışmanlık hizmetleri ve Nlp
Son otuz sene içerisinde Nlp, özellikle psiko-sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her geçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başlamıştır. Nlp, bünyesinde kişisel gelişim ve değişim süreçlerinde kullanılan ve kalıcı sonuçlar sağlayan birçok teknik ve yöntem ihtiva etmektedir. Bu yöntemlerden en tanınmış olanlarını, kişisel korku ve fobilerden kurtulmada kullanılan 'Nlp Fobi Tekniği' dir. Senelerdir süregelen ve yaşamı sürekli kısıtlayan (ör. yükseklik yada uçak korkusu) ve benzeri fobilerden çok kısa süre içerisinde kurtulabilmek mümkün olabilmektedir. Benzeri klinik vakalarda da Nlp, kişiye özgü dil kalıpları ve uygulamalar kullanmaktadır. Tüm süreçlerde birey bir bütün olarak ele alındığı gibi karmaşık ve dinamik başka sistemlerinde bir parçası olarak değerlendirilerek buna uygun sistematik, itinalı yaklaşım sonucunda çözümün kişinin içerisinde bulunduğu, aile, iş, inançlar, değerler ve benzeri karmaşık sistemlerle de uyum içerisinde olması amaçlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde Nlp
Nlp'nin sunmuş olduğu temel varsayımlar, iletişim kalıpları, yöntem ve uygulamaları doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilere faydalı içerikler sunmaktadır. Sağlık sektörü hızla gelişmektedir. Bu alanda çalışan personelin de, tıbbi yada bakıma yönelik bilgi ve becerilerinin dışında, gelişmeyle birlikte oluşan kör noktaları aydınlatabilecek özel bilgi ve becerilere de sahip olmaları her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır. Teknolojinin gelişimi ve şehirleşme ile birlikte sağlık hizmetlerinin de bir nevi makinalaştığı yada ruhsuzlaştığı yönünde artan eleştiriler, insana özel ilginin yerini, nerdeyse kişisel hiçbir temasın gerçekleşmediği soğuk bir etkileşime bırakması ve alternatif tıbba yönelen insanların artışı, bu alanda meydana gelen boşluğun ve alınması gereken önemlerin habercisidir. İş ilanlarına bakıldığında bu alanlarda göreve alınacak personelden, empati, etkili sunum, müzakere ve benzeri yüksek düzeyde sosyal becerileri beraberinde getirmeleri beklenmektedir. Hastalığın tedavi sürecinin ne yönde gelişeceğinin, hasta ile hekim arasında meydana gelen iletişim ve bunun sonucunda oluşan güven ortamıyla da yakından ilişkili olduğu birçok bilimsel araştırma tarafından ispatlanmıştır.
Bundan dolayı, Nlp sağlık alanında görevli personele de, hastalarıyla veya görevliler ile uyumlu bir ilişki içerisine girmeyi kolaylaştıracak ve hastalıkların da tedavi sürecini olumlu yönde destekleyecek olan araçlar sunmaktadır. Geçmiş yıllarda, Nlp özellikle kişisel sağlığın nasıl desteklenebileceği, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, derin inanç ve hastalıklar arasındaki ilişkiler, travmatoloji ve sağlıkla ilgili benzeri alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır
Yaratıcılıkta Nlp
Birçok sanatçı, yazar ve yorumcu, almış oldukları Nlp eğitimlerini, yaratıcı ruhu kamçılayan yada engelleyen birçok etmenin açığa çıkmasını sağladığından, çok değerli bulunmaktadır. Bu alanda tanınan Nlp uygulamalarından bir tanesi Robert Dilts tarafından Amerika'da geliştirilen Disney-Stratejisidir. Bu ve benzeri uygulamalar, belki de eğitim ve şartlanma sürecinde körelmiş olan yaratıcı kaynaklarını yeniden keşfederek yaşama yansıtmayı destekleyecektir.
Eğitimde Nlp
Nlp'nin temel amaçlarından biri de, tam öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamaktır. Bu alandaki araştırmalar sayesinde, günümüzde birçok etkili öğrenme ve öğretme stratejisi geliştirilebilmiştir. Nlp teknikleri, velilere, antrenörler ya da eğitmenlere, çocuklarının yada öğrencilerinin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan metod ve uygulamalar sunar. Bundan dolayı eğitim öğretim alanında çalışan birçok öğretim görevlisi bazı temel Nlp aracını, ders metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir. Nlp, gruplarla birlikte çalışan insanların, mesleklerini daha başarılı uygulayabilmelerini sağlayacak olan araçlar sunmaktadır.
 Sınavlara stressiz hazırlanma
 Sınav anında bilgileri etkin hatırlama
 Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi
 Kalıcı ve hızlı öğrenme
 Dinleyicileri bilinç dışı düzeyde etkileme
 Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak
 Anlamayı hızlandırma
 Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak
 Öğrenen kişileri modelleme
 Geçmişten gelen öğrenim yanlışlarını düzeltmek
 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması
 Hızlandırılmış öğrenme
 Üretken öğrenme
 Yetişkin öğrenme teorisi ve hafıza dinamikleri.
Kaynak: Yüksek Lisans Tezi Ahmet Burak Acaralı

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/