Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

MEB 'e bağlı Özel Eğitim Merkezlerinin Önemi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, misyonu ve kuruluş amaçları doğrultusunda özürlülük kavramının çok hassas bir alanına hizmet etmektedir (Ana-babası vefat etmiş, maddi yoksunluk içerisinde çeşitli nedenlerle devlet himayesine terk edilmiş özürlülere her şeyden önce barınma olanağı sağlayarak bir çatı altında yaşamalarını sağlamaktadır.

Sosyal hizmetlere insan hakları çalışmalarının içeriğinde özel bir önem verilmekte ve insan potansiyelinin gelişmesinde en temel yatırım olarak kabul edilmektedir .

Birinci derecede insanın korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinlikler olan sosyal hizmetler, ortaya çıkan sorunlar için önleyici ve koruyucu önlemlerin de uygulayıcısıdır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bireyin, ailenin ve toplumun sorunlarının kaynağını araştırarak, özürlülerin gereksinimlerini karşılamaya ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik becerileri kazandırarak, uygun bir yaşam sağamaya yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir.

Bu çalışmalar; özürlülerin saptanması, bakım ve rehabilitasyonu, aile eğitimi, aile danışmanlığı ve sosyal yardımları kapsamaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki rehabilitasyon programlarında kurumsal rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte, aile ve toplumun kaynaklarına dayalı ve özürlünün yeterliliğini daha fazla ortaya çıkaran hizmetlere ağırlık verilmektedir. Danışmanlık ve destek hizmetlerinde, özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına ve normal bir toplumsal ortamda işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla belirlenmiştir. Bununla birlikte özel eğitim ve rehberlikle ilgili hususlar Anayasamız ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda da yer almıştır. 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 23. maddesinde de 'Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri su şekilde belirtilmiştir:

Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve is eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,
Okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak şeklinde belirlenmiştir .
Yukarıda belirtilen özel veya resmi özel eğitim ve rehabilitasyon okul ve merkezlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ancak bu kurum ve merkezlerin amacına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri için bağlı oldukları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğünce denetimleri konusunda da çok büyük sorumluluk yüklenmiş oldukları düşünülmektedir. Gerçekte 'Tüm Okul Yaklaşımı' dikkate alındığında yasal yönden birçok kişinin aldığı sorumluluğu yerine getirmesi çok önemlidir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan okullar ve kurumlarda çalışan personelin yasal olarak görev ve sorumlulukları 13.03.2005 SHÇEK Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ve 573 sayılı K.H.K ile belirlenmiştir.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/