Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Özel Gereksinimli Olan Çocukların Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi

Aile için normal bir çocuğun doğumu bile aileye birçok yenilikler ve alışılması zor olan durumlar getirmesiyle birlikte doğan çocuğun özel gereksinimli çocuk olması durumunda ise bunlara ek olarak anne babanın görev ve sorumlulukların daha da arttırmaktadır, aile yaşantısındaki alışıla gelinmiş durumların ve evlilik ilişkilerinin bozulabilmesine neden olabilmekte, aileyi daha fazla sorunla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu durumun aileyi bir takım olumsuzluklara ve farklılıklara yol açtığı belirtilmektedir.

Yaşanan olumsuzlukların nedenleri;
 Yetersizlik gösteren çocuğun ailede yarattığı stres, karşılaşılan fiziksel, maddi ve psikolojik etmenler,
 Ailede yetersizlik gösteren kız ve erkek kardeşin olması,
 Yetersizlik gösteren çocuğun anne ve babasının üstlendiği roller, kendilerini anlamayan uzmana rastlamamaları ve
 Aile üyelerinin, arkadaşlarının ve yakın çevredekilerin gösterdikleri tepkiler olarak belirtilmektedir. Yaşanan bu olumsuzluklara yol açan nedenler aynı zamanda anne-babanın stres yasamasına da yol açmaktadır.Normal çocukların anne-babaları, aile bireylerinin sevgi, korunma, gelişmeleri için uygun ortam hazırlama ve gereksinimlerini karşılama gibi sorumlulukları üstlenirler. Yetersizlik gösteren çocuk anne-babaları bunların yanı sıra, çocuğa beceri öğretme ya da çeşitli terapi çalışmalarına yardımcı olma gibi yeni sorumlulukları da üstlenmektedir.Heward anne-babanın farklılaşan bu rollerini öğretim, danışmanlık, davranış yönetimi, ailedeki diğer çocuklara anne babalık, esler arasındaki ilişkileri sağlama, okul ve toplumla olana ilişkileri sağlama olarak sıralamaktadır. Kroth ve Edge' e göre anne babaların, çocuğun gelişiminin yaşıtlarından farklı olma durumuna alışmak, sık sık hastaneye gitmek, doktor, terapist, eğitimci vb. farklı kişilerle etkileşimde bulunmak gibi durumlara da uyum sağlamak zorunda oldukları belirtilmektedir.
Ailelerin çocuklarının birçok gereksinimini karşılamada etkin katılımcı olabilmelerini ve karşılaştıkları sorunlarla basa çıkma kapasitelerini, ailenin büyüklüğü ve kültürel yapısı, anne-babaların kişilik özellikleri, eslerin birbirlerine ne ölçüde yakın ve destek oldukları, anne-babaların evlilik uyumları, dini inanışları, yakın çevrenin ve toplumun özellikleri, aile bireylerinin sosyo-ekonomik düzeyleri gibi değişkenler; ayrıca, çocuğun cinsiyeti, yetersizliğin türü ve derecesi, gibi faktörler etkilemektedir.
Aynı zamanda toplumun ve devletin bu çocuklara ve ailelerine verebildiği hizmetlerin niteliği ve niceliği de ailenin rol ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesinde önemli olduğu belirtilmektedir.
Çocukların yaşadıkları tipik doğal çevre olan aile ortamları çocuğun doğumundan itibaren çocuğun gelişiminde belirleyicidir. Ancak ailede normal bir çocuk beklentisinin yerini gelişimsel geriliği olan çocuğun alması ailenin farklı bir yaşantı biçimi sergilemesine, ailede rollerin değişmesine neden olabilmektedir.
Bu yaşantı biçimleri, roller, ailelerin sorumlulukları, işlevleri ve aile içi ilişkileri gibi değişkenlerle ilişkilidir. Özellikle ailelerin gelişimsel geriliği olan çocuğa sahip olduklarında yaşadıkları, sonrasında bu çocukların bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanabilmesinin normal çocuklara oranla daha fazla çaba gerektirmesi ailedeki rollerin de değişmesini beraberinde getirmektedir.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/