Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Özel Gereksinimli Çocuk Ailesinin Gereksinimleri

Bütün aileler gibi özel eğitime gereksinim duyan çocuğu olan ailelerin de kendine özgü gereksinimleri vardır ve bu gereksinimler zaman içinde değişebilmektedir (Dale, 1997). Webster ve Ward, 'a göre bu gereksinimler aileye yardım eden uzmanlar tarafından belirlenmeli ve işbirliği içersinde ele alınmalıdır.
Gereksinim, çok değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Aile eğitimi söz konusu olduğunda gereksinim, aile eğitim programına temel oluşturacak eğitim gereksinimi olarak düşünülmelidir.

Atwood ve Ellis eğitimsel gereksinimleri var olan eksiklik ya da yoksunluk olarak belirtmekte ve bu görüşü Monette 'de desteklemektedir. Cook gereksinimi, bireyin gerçek durumu ile isteklerinin farklılığından kaynaklanan göreceli bir kavram olarak tanımlamaktadır. Archaumbault' a göre eğitimsel deneyimlerin planlanmasında özellikle iki tür gereksinim önem taşımaktadır. Bunlar, algısal ve gerçek gereksinimlerdir. Bu iki tür gereksinim eğitim etkinliklerinin geliştirilip, uygulanmasında ölçüt oluşturmaktadır.
Özel gereksinimli çocuğu olan her ailenin, her anne babanın gereksinimleri birbirinden farklıdır ancak bu gereksinimler birkaç grupta toplanabilir. Turnbull, ailelerin gereksinimlerini belirlemek amacıyla geliştirdikleri Aile Bilgi Tercih Envanteri'nde aile gereksinimlerini; çocukla çalışma, profesyonellerle işbirliği, gelecek için planlar, ailenin rahatlaması için yardım ya da destek bulma ve kullanma konularında olmak üzere beş grupta toplamışlardır. Aile gereksinimlerini belirleme konusunda yapılan bir başka çalışmada anne baba gereksinimleri; bilgi gereksinimi, destek gereksinimi, maddi gereksinimler, çocuğun durumunu diğerlerine açıklayabilme, ailenin işleyişi ve toplumsal hizmetlerle ilgili gereksinimler olarak gruplanmıştır.
Araştırmacılar, erken eğitim programına katılan anne babaların gereksinimlerini, önceliklerini belirlemek amacıyla Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracını geliştirmişler ve 34 anne babaya uygulayarak anne babaların en fazla en az gereksinim duydukları alanları belirlemişlerdir. Hem annelerin hem babaların bir beceri öğretme, çocuk için uygun kurum bulma, diğer anne babalar hakkında yazılı materyal okuma alanlarında ortak gereksinimleri olduğu belirlenmiştir. Bu bilgilerden, özel gereksinimli bireylerin ailelerinin gereksinimlerini ailenin bilgilendirilmesi, çevrenin çocuk hakkında bilgilendirilmesi, ailenin eğitimi, aileye danışmanlık hizmetlerinin götürülmesi, ailenin işleyişi ve toplumsal servisler başlıkları altında toplandığı görülmektedir.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/