Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Kaliteyi Oluşturan Unsurlar

Bir ürünün kalite özelliklerinin belirlenmesinde tüketici talepleri, rekabet durumu, mamulün kullanılış amacı, fiyatı, mamulün özellikleri v.b. gibi birçok faktör mevcuttur. Buna karşılık mamulün kalitesi; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi ve performans kalitesinden oluşur. Kaliteyi iyileştirme durumunda bulunan yöneticilerin bu üç unsuru göz önünde bulundurması gerekir.


Tasarım Kalitesi
Bolat 2000 „e göre Tasarım Kalitesi bir mal ya da hizmetin müşterilerin gereksinim, istek ve beklentilerini karşılayan niteliklere sahip olmasıdır.
Korkmaz Devrani'ye göre Tasarım Kalitesi, müşterilerin beklentilerinin karşılanabilmesi için ürünün hangi parçalardan oluşacağının ve bunların özelliklerinin belirlenmesidir. Belirli bir kaliteye ulaşabilmek için üretim öncesinde; pazar araştırması, teknik araştırma-geliştirme, tasarım, süreç mühendisliği ve çeşitli kontrol işlemlerinin hazırlanması, parça ve malzemelerin alım işlemlerinin yerine getirilmesi gerekir. Kobu 1994 „e göre Tasarım kalitesinin belirlenmesinde; biri kalitenin değerini, diğeri de maliyetini oluşturan iki parasal faktör arasında en uygun (optimal) noktanın bulunması amaçlanır.
Tasarım kalitesi fizibilite çalışmaları ile başlamaktadır. Daha sonra ürün için spesifikasyonlar belirlenmektedir. Tasarım kalitesi açısından işletmenin tedarikçileri ve müşterileri iki ayrı grupta değerlendirilir.
Tasarım kalitesinin belirlenmesinde; kalitenin ve maliyetin dengede olabilmesi için optimal noktanın bulunmasına çalışılır.
Uygunluk Kalitesi
Tasarım kalitesinin belirlediği spesifikasyonlara üretim sırasında uyulmasının bir ölçütü olarak, uygunluk kalitesi kavramı çıkmıştır. Uygunluk kalitesi tasarım kalitesi ile kıyaslandığında ölçülebilir bir özelliktir. Buna göre bir ürünün önceden belirlenen spesifikasyonlara ne ölçüde uyduğu tespit edilebilir.
Uygunluk kalitesi, işletmenin ya da tedarikçilerinin müşteri gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan tasarım spesifikasyonlarını karşılayabilme ölçüsüdür.
Süreç iyileştirme çalışmaları arttıkça; hatalı ürünler nedeniyle oluşan işletme maliyetleri ve müşteri şikayetleri hızla azalır. Bu noktada da müşterilerin istedikleri kalite düzeyinde, fiyatta ve zamanda ürünler üretilir.
Performans kalitesi
Performans kalitesi, işletmenin ürünlerinin ya da hizmetlerinin pazardaki konumunun müşteri tarafından belirlenmesidir. Bir tüketici performansına göre, tüketici bir ürün ya da hizmeti yeniden alacak ya da övecektir. Performans, bir pazar bölümünde ürün ya da hizmetin başarısını belirler. Performans kalitesi çalışmalarında kalite kaybı birinci olarak ürün ya da hizmetlerin ayırıcı niteliklerinin, pazar gereksinimlerinde farklı şekilde üretildiği süreçlerde söz konusudur. Bu kaybın önlenmesi için pazar bölümü sayısının artırılması gerekir. Ayrıca ürün ya da hizmet müşteri gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olabilmelidir. İkinci olarak, kalite kaybı, kalite ayırıcı nitelikleri standart olmayan ürün ya da hizmetlerin olduğu süreçlerde ortaya çıkmaktadır. Bu iki tür kalite kaybı, genişletilmiş sürecin performans kalite aşamasında aranmalıdır. Elde edilen bilgi, daha sonra genişletilmiş sürecin tasarım kalitesi aşamasına ve uygunluk kalitesi aşamasına bildirilmelidir.
Bu aşamada müşterilerin davranışı ve geri iadelerin sebepleri ile ilgili bilgiler tasarım kalitesi ve üretim kalitesi süreçlerine iletilmektedir. Bu süreçlerde gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra müşteri kaybı tehlikesi ve satış sonrası maliyetler azalmaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz kalite unsurlarından bir tanesinin bile zayıf kalması durumunda, ortaya çıkan ürün ya da hizmetin kalitesi düşük olacak ve işletmeler bir takım kalitesizlik maliyetleriyle karşılaşacaklardır.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/