Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Kalite Maliyetleri

İşletmeler varlığını devam ettirmek için rekabet güçlerini artırmak zorundadırlar. Rekabet edebilmenin iki temel koşulu bulunmaktadır; düşük maliyetle üretmek ve kaliteli üretmektir. Düşük maliyet yeni pazarlara açılabilmek için de gereklidir. Başlangıçta kaliteli ürün üretmeyi başaramayan işletmeler bunu telafi etmek için kalite maliyetlerine katlanır.

Kalite maliyetleri, ürünün istenen kalitede olması için yapılması zorunlu faaliyetlerin maliyeti ile üretim aşamasında aranan koşullara uymayan parça veya ürünün yol açtığı maliyetlerin toplamıdır.
Günümüzde yapılan araştırmalar, kalitesizliğin yüksek maliyetli olduğunu göstermiştir.Hataların en erken aşamada tespit edilerek önlenmesi esastır. Basit bir hatalı parçayı yakalayıp onu atmanın maliyeti düşüktür. Fakat bu parça alt montaj haline geldiyse onu onarmak veya atmak çok maliyetlidir. Bundan dolayı Ana sanayi firmalarının önleme faaliyetleri yetmemektedir. Ana sanayi firmaları tedarik zincirindeki yan sanayi firmalarında kalite prosedürlerinin uygulanmasını istemektedirler. Buna göre de çalıştıkları çeşitli yan sanayi firmalarına denetim programları uygulamaktadırlar. Yan sanayi firmaları da tedarik zincirinde bir halkadır. Kalitesizliğin onlar için daha büyük kayıplar oluşturacağını bilmektedirler. Bu amaçla da ana sanayinin programlarını uygulamaktadırlar. Ana sanayi tedarik zincirinde bir iç müşteridir ve yan sanayi bu müşterisini kaybetmek istememektedir. Böylece tedarik zincirinde kalitesizlik maliyetlerini düşürme çabası içine giren işletmeler önemli parasal tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca tedarik zincirinin performansını da yükseltebilmektedir. Kaliteyle ilgili maliyetler genellikle dört başlık altında incelenmektedir. Bunlar; önleme maliyetleri, ölçme ve değerlendirme maliyetleri, iç başarısızlık maliyetleri ve dış başarısızlık maliyetleridir. Literatürde maliyet unsurlarını uygunluk ve uygunsuzluk maliyetleri olarak da incelendiği görülmektedir.
Bu sistematiğe göre kalite maliyeti iki bileşenden oluşur. Birincisi uyum maliyetidir. Bu durum ilk elde yapılacak olan işlerin doğru yapılmasının güvence altına alınması için üstlenilen maliyettir. Maliyet; teftiş, sınama, kalite ilişkili eğitim, eğitim ve faaliyetlerin kalite planlamasını içerir.
İkinci bileşen uyumsuzluk maliyetidir. Bu durum ilk elde doğru yapılmayan işlere dayalı harcamayı ifade eder. Maliyet artık parçaları, kayıpları, tamiri, yeniden çalışma gerektiren işleri ve müşteri şikâyetlerinin de incelenmesini kapsar. Kaliteyi oluşturmaya yönelik önleme ve ölçme/değerlendirme maliyetleri uygunluk maliyeti çatısı altındadır. İç ve dış başarısızlık maliyetleri de uygunsuzluk maliyetleri olarak kabul edilir. Bu maliyetleri düşürmek için dengeli davranılması gerekmektedir. Uygunluk maliyetleri uygunsuzluk maliyetlerini düşürmek amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Juran'a göre birim başına önleme ve değerlendirme maliyetleri, başarısızlık maliyetlerinden düşük olduğu sürece, bu yönde ilerlenmelidir. Önleme faaliyetlerinin birim başına kalite maliyetlerini artırmaya başladığı noktadan itibaren ulaşılan kalitenin sürdürülmesiyle yetinilmelidir. Yani daha fazla iyileştirilmeye çalışılmamalıdır. Bunlardan başka müşterinin değerini bilmediği ürün ve hizmet özellikleri sağlamanın maliyeti hesaba katılmalıdır. Ayrıca müşterinin rakip işletmeleri tercih etmesi nedeniyle kaybedilen satışlar ve Pazar payı da maliyet unsuru olarak. düşünülmelidir.
Kalite maliyetleri hataları önlemek için yürütülen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin ve ürünün üretim esnasında görülen hataların sonucunda çıkan maliyetlerdir. Kalite maliyetleri üç temel sınıfa ayrılabilir:
 a)Önleme Maliyetleri: Ürün veya hizmetlerin tüketici isteklerine uygunsuzluğunu önlemek için özel tasarlanan tüm faaliyetlerin maliyetleridir. Bunlar pazarlama/araştırma maliyetleri, ürün veya hizmet tasarımı geliştirme maliyetleri, satın alma maliyetleri, operasyonların iyileştirme maliyetleri ve kalite yönetim maliyetleridir.
 b)Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri: Muayene, fonksiyon ve faaliyetlerde görevli kişilerin ücretlerini kapsayan maliyetlerdir. Bunlara örnek olarak satın alma değerlendirme maliyetleri, operasyonları değerlendirme maliyetleri, dış değerlendirme maliyetleri, muayene ve test verilerinin teftişi verilebilir.
 c) Başarısızlık Maliyetleri: İç başarısızlık maliyetleri olarak da adlandırılabilir. Ya da başka bir şekilde kuruluş içerisinde mühendislik, imalat ve kaliteden meydana gelen problemler vardır. İşte Başarısızlık maliyetleri bu tür problemlerin ortaya çıkardığı kayıplar olarak söylenebilir. Örnek olarak satın alma başarısızlık maliyetleri, ürün veya hizmet tasarımı başarısızlık maliyetleri, operasyonların başarısızlık maliyetleri verilebilir.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/