Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri Ve İlkeleri

TKY, diğer yönetim tekniklerine kıyasla farklı bir yönetim tekniğidir. Bu özellikler, zaman içerisinde TKY'ye olan ihtiyacı daha da arttırmış ve örgütlerin, özellikle 1990 sonrasında ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bunun nedeni, 1980'li yıllarda örgütlerde amaç verimlilik artışı iken, 1990'lı yıllarda kaliteyi etkin bir strateji olarak görmeleridir.


TKY'nin önemini arttıran özellikleri şunlardır:
 Yeni bir örgüt kültürü yaratmaktır.
 Örgüt yapısını yalın hale getirmektir. Tüm çalışanları sisteme dahil etmektir. Eğitime büyük önem vermektir.
 Çalışanların kişisel gelişmesini ve mesleki ilerlemesini sağlamaktır.
 Düşünce yapısında tamamen değişiklik yapmaktır.
 Yeni fikirler, yöntemler ve teknikler üretmektir.
 Takım çalışması demektir.
 Çalışanların yaptığı işe sahip çıkması demektir.
 Örgütsel davranışların değişmesi demektir.
 İşlerin ve sistemlerin standartlarını sürekli geliştirmektir.
 Müşterilere çok zaman ayırmak, onların beklentilerini en iyi şekilde tespit etmek ve verilen hizmete ilişkin görüşlerini gerektiği gibi temin etmektir.
Yukarıdaki özelliklere ilave olarak TKY modeline özgü yaklaşımlar için şu özellikler de sayılabilir:
 Hedef, kârlılığı garanti altına alacak ve artıracak sistemleri kurmak ve süreçleri geliştirmektir.
 Faaliyetlerin nasıl düzenleneceği ve kârın nasıl sağlanabileceğini çalışanlar önerir, yönetim onaylar.
 Sistemleri ve süreçleri, o işleri yapanlar geliştirir. Yöneticilerin görevi ise çalışanları teşvik etmek ve onlara imkân sağlamaktır.
Temel amaç, şirketin hedeflerine ulaşmasıdır. Yöneticiler ve çalışanlar bu hedefleri ortaya koyarlar ve bu hedeflerin gerektirdiği planları yaparlar. Yapılacak işler de böylece tarif edilmiş olur. İşin mahiyeti, hedefler, planlar ne olursa olsun, en yüksek seviyeli elemanları şirkete almaya çalışırlar. Sürekli eğitim, kısa sürede rotasyon ve kariyer planlama sayesinde herkesin işini sevmesi sağlanır.
Her şeyi insan gerçekleştirir. Makineler sadece insanların yardımcılarıdır. İnsanlar makineleri de sürekli olarak geliştirirler ve bu yolla işlerini yüksek verimle yaparlar.
Teknolojide yüksek rekabet gücü sürekli gelişme ile olur. Sürekli gelişmeyi başarabilenin "sıçramayı" başarması da kolaylaşır. Eğer sıçramayı başkası yaparsa bu defa onu elde etmesi kolaylaşır. Ne olursa olsun, en yüksek seviyeli elemanların şirkete kazandırılması amaçlanır. Sürekli eğitim, kısa sürede rotasyon ve kariyer planlama sayesinde herkesin işini sevmesi sağlanır.
Teknolojiyi geliştirebilen bir şirket yüksek rekabet gücüne de sahiptir. Gelişen teknoloji üretimi ve istihdamı arttırır, elemanlar kaliteli olduğundan ve sürekli olarak eğitildiğinden teknolojiyle uyumsuzluk hiçbir zaman olmaz.
Tüm çalışanlar sürekli gelişme yaklaşımı ile işlerini ve sistemlerini geliştirirler. Varılan her düzey (standart), işi yapanlar tarafından belirlenir. En kısa sürede de standart bir üst düzeye çıkartılır.
Amirlerin temel görevi liderlik etmektir. Bu ise yol göstermek, eğitmek, koordine etmek ve yardımcı olmak demektir.
Şirketin pusulası, haritası ve kılavuzu hedefler ve faaliyet planlarıdır. Amaç, planları koordineli bir şekilde yürütmektir. Aylık ve üç aylık değerlendirmelerle bu süre içinde sonuçların nedenleri araştırılır. Ardından da gereği yerine getirilecek şekilde düzenlemeler yapılır.
Yöneticiler de çalışanlar da en yüksek başarı seviyesini düşlerler ve ulaşmak isterler. Geçmiş dönemler iyi bir fikir verir. Fakat esas hedef gerçek potansiyeli görebilmektir. Yönetimin görevi, şirketin tüm birimlerinin gerçekçi hedefler koymasını sağlamaktır.
Şirketin hedeflerine ulaşması için herkes azami gayreti sarf eder. Eğer amaçlara ulaşılamamışsa, bunun nedenini eğitim, koordinasyon yada hedeflerde aramak gerekir.
Temel motivasyon, şirket iklimi ve başarma onurudur. Bu iklimi yaratmak ve çalışanları daha da başarılı olmaya teşvik etmek yönetimin görevidir.
Kişinin içinde uyguladığı "sürekli gelişme" 'yi kendi gelişmesine de uygulaması temel amaçtır. Şirket rekabetçi bir yapıya ulaştığı ölçüde kişiler de seviyelerini yükseltme azminde olacaklardır.
Başarıyı en fazla etkileyen faktör sistemdir. Yönetimin teşviki ve önderliği sayesinde çalışanlar sistemi geliştirirler. Bu sistemin içinde en güçlü ve uzun dönemde etkili denetim sistemi otokontroldür.
Yönetimin görevi herkesin başarılı olmasını sağlayacak imkânları oluşturmaktır. Bu imkânları en etkili şekilde değerlendirenler uygun şekilde onurlandırılırlar. Diğerlerine ise gereken ilgi ve yardım sağlanır.
Faaliyetlerin büyük çoğunluğu "takım çalışmasına" dayalıdır. Takımlar arasındaki dostça bir rekabetin varlığı başarıyı arttırır. Hatta çalışmalara canlılık ve heyecan da katar, motivasyonu artırır.
Bilgi sistemlerinin temel amacı şirkete yön vermek, tüm birimleri aydınlatmak ve aynı amaçta birleşmelerini sağlamaktır. Bu sistemler fırsatları ve tehlikeleri gösterirler. Şirketin güçlü ve eksik yönlerini ortaya koyarlar. Sürekli gelişmeye de imkân yaratırlar. Raporlar özlü, kısa, bütünsel olup anlatım sayısal ve grafikseldir.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/