Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Müşteri Odaklılık

Günümüzün yoğun rekabetinde şirketler ayakta kalmak için müşteri odaklı bir yönetim stratejisine sahip olmalıdır. Artık müşteri, Ürünlerin teknolojik gelişmişliği ve çeşitliliği karşısında giderek seçici olmuştur. Daha zor tatmin olmaktadır. Bu amaçla da kolaylıkla aldığı ürünü ve satıcısını değiştirebilmektedir. Müşteri tatmininin çok daha iyi sağlanması için Müşteri beklentilerinin en iyi şekilde bilinmesi şarttır.


Müşteri odaklılık öğesi "Kaliteyi Müşteri Tanımlar" deyimiyle öz bir şekilde ifade edilebilir. TKY'nin bu öğesi belki de etkili olarak uygulanması en zor olanıdır. Ancak uzun dönemde de firmaya en fazla yarar sağlayacak öğesidir.
Günümüzde firmalar, kalite amaç ve politikalarını geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Bu bakımdan kalite, piyasada kalabilmenin veya müşteriyi tatmin etmenin çok önemli bir koşuludur. Ancak kaliteli mal veya hizmet üretmek de tek ölçü olarak algılanmamalıdır. Bunun yanında bazı üstünlüklerin de olması şarttır. Örneğin, günümüzde üretimde kalitenin yanında "hız üstünlüğü" de çok önemlidir. Yani firmalar müşteri taleplerini istenilen sürede karşılama yarışına girmişlerdir. Ayrıca kalitenin yanında maliyetler de çok önemlidir. Zira, düşük maliyetle ürününü piyasaya süren firmalar fiyat avantajı yakalarlar. İşte TKY bu ve benzeri rekabet kriterlerini dikkate almaktadır.
TKY, önemli olan "Müşteri Memnuniyetidir" ilkesiyle müşteri odaklı bir yönetim anlayışını öngörmektedir. Başka bir anlatımla müşteri merkezli olmak, işletmenin faaliyetlerini müşteriyi merkez olarak belirleyerek oluşturmasıdır. Burada müşterilerle ilgili olarak iki önemli kavram ortaya çıkmaktadır; onların ihtiyaç ve beklentileri. Böylece TKY'de rekabet avantajı sağlayabilmek için müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda işletmedeki TKY süreçlerine yön vermesi sağlanır. İşletmelere de mal ve hizmet geliştirme konusunda bilgi akışı sağlanır. Bu sayede müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilme olanağı da doğar. Genel anlamda bu da; müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini, pazar araştırmasının sürekli yapılmasını ve müşterilerle yüz yüze görüşülmesini kapsar.
Bir pazarda birden çok satıcı varsa aralarında da rekabetin olması kaçınılmazdır. Bu durumda müşterinin seçimi belli kriterler doğrultusundadır. Müşteri, çok nadir olarak ona satılmaya çalışılan şeyleri alır. Müşteri, seçimini ona kazandırılacak değere göre yapar. Müşteri gözünde değer aşağıdaki basit formülle özetlenebilir.
Değer = (Ürün kalitesi + Servis kalitesi) / (Alım fiyatı + Ömür maliyeti)
Yani müşteri toplam maliyete ve göreceli TK'ye bakmaktadır.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/