Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Tam Katılım ve Grup Çalışması

Katılım, çağdaş yönetim düşüncesinin temel taşlarından biridir. Genel olarak çalışanların katılımı dendiğinde, denetim ve kontrol sürecinde tüm çalışanların düşünce ve fikirlerinden yararlanmak anlaşılmaktadır. Günümüzde neredeyse bütün organizasyonlarda çalışanlar, kendilerini ve kurumlarını ilgilendiren bütün kararlarda etkin bir biçimde katılıp düşüncelerini ifade etmek istemektedirler.

Kaliteye ulaşmak, ürünün veya hizmetin tasarlanmasına, yapılıp sunulmasına kadar işletmedeki herkesin sorumluluğunu gerektirir. Organizasyondaki herkes kalite olgusunun olduğunu anlamak ve ona ulaşmak zorundadır. Her kurum ve organizasyonunkendine has bir kültürü vardır.
Önemli olan kurum içinde, yönetim anlayışından kaynaklanan farklı kültürü benimsemek değil, bu farklılığa rağmen takım ruhunun yaratılmasıdır. Böylece bir birlikteliğin oluşturulduğu bir kurumda hatalı ürün yada verimsiz hizmet olmaz. Kalite çalışmalarında takım ruhunun oluşturulması yalnızca kaliteyi artırmakla kalmaz. Takım ruhu aynı zamanda kişilerde yüksek bir moral de sağlar. TKY'de herkesin etkin katılımı sadece kalitede sürekli gelişim için önemli değildir. Tam katılım aynı zamanda motivasyonu arttırıcı ve eğitsel katkısı bakımından da önemlidir.
Yapılan araştırmalarda; TKY uygulamalarındaki başarısızlık nedenleri şöyle sıralanabilir:
 Pek çok durumda birimler arası iletişim eksikliği,
 Kalite geliştirme ekip çalışmalarının aksaması,
 Tüm çalışanların aynı şevk içerinde çalışmaması.
TKY'nin temelinde insan faktörü yatmaktadır. Bu bağlamda istenilen kalite seviyesine ulaşılması için, tüm kurum çalışanlar ortak amaç ve stratejiler oluşturmalıdır. TKY sürecinde yer alan sürekli gelişme ve kalite sağlama gibi görevlerin kurum çapında yayılması ise tüm çalışanların katılımıyla olur.
TKY programının başarıya ulaşmasında, tüm çalışanların bu felsefeye bağlı kalmaları gerekir. Organizasyonun tüm üyelerinin, içinde çalıştıkları süreçleri sürekli iyileştirmeye çalışmaları ve kararlara katılmaları, TKY'nin temel esaslarından biridir.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/