Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Ölçme ve İstatistik

Yıldırım 1994'e göre, TKY'nin işletilmesinde, ölçme, değerlendirme ve problemlere sistematik yaklaşabilme çok önemlidir. Bu unsur, sistemin sürekliliğinin sağlanmasında ve sürekli olarak geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilkenin amacı kişisel yorumun önlenmesidir.

Bu bağlamda da tarafsız verilere dayalı karar almayı sağlamaktır.
İstatistik, olayların belirli bir disiplin içerisinde toplanarak incelenmesi sonucunda konuya ilişkin elde edilen anlamlı verilerden yola çıkarak tahmin ve yorum yapmayı mümkün kılan bir tekniktir. İstatistikî veriler birçok disipline olduğu gibi yönetim bilimine de kaynak sunar. Bu yolla müşterilerin beklentilerini ölçmek ve zamanla ne yönde değiştiğini izleyebilmek çok önemlidir.
Üretim süreci belirli bir finansmanla işleyen bir döngüdür. Hiç kimse hakkında bilgi sahibi olmadığı bir ise parasını bağlamak istemez. Bu konu şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu açıdan istatistikî veriler ve bunların analizi kalite uygulamalarında rehber niteliğindedir ve kalitenin olmazsa olamazlarıdır. Zira rastgele alınan bir takım elbisenin ya boyu kısa gelecektir ya kolu uzun. Ancak bu elbise bedeni bilinerek alınmış olsaydı bedene tam olarak oturacak ve beklentileri tam olarak karşılayacaktı. Bu küçük örnek bile ölçüm kavramının müşteri tatmini için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
TKY, sayısal değerleri ve verileri amaç olarak görmez. Bunları araç olarak görüp daha etkin kullanır. Üretim süresi, hata oranı, devamsızlık yüzdesi, kayıp zaman gibi ölçütler kullanır. Bu yolla performansın ve sürecin işlerliğinin daha net kontrolünü yapmaya çalışır. TKY için üretim verisi (ürün ağaçları, rotalar), ürünler hakkında müşteri şikayetleri, iş emri verileri gibi pek çok önemli bilginin sistematik bir şekilde oluşturulması, toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi kilit öneme sahiptir.
TKY sürekli gelişmeyi amaçlar. Sürekli gelişmenin temeli ölçüm işi olmasıdır. Ölçme sayesinde gelişme sürdürülebilir. Ayrıca ölçülemeyen şey geliştirilemez. Bu nedenle ölçüm ve istatistik Toplam Kalitenin vazgeçilmez unsurudur.
Kaynak: Mustafa Hamit Ecevit Yüksek Lisans Tezi

 

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/