Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlılarda C Vitamini Gereksinmesi

Yaşlılarda, C vitamini tüketiminin yüksek olması ile düşük senil katarakt prevalansı, KVH insidansı ve yüksek HDL kolesterol düzeyi ilişkilidir. Kanser riskinin azalmasıyla ilişkili bulunmuş olan C vitamini, antioksidan özelliği ile demansta ve immün sistemde olumlu etkiye sahiptir. Yaşlı bireylerin C vitamini gereksinmesi 60-100 mg/gün'dür.

Devamını oku...

Bağışıklık Sistemi Zayıflığında Beslenme İlkeleri

- Protein alımı artırılır.

- Balık, soya yağı, fındık, ceviz, badem, sebze ve meyve tüketimi artırılır.

- Düzenli egzersiz yapılır.

- Sigara ve alkol tüketilmemelidir.

Devamını oku...

B12 Vitamini Gereksinmesi

Yaşlılarda, atrofik gastrit ve azalmış mide asidi ile intrinsik faktör salınımındaki azalma B12 vitamini yetersizliği nedenidir.
Atrofik gastritli yaşlılarda gereksinmeyi (2.5 mcg/gün) karşılamak için B12 vitamininin suplementasyon veya zenginleştirme yoluyla karşılanması önerilmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri

Genel olarak yaşlılıkta beslenme ilkeleri ve uyulması gereken kurallar aşağıda özetlenmiştir:

-  Günlük öğün sayısı üç ana, üç ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Böylece öğünlere düşen yiyecek miktarları azaltılarak sindirim güçlükleri önlenmiş olur.

-  Her öğünde dört temel besin grubundan olan et ve ürünleri, süt ve ürünleri, sebze ve meyveler ile tahıllar bulunmalı ve besin çeşitliliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Folik Asit Gereksinmesi

Düşük folik asit alımı; makrositik anemi, demans, hafif konfüzyon, iritabilite, depresyon, apati ve hafıza fonksiyonunda azalma ile ilişkilidir. Kan folat düzeyinin azalması homosistein düzeyinde artışa neden olarak KVH riskini arttırmaktadır.
Diyetle günlük 400 mcg folik asit alınması önerilmektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et ve karaciğer, kurubaklagiller, tahıl embriyosu tüketimi ile folik asit alımı sağlanabilir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Enerji İhtiyacı

Vücudun çalışma hızının düşmesi ve hareketliliğin azalması sonucunda enerji ihtiyacı yetişkinlik dönemine kıyasla azalır. Bu durumda tüketilen besinlerin içeriği önemlidir. Çünkü yaşlılıkta enerji ihtiyacının azalmasına karşın bazı besin öğelerine olan ihtiyaç artar.

Özel bir durumu olmayan, normal ağırlıkta, sağlıklı ve hafif fiziksel aktivitesi olan yaşlılar için beden ağırlığının kilosu başına 30 kalori, günlük enerji gereksinmesini karşılayabilir. Yaşlılıkta günlük alınan enerjinin 1500 kalorinin altına düşmemesi önerilmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Çinko Gereksinmesi

Diyetle uzun süre yetersiz tüketime kronik malnütrisyon, alkol bağımlılığı, vejetaryen diyet eklendiğinde ve diyetle alınan çinkonun emilimi fitatlar veya demir gibi divalent katyonlarla engellendiğinde/azaldığında yetersizlik görülmektedir.

Çinko yetersizliğinin yaşlılarda önemli klinik sorunlara neden olduğu vurgulanmaktadır; azalmış tat duyusu, iştahsızlık, gecikmiş yara iyileşmesi ve azalmış immün fonksiyon çinko yetersizliği ile ilişkilidir.

Devamını oku...

Besin Ögelerinin Yaşlılıktaki Önemi

Besin öğesi, besinlerin bileşiminde bulunan kimyasal maddelerdir. Besinler yendikten sonra sindirim organlarında yapı taşlarına parçalanır ve vücutta öyle kullanılır. İnsanın büyüme ve gelişmesi, sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi için çeşitli besin öğelerine ihtiyacı vardır. Bu besin öğeleri proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler ve mineraller ile sudur.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Demir Gereksinmesi

Erkeklerde ve menapozdan sonra kadınlarda demir gereksinmesi aynıdır. Yeterli demir alınması için kırmızı et tüketimi önemlidir. Yumurta, pekmez, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yağlı tohumlar da demir için iyi kaynaktır. Demir içeren besin ile C vitamini alımının gerekliliği unutulmalıdır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Beslenmenin Önemi

Genetik ve çevresel faktörler yaşlanmayla oluşan değişiklikleri ve yaşam süresini etkiler. Yaşlılıkta ortaya çıkan değişikliklerle ilgili sorunların bir bölümü yeterli ve dengeli beslenmeyle azaltılabilir ya da geciktirilebilir.

Gençlikteki beslenme alışkanlığının yaşlılıkta oluşabilecek sorunları geciktirici, hafifletici ya da önleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta D vitamini Gereksinmesi

Yaşlıların D vitamini yetersizliği açısından risk altında oldukları bilinmektedir. Kurumlarda kalan yaşlı bireylerde D vitamini yetersizliğinin (%48-80) kendi evlerinde ve aileleriyle kalan yaşlı bireylerdeki oranlara (%5-25) göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Deride yeterli D vitamini üretimi için haftada 2-3 kez, 20-30 dakika süreyle güneşlenilmesinin yanı sıra D vitamini ile zenginleştirilmiş süt tüketimi önerilmektedir. Yaşlı bireyler diyetle ve suplementasyonla 10-15 mcg/gün D vitamini almalıdır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Vücudun Yapı ve İşlevlerinde Oluşan Değişiklikler

Normal yaşlanma sürecinde zamana bağlı olarak vücut yapısında, organlarda ve organların fonksiyonlarında birtakım değişiklikler ortaya çıkar. Bunun dışında bir kısmı vücut yapı ve fonksiyonlarındaki değişiklikler sonucu gelişen bir kısmı da çevresel faktörlerden kaynaklanan yaşam tarzı değişiklikleri de görülür. Örneğin eşlerden birinin ölümü sonucu yalnız kalma, sosyal ilişkilerin azalması, ekonomik yetersizlikler vb.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Kalsiyum Gereksinmesi

Yeterli D vitamini alımı varlığında, yaşlılar tarafından günde 800-1200 mg kalsiyum tüketilmesi önerilmektedir. Bu düzeyde kalsiyum alımının, kemik mineral yoğunluğunun sürdürülmesinde yararlı olduğu belirtilmektedir.

Kalsiyum alımının kan basıncının düşürülmesinde de etkili olduğu bilinmektedir (48). Kalsiyumun en zengin diyetsel kaynakları olan süt, kalsiyumdan zenginleştirilmiş süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir yaşlılarda yeterli kalsiyum alımını sağlamak için tüketilmelidir

Devamını oku...

Yaşlılarda Beslenme İlkeleri

Yaşlanma, zamana bağlı olarak hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan anatomik yapı e fizyolojik işle değişiklikleridir. Yaşlanma, anne karnından başlayarak yaşamın sonlanmasına kadar deam eden bir süreçtir. Yaşlanma süreci e bu süreçte ortaya çıkan değişmeler tümüyle önlenemez ancak geciktirilebilir ya da hafifletilebilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Protein Gereksinmesi

Yaşlılar hastalık ve malnütrisyon riski altındaki bir grup oldukları için yeterli protein alımı ve azot dengesinin korunması önemlidir. Yaşlılar için güncel gereksinim önerisi 0.8 g/kg/gün'dür ancak, azot dengesi her yaşlı bireyde bu miktarda protein alımı ile sağlanamamaktadır. Günde 0.8 g/kg'lık gereksinme önerisinin iyi kalite protein kaynaklarından sağlandığında ve enerji alımı 40 kkal/kg/gün olduğunda geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır .

Devamını oku...

Beslenme Sorunları ve Nedenleri

Toplumda beslenme bozukluğuna neden olan etmenler;
 Besin üretimi, dağıtımı ve teknolojisindeki yetersizlik ve düzensizlikler,
 Satın alma gücünün yetersizliği,
 Sosyo ekonomik ve kültürel etmenler,
 Aile yapısı,
 Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışıdır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Karbonhidrat Gereksinmesi

Enerji gereksinmesinin çoğunluğu karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Diyetin karbonhidrat içeriği günlük enerji alımının %55-60'ını sağlayacak şekilde olmalıdır. Trigliserit düzeyini arttırma ve HDL kolesterol düzeyini düşürme etkisi olan basit şekerler (şeker, şekerli içecekler-yiyecekler, reçel, pekmez, bal) yerine protein, vitamin, mineral ve posa alımını sağlayan kompleks karbonhidratlar (tahıllar, kurubaklagiller) seçilmelidir.

Devamını oku...

Beslenmenin Sağlık ve İş Verimine Etkileri

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı ve üretken olmanın simgesi bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yünden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir.

İnsan vücudu, organizmanın işlerliğinin devamını ve gelişmesini sağlarken birçok etmenlerin etkisinde kalmaktadır. Beslenme, kalıtım ve çevre koşulları gibi etmenlerin içinde beslenmenin ilk sırayı aldığı bilinmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Besin Tüketim Durumu Ve Enerji Ve Besin Öğelerinin Alımı

Yaşlılarda çok çeşitli sebeplerle besin alımının azaldığı ve bu durumun yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olduğu bilinmektedir. Görme kaybı, tat ve koku almadaki azalma besin seçimini sınırlandırır, yemeklerden hoşlanmamaya neden olur ve besin tüketimini azaltır.

Diş kaybı, takma diş kullanma, çiğneme ve yutma güçlüğü yaşlının besin tüketimini olumsuz etkiler.

Devamını oku...

Besin Seçimi

Beslenme, tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için vazgeçilmez bir olgudur. Ancak kişilerin yiyeceklerle olan ilişkileri yalnız biyolojik dürtülerle ve açlık duygusuna direkt tepkiler şeklinde açıklanamaz. İnsanların besin seçim ve tüketim kalıplarının fizyolojik olması yanında sosyal ve psikolojik arzularının doyumuna, gelenek göreneklerine, alışkanlıklarına, eğitimlerine ve ekonomik imkânlarına da bağlıdır.

Devamını oku...

Yüksek Tansiyonda Beslenme İlkeleri

 Tansiyon hastalarının sağlıklı bir beslenme diyeti ve günlük düzenli egzersizlerle kilo vermeleri sağlanmalıdır.
 Yüksek tansiyon hastalarının günlük tuz kullanımı en aza indirilmeli, hatta mümkünse hiç kullanılmamalıdır. En fazla tuz içeren gıdalar; yeşil yapraklı sebzeler, süt, et, yumurta, kek, bisküvi, konserveler, hazır çorbalar, ekmek, zeytin, peynir, turşu, hardal, ketçap, mayonez, salata soslarıdır. Tansiyon düşürücü ilaçlar az tuz kullanıldığında daha etkili olur.

Devamını oku...

Besin Öğeleri ve Vücut Çalışmasındaki Önemi

İnsanın gereksinmesi olan ve besinlerin bileşiminde yer alan 40'ı aşkın besin öğesi kimyasal yapılarına ve vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre altı grupta toplanır. Bunlar; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, madenler, vitaminler ve sudur.

Devamını oku...

Osteoporozda Beslenme İlkeleri

Osteoporoz, kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde oluşmaktadır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen en yaygın sağlık sorunudur.

Çocukluk çağından itibaren fiziksel aktivitenin yetersizliği, D vitamini yetersizliği, özellikle süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinlerin yeterli tüketilmemesi, kemik mineral yoğunluğunu azaltan bazı ilaçların kullanılması ve kadınlarda yeme davranış bozukluğu osteoporozun gelişimini hızlandırır.

Devamını oku...

Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Zararları

Yetersiz ve dengesiz beslenme durumlarında vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında aksaklıklar oluşur. Yetersiz ve dengesiz beslenen kişinin vücudu mikroplara karşı dayanıklı değildir. Böyle kişiler çabuk hasta olur ve hastalıkları ağır seyreder. Herhangi bir besin öğesinin yetersiz alınması durumunda vücutta o besin öğesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması aksamakta ve hastalık baş göstermektedir.

Devamını oku...

Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme İlkeleri

Kalp-damar hastalıkları; yaşlı nüfusta sıklıkla görülmekte ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kalp krizi, felçler, yüksek kan basıncı, kan dolaşımı bozuklukları, ritim bozuklukları vb. hastalıklar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Besin seçiminde ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılması mümkündür:
 Yenilen tüm besinlerdeki yağ miktarı dikkate alınarak diyetteki toplam yağ azaltılmalıdır.

Devamını oku...

Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi

Vücudun büyümesi, dokuların gelişmesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda ve dengeli alınması, vücutta uygun şekilde kullanılması "yeterli ve dengeli beslenme"dir. Besin öğeleri vücudun gereksinmeleri düzeyinde alınamazsa yeterli enerji oluşmadığı ve vücut dokuları beslenemediğinden "yetersiz beslenme" durumu oluşur.

Devamını oku...

Kanserli Hastalarda Beslenme İlkeleri

Yaş ilerledikçe kanser görülme oranı artış göstermektedir. Yaşlılarda meme, kolon, prostat, rektum ve over kanserlerine sık rastlanmaktadır. Kanser oluşumunda genetik yatkınlık önemli olmakla birlikte beslenme ile alınan toplam yağın fazla olması, yanmış ve dumanlanmış, aşırı tuzlu besinlerin tüketilmesi, alkol ve sigara kullanımı en önemli risk faktörleridir.

Devamını oku...

Sağlıklı Beslenme Kuralları

Beslenme; insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşayabilmesi için gerekli olan besin öğelerinin alınıp vücutta kullanılmasıdır.

Beslenme, yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun için yalnız beslenme yeterli değildir. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek de gerekir. Sağlıklı beslenme bir alışkanlık hâline getirilirse beslenme olayı tam anlamıyla gerçekleşmiş olur.

Devamını oku...

Şeker Hastalığında (Diyabette) Beslenme İlkeleri

Yaşlanma ile glikozun vücutta kullanımındaki bozukluk sonucunda diyabet gelişebilir. Yaşlılarda toplam vücut yağ miktarı ve vücuttaki dağılımı diyabetin gelişimi ile ilişkilidir. Özellikle şişman yaşlılarda, pankreastan salgılanan insülin hormonunun kan şeker düzeyini kontrol etmesinde yetersizlik oluşur.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Dengeli Beslenmenin Önemi

Ülkemizde 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun önemli bir bölümü, yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altında yaşamaktadır. Bu yaş grubunda görülen şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz, felç, iskelet ve kas sistemi hastalıklarında bilinçsiz beslenme önemli bir risk faktörüdür.

Her yaşta olduğu gibi bu yaş grubunda da yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok önemlidir.

Devamını oku...

Zihinsel Yetersizlik, Hafıza Kaybı, Beyin Hasarlarında Beslenme İlkeleri

• Yeterli enerji ve protein alımı sağlanmalıdır.
• Beyin fonksiyonlarını geliştiren vitamin ve minerallerden zengin yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketimi artırılmalıdır.
• Unutabilme ihtimaline karşı sıvı alımı kontrol altına alınmalıdır.
• Sigara ve alkol tüketilmemelidir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Beslenme İlkeleri

1. Günlük öğün sayısı 3 ana, 3 ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Böylece öğünlere düşen yiyecek miktarları azaltılarak sindirim güçlükleri önlenmiş olur.


2. Her öğünde 4 temel besin grubundan (et ve ürünleri, süt ve ürün¬leri, sebze ve meyveler, tahıllar) besinler bulunmalı ve besin çeşitliliğinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Devamını oku...

Kabızlıkta Beslenme İlkeleri

Dışkının aşırı derecede sert, kuru ve dışkılama sayısının az olmasına kabızlık (konstipasyon) denir. Kadınlarda ve şişman kişilerde daha çok görülür.

Bağırsak hareketlerinin artırılması ve kabızlığın önlenmesinde, kan şekerinin düzenlenmesi ve şeker hastalığından korunmada, kan kolesterolünün düşürülmesi ve buna bağlı olarak kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde, şişmanlığın önlenmesinde, bağırsak kanserinden korunmada posa ve lifli gıdalar önemli bir yer tutar.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Beslenme

Yaşlıların beslenmesi çeşitli faktörler nedeni ile çoğu zaman yetersiz ve dengesiz olabilmektedir.

Yaşlıların beslenmesini olumsuz etkileyen faktörler;
-Yaşlının tek başına yaşaması
-Yiyecek alışverişi,yiyecek hazırlama ve pişirmeyi zorlaştıracak veya olanaksız kılacak fiziksel engeli,
-Bu konuda yardımcı olacak kişi veya kurumların olmaması,
-Çiğneme ve dişlerle ilgili sorunlar
-Yeterli beslenmesini sağlayacak gelirinin olmamasıdır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/