Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Alınan İlacın Vücutta Geçirdiği Süreç Ve Yaşlılığın Bu Süreç Üzerine Etkileri

Ağız yoluyla kullanılan ilaçların etkilerini gösterebilmeleri için önce mide-bağırsak kanalından emilmeleri, kana geçmeleri ve etki gösterecekleri hücrelere ulaşabilmeleri gerekir. Bu süreç içinde öncelikle vücut sıvıları içinde dağılırlar, bu esnada özellikle karaciğerde olmak üzere kimyasal değişime uğrarlar yani metabolize olurlar ve daha sonra değişime uğramış şekilleri ya da değişmeden direkt olarak kendileri böbrekler yoluyla atılırlar, yani vücuttan uzaklaştırılırlar.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Kalp Damar Hastalığına Bağlı Ağrının Özelliği

Öncellikle eforla, yorulunca, yoğun stres ve ağır yemek sonrası açığa çıkar.

Genellikle göğüsün sol kısmında, yumruk veya avuç içi büyüklüğü bir alanda baskı tarzındadır.

Ağrı çeneye, sol kola ve mide kısmına yansıyabilir.

Dinlenme ile geçer.

En fazla 5- 10 dakika sürer, dil altı tedavisine iyi yanıt verir.

Devamını oku...

Yaşlılarda İlaç Doz Aşımı

Yaşlılarda aşırı doz aşımı olaylarının çoğu yanlışlıkla fazla miktarda ilaç alımına bağlıdır. Yaşlılarda zihin fonksiyonları, hafıza fonksiyonları zayıfladığı için hasta ilaç dozlarını unutabilir, karıştırabilir ve sonuç olarak bazı ilaçları yüksek dozda alabilir. Ayrıca ilacı veren doktorun ilaç dozunu yaşa göre düzenlememesi de aşırı doz ilaç kullanımına sebep olabilir. Nadiren intihar amaçlı ya da hasta bilinçsiz hasta yakınlarının hatalı uygulamaları nedeniyle de doz aşımı görülebilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Göğüs Ağrısı

Kalp Kökenli Göğüs Ağrısı Nedenleri

Kalp damar tıkanıklığı (Kalp krizi için risk teşkil eder, önemlidir, ciddiye alınması gereklidir).

Ana atardamar (aort) yırtılması (Şiddetlidir, sırta yayılır, tansiyon çok yüksektir, inme eşlik edebilir, ölüm riski yüksektir, acil olarak kalp damar cerrahisinin olduğu merkeze gitmelidir.)

Kalp zarları arasında sıvı birikmesi (Yatarken ve nefesle ağrı artar, nefes darlığı bazen ateş olabilir)

Devamını oku...

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan İlaç Etkileşmeleri

Hastanın farklı doktorlara giderek çok sayıda reçete alması, reçetelere çok sayıda ilaç yazılması, doktorların fazla sayıda ilaç yazmaya eğilimli olmaları, hastaların fazla sayıda ilaç beklentileri, yaşlılarda tanıya değil semptoma yönelik olarak ilaç kullanılması, hastanın veya doktorun tercihi olarak kullanılan ilaçların otomatik olarak tekrar yazılması, çok sayıda reçetesiz ilaç satılması, yaşlı hastaların aile bireylerinden veya çevreden ilaç alarak kullanma eğiliminde olması, kadın olmak, eğitim düzeyinin düşük olması, yaşlılıkla birlikte birden fazla hastalığın sıklıkla bir arada bulunabilmesi gibi nedenlerle ileri yaş grubunda çoklu ilaç kullanımı klinik bir sorun oluşturmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Solunum Yetmezliği Ve Nefes Darlığı

Solunum yetmezliği, solunan hava ile dolaşan kan arasındaki oksijen-karbondioksit alışverişinin bazı faktörlerin araya girmesi sonucu bozulması durumudur.

Nefes darlığı, ise solunum yetmezliğinin en önemli bulgusu olup, kişinin nefes alıp-vermesinin farkında olması hali, başka bir ifadeyle soluk alıp vermek için çaba harcaması, zorluk çekmesi veya hava açlığı yaşanmasıdır. Aslında nefes darlığı subjektif bir his olduğundan anlatılmaz, yaşanır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

İlaç, tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal maddeyi ya da ona eşdeğer olan bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda aktif madde içeren bir karışımı ifade eder.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre ilaç; fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alanın yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün olarak tanımlanır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Astım Rahatsızlığı

Astımın Tanımı ve Belirtileri

Astım, havayollarındaki kasların kasılması sonucu görülen geri dönüşümlü olarak hava yollarının daralması durumudur.

Yaşlılarda eşlik eden hastalıklar nedeniyle tanı konulmasında güçlükler vardır.

En sık belirtiler; öksürük, hırıltılı soluk alıp verme, nefes daralması ve göğüste sıkışma hissidir. Astım belirtileri daha çok gece veya sabah erken saatlerde (saat 04-06) görülür.

Devamını oku...

Yaşlılarda Ayak Ve Bacak Ülserleri, Korunma Yöntemleri

Yaşlılarda Görülen Romatolojik Hastalıklar

Yaşlılıkta Bel - Boyun Ağrıları ve Diğer Eklem Rahatsızlıkları
Yaşlılarda Sık Karşılaşılan Ağrı Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri
Yaşlanmanın Ağrıya Etkisi
Yaşlılarda Ağrı Tanı Ve Tedavisini Etkileyen Faktörler
Deri Yaşlanması, Deri Kanserleri Ve Koruyucu Önlemler

Devamını oku...

Yaşlılıkta Akciğer Hastalığı Zatürre

Zatürree (Pnömoni)

Zatürree yaşlılıkta kalp hastalıklarından sonra 2. önemli ölüm nedenidir. En önemli sebepleri bakteri ve virüs olarak adlandırılan mikroplardır. Etken mikroplar akciğere yerleşerek alveol adını verdiğimiz hava boşluklarında enfeksiyona yol açarlar. Böylece zatürree tablosu ortaya çıkar. Eğitimci zatürreenin yaşlıda sık görülen ve beklenmeyen ancak yaşlılarda görülebilen belirtilerini açıklar. Gençlere göre zatürreenin farklı bulgular verebileceğini vurgular.

Devamını oku...

Deri Yaşlanması, Deri Kanserleri Ve Koruyucu Önlemler

Deri Kanserleri
Deri kanseri, derideki hücrelerin kanserli gelişmesinden kaynaklanır. Deri kanseri sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Bunun nedeni yaşlanmayla birlikte:

Hücre yenilenmesinde, derinin koruyucu fonksiyonlarında ve bağışıklık yanıtında yavaşlama

Yıllar içinde maruz kalınan zararlı çevresel faktörler (özellikle güneş ışınları) dir.

Devamını oku...

Yaşlılar İçin Kanser

KANSER

Erken Tanının Hayat Kurtardığı Kanser Türlerinin Özellikleri:

Ailesel geçiş özelliği fazladır.

Bu kanserlerin geliştiği organlar kolay ulaşılabilir ve muayene edilebilir özelliktedir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Ağrı Tanı Ve Tedavisini Etkileyen Faktörler

İleri yaş grubunda ağrı tanı ve tedavisini etkileyen faktörler temel olarak üç ana grupta toplanabilir: 

1.Yaşlanmayla Birlikte Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişikliklere Bağlı Faktörler:

Birçok sağlık sorununun bir arada olması

Görme yetisinde maküla dejenerasyonu, katarakt, glokom vb. sorunlar nedeniyle azalma ve görsel algıya yönelik olarak hazırlanan ağrı skalalarının kullanılamaması,

Devamını oku...

Yaşlıda Kilo Kaybı Nedenleri

Yetersiz beslenme, besin kaynaklarına ulaşamama,

Kontrolsüz diabetes mellitus,

Hipertirodizm (tiroid hormonunun fazla salgılanması),

Mide, bağırsak kanserleri başta olmak üzere çoğu kanserler,

Devamını oku...

Yaşlanmanın Ağrıya Etkisi

Yaşlanmaya bağlı değişikliklerin ağrının algılanmasına etkileri pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş bir konudur. Nöroanatomik ve nörokimyasal bulgular merkezi sinir sisteminde ağrı algısının ve modülasyonunun son derece karmaşık bir mekanizma ile gerçekleştiğini göstermektedir. Her ne kadar A delta ve C sinir liflerindeki iletim yaşlanma ile değişiklikler gösterebilirse de tek başına yaşlanmanın bu sürece etkisi ile ilgili bilgiler yeterli değildir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Şişmanlık ve Diğer Beslenme Sorunları

Yaşlılıkta %15 sıklıkta yetersiz beslenme görülmektedir.

Yetersiz beslenme; yara iyileşmesinde gecikme, basınç ülseri, enfeksiyon görülme sıklığında artış, bellek kaybı, düşmelere yol açabilir.

Şişmanlık; hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve diabetes mellitus için risk faktörüdür.

Devamını oku...

Yaşlılarda Sık Karşılaşılan Ağrı Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri

Yaşlılarda tüm hastalıklara yaklaşımdaki ana hedef, işlevlerin iyileştirilmesi veya aynı düzeyde kalmasının sağlanmasıdır. Tedavinin amaçları arasında yaşam kalitesinin yükseltilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Kaynağı ne olursa olsun yaşlılarca en çok dile getirilen sorunlardan biri olan ağrı; duysal bir uyarı veya sinirsel bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan ve kişinin hafızasına, beklentilerine ve duygusal yapısına göre değişiklikler arz eden karmaşık bir olgu olarak tanımlanabilir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Karın Atardamarı (Aort) Genişlemesi (Anevrizma)

Karın ultrasonu ile yapılacak bir defalık inceleme bu hastalığa bağlı ölümü azaltmaktadır.

Kadınlarda bu durum nadirdir, taramaya gerek yoktur.

Özellikle tansiyonu olan ve sigara içen altmış beş-yetmiş beş yaş arası erkeklerde ultrason ile bir defa tarama faydalıdır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Bel - Boyun Ağrıları ve Diğer Eklem Rahatsızlıkları

Bel Ağrıları
Bel ağrısı iş gücü kaybına, geçici veya kalıcı fonksiyonel kayıplara neden olduğu için gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Yaşlılıkta da bel ağrısı en sık yakınılan şikayetlerden birisidir. Yetmiş beş yaşın üzerindeki hekime başvuru nedenleri arasında üçüncü sırada gelmektedir. Bel ağrısının yaşlı nüfusta günlük fonksiyonları kısıtlama oranı oldukça yüksektir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Tansiyon Yüksekliği (Hipertansiyon)

Tansiyonun 140/90mmHg ve üzerindeki ölçümleri hipertansiyon olarak kabul edilir.

Hipertansiyon kalp damar hastalıkları, inme ve böbrek yetmezliği riskini büyük ölçüde artıran önemli bir sağlık sorunudur.

Hipertansiyonun erken dönemde tanı ve tedavisi özellikle kalp damar ve inmeye bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Görülen Romatolojik Hastalıklar

Yaşlı popülasyonun hemen tümünde kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrı ve yaşam kalitesi azalması mevcuttur. Toplum içi ve bakım evlerinde yaşayan yaşlı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda, bireylerin çoğunda bir veya birden fazla romatizmal hastalık olduğu ve çoğu yaşlıda bunların yeterli tedavisinin yapılamadığı saptanmıştır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Şeker Hastalığı (Diabetes mellitus)

Diabetes mellitusun yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artar.

İleri yaşlarda Tip2 diabetes mellitus görülür.

Aile öyküsü ve aşırı kilo en önemli risk faktörüdür.

Diyabet kalp damar hastalığı, böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve körlük gibi önemli sekellere neden olur.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Menopoz Ve Cinsel Sorunlar

Menopoz, normal fizyolojik bir süreç olup sıklıkla kırk yaşından sonra ortaya çıkar. Ülkemizde en sık görülen menopoz yaşı kırk beş-kırk dokuz yaştır. Bir kadın başka bir nedene bağlı olmaksızın en az ardışık olarak 12 ay adet görmez ise menopozda olduğu söylenebilir. Menopoz döneminde kadın üreme yeteneğini yitirmiştir. Kadınlarda yumurtalıklar östrojen ve progesterone üretiminden sorumludur. Bu hormonlar adet görme, yumurtlama ve yumurtalıktan dişi cinsiyet hücresinin salınımında görev alırlar.

Devamını oku...

Yaşlılarda Kolesterol Yüksekliği (Hiperlipidemi)

Kan yağ düzeyinin normal sınırlar dışında olmasıdır.

Kalp damar hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.

Hiperlipidemisi olan altmış beş-yetmiş beş yaş aralığındakilerde kalp damar hastalığı riski %60 artmıştır.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Üriner İnkontinans Ve Genital Organ Sarkmaları

Üriner İnkontinans;  Üriner inkontinans istem dışı idrar kaçırmadır. Nedenleri arasında şişmanlık, yaşlanma, menopoz, çok doğum yapma, cinsel organ sarkmaları, astım, şeker hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları ve antihipertansif, diüretik gibi ilaçları kullanmak sayılabilinir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Erken Tanı Konulabilecek Sağlık Sorunları Nelerdir

 • Kalp ve damar hastalıkları,
 • Tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği,
 • Karın atardamar genişlemesi (anevrizma), şişmanlık, beslenme sorunları
 • Kanserler
 • Depresyon, bunama, beyin damar hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Görme -işitme sorunları
 • Kas -iskelet sistemi ile ilgili sorunlar (kemik erimesi)
 • Yaşlılara yönelik şiddet
 • Bulaşıcı hastalıklar (Hepatit B ve tüberküloz)

Devamını oku...

Kadın Cinsel Organlarında Yaşa Özgü Meydana Gelen Değişimler

Kadın Cinsel Organlarında Yaşa Özgü Meydana Gelen Değişimler

Kadın cinsel organları iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır:

Dış genital organlara topluca vulva adı verilir. Vulvanın kısımları:

Devamını oku...

Yaşlanmaya Bağlı Kulakta Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

 • -  Yaşlılık tipi işitme kaybı (Presbiakuzi)
 • -  Kulak çınlaması (Tinnitus)

Yaşlılık Tipi İşitme Kaybı (Presbiakuzi)

İşitme kaybı duyma yetisinin azalması veya tamamen yitirilmesidir. Yaşlılık tipi işitme kaybının üç temel nedeni olduğu söylenmektedir.

Devamını oku...

Yaşlanma İle Ortaya Çıkan Andropoz Ve Cinsel Sorunlar

Cinsel sorunlar her yaş grubundaki bireyler için utanç verici, açıklanması ve paylaşılması güç konulardır. Üstelik bu durum yaşlılarda cinsel sorunların bir yakınma olarak daha az ifade edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, daha genç yaştaki bireyler tarafından yaşlıların aktif yaşamla ilgisi olmayan, mutsuz, hasta ve cinsel kimliklerinden uzaklaşmış oldukları düşünülmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta En Çok Karşılaşılan Göz Hastalıkları

Göz muayenesi 4 kısımdan oluşur:

 1. Yakınmaların alınması
 2. Görmenin değerlendirilmesi ve gözlük muayenesi
 3. Göz tansiyonu ölçümü
 4. Gözün dış ve içyapılarının değerlendirilmesi

Devamını oku...

Yaşlanan Erkekte İdrar Kaçırma Problemleri

İdrar kaçırma, idrar kesesi basıncının idrar tutmayı sağlayan kas yapılarının oluşturduğu basıncı geçmesi ile idrar yolundan vücut dışına istemsiz olarak çıkması durumudur. Yaşlılarda %15-50 oranında izlenir.
Yaşlanma ile idrar kesesi işleyişinde bir takım değişiklikler olur.

Devamını oku...

Uyku Bozukluğu Belirtileri ve Uyku Hijyeni Sağlama

Uyku Bozukluklarının Belirtileri

Normalde yaşlılıkta görülen yatağa erken gitme, sabah erken uyanma dışında;

Uykuya dalma zorluğu

Uykuyu devam ettirme zorluğu, sık uyanma

Uyanmada zorluk veya çok erken kalkma

Devamını oku...

Yaşlanma İle Ortaya Çıkan Prostat Rahatsızlığı

Prostat, mesane (idrar kesesi) alt bölümünde rektumun (makat) önünde yer alan kestane şeklinde ve sadece erkeklerde bulunan bir salgı bezidir. Prostat bezinin ortasında üretra adı verilen idrarın mesaneden boşaltılmasını sağlayan idrar yolu bulunur.
Prostat bezi semen (meni) adı verilen sıvının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ejakülasyon (cinsel boşalma) sırasında prostatı çevreleyen kasların kasılması ile bu sıvı idrar yoluna gelir ve sonrasında da dışarı atılır.

Devamını oku...

Düzensiz Uykunun Neden Olabileceği Sorunlar

 • Gün içinde uykusuzluğa bağlı düşmeler,
 • Ev ve trafik kazaları,
 • Hafıza bozukluğu profesyonel-günlük hayatta problemler,
 • Alkol ve kafein kullanım sıklığında artış,
 • Birincil uyku bozukluğu gelişimi.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Erkek Üreme Organında Görünen Rahatsızlıklar

Dişi üreme hücresi oosit ile erkek üreme hücresi spermatozoa ile birleşmesi yani döllenmesi sonucu oluşan yumurta, 4-6 günlerde kadın rahmine yerleşerek, bölünmeye başlar ve yeni bir canlı oluşturur.
Bu yeni canlının cinsiyetini belirlemede erkek üreme hücresinden gelen genetik madde belirler. Eğer bu genetik materyal (Y) kromozomu ise erkek; (X) kromozomu ise kız bebek oluşur.

Devamını oku...

Yaşlı Bireylerde Düzenli Bir Egzersiz Programının Yararları

Kardiyovasküler Sağlık

 • Kalp kasılabilirliğinde ve tepe diastolik dolumda artma
 • Aerobik kapasitede artma
 • Sistolik ve diastolik kan basıncında düzelme
 • Enduransda artma
 • Endotel fonksiyonunda düzelme
 • Fibrinolitik aktivite artışı
 • Kas kapilleritesinde artma
 • Koroner arter hastalığı riskinde azalma,
 • Konjestif kalp hastalığı semptomlarında düzelme, hastaneye yatış sayılarında azalma,
 • Peripheral vasküler hastalık semptomlarında düzelme

Devamını oku...

Yaşlılık ve Depresyon Rahatsızlığı

Yaşlıda depresyon sıklıkla görülür, yaşlının genel sağlığını bozar, yaşam kalitesini azaltır ve hasta yakınları için yük oluşturur.

Depresyon: Uzun süreli ve sürekli, moral bozukluğu, ümitsizlik, çaresizlik, değersizlik, suçluluk duyguları, uyku, iştah değişiklikleri, ölüm ve intihar düşüncelerinin eşlik edebildiği bir bozukluktur.
Yaşlıda depresyon yukarıda söz edilen klasik semptomlarla kendini göstermeyebilir. Çoğunlukla unutkanlık, dikkat ve ilgi kaybı, bedensel şikayetler ve bunlarla aşırı uğraşı, ajitasyon, irritabilite ile kendini gösterebilir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Bazı Hastalıklar İçin Önerilebilcek Reçete Örnekleri

1. Yaşam Tarzı Değişikliği

Hafif tarzda yürüyüş (her sabah ve akşam 15 dk, mümkünse eşinizle birlikte haftanın yedi günü, Borg skalasına göre zorluk düzeyi orta)

Diz ve kalça eklemleri ile ilgili problemler ön planda değilse merdiven inip çıkma (bir kat çıkma iki kat inme şeklinde)

Arabayı gideceğin yerden uzağa park et,

Devamını oku...

Yaşlılarda Demans Bunama Rahatsızlığı

İnsan Belleğinin Normalden Demansa Kadar Evreleri:

Normal

Basit unutkanlık

Hafif Bellek Bozukluğu

Devamını oku...

Yaşlılar İçin Bazı Hastalıklarda Dikkat Edilmesi Gereken Egzersiz Önerileri

Hipertansiyon

Özellikle büyük kas gruplarının kullanıldığı aerobik egzersizlere yoğunlaşmalı.

Her gün yaklaşık 20-30 dakika boyunca yapılmalıdır.

Beta bloker kullanımı kalp hızını ve egzersiz kapasitesini azaltabileceğinden dikkatli olunmalı.

Devamını oku...

Yaşlılarda İnme Felç Rahatsızlıkları

İnme (felç):

Beyin kan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla beyne giden kan akımının gidişinin yavaşlaması ya da durması sonucunda veya beyin damarlarından birinin ani şekilde yırtılarak (beyin kanaması), kanın beyin dokusu içine akması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. İnme, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesidir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Amaca Yönelik Egzersiz Özelliklerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi

Egzersiz bileşenleri, bütün yaş gruplarında olduğu gibi;

 1. Dayanıklılık egzersizleri
 2. Aerobik egzersizler (yürüme, bisiklete binme, yüzme),
 3. Güçlendirme egzersizleri (izometrik, izotonik, progresif rezistif),
 4. Eklem hareket açıklığı egzersizleri (aktif asistif, aktif),
 5. Esneklik egzersizleri,
 6. Germe egzersizleri,
 7. Denge koordinasyon egzersizleri,
 8. Propriyosepsiyon egzersizleri,

Devamını oku...

Yaşlılarda Bilinç Bulanıklığı

Bilinç: Kişinin kendisinin ve etrafının farkında olma durumu, uyanıklık halidir.

Bilinç bulanıklığı: Kişi uyanık olduğu halde bir şaşkınlık, zihnin tam açık olamaması, olayları tam olarak kavrayamama, çevreyi tam ve doğru olarak algılayamama halidir. Hasta ayaktadır, gezmekte, konuşmaktadır ama bu sırada nerede olduğu, zamanın ne olduğu konusunda kafası karışıktır. Çevresindeki kişileri tanımlamakta zorlanır neden orada olduğunu anlatamaz. Örneğin; yılı, ayı bilebilir ama günü saati bilemeyebilir.

Devamını oku...

Yaşlılar İçin Egzersizin Yararları

Gençlerde olduğu gibi yaşlı bireylerde de düzenli egzersizin çok sayıda yararı bulunmaktadır. Ana başlıklar olarak kardiyovasküler, nörofizyolojik, kas iskelet sistemi sağlığı üzerine etkileri yanında vücut kompozisyonu ve metabolizma üzerine de kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılık En sık Görünen Rahatsızlıklar Grip ve İshal ve Korunma Önerileri

Grip

Ani başlayan ateş, öksürük, başağrısı, boğaz ağrısı ve yaygın kas ağrısı vardır. Yaşlılarda bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu şikayetleri ön planda olabilir. Genelde salgınlar şeklinde seyreder. Çevrede benzer semptomları olan kişilerin var olması tanıyı destekler.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Yaşlanma, tüm canlıların yaşamında olduğu gibi insan yaşamının da kaçınılmaz bir parçasıdır. Fizyolojik olarak tüm sistemlerde devam eden bu süreç, aslında yaşlanan kişinin genetik faktörleri, kronik patolojileri ve davranış tarzını da içeren birçok detaydan etkilenmektedir. Tüm bu değişkenlerin yanında gözlenen fizyolojik rezervde azalma, yaşlanan kişinin kardiyopulmoner dayanıklıklığında, kas kütlesi ve gücünde, postüründe, yürüme stabilitesinde, eklem esnekliğinde ve enerji metabolizmasında azalma ile karakterizedir.

Devamını oku...

Yaşlılık ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Yaşlıda en sık görülen bakteriyal enfeksiyondur. İdrar sondası kullanımı, diyabet, nörolojik hastalıklar, kadınlarda menapoza bağlı değişiklikler, erkekte prostat hastalıkları idrar yolu enfeksiyonlarının yaşlıda sıklığını arttıran nedenlerdir. İdrar yaparken yanma, acil sıkışma hissi, az-az sık idrara çıkma tipik şikayetleridir. Ancak yaşlılarda idrar kaçırma, idrar yapamama gibi şikayetler de sık olarak görülür.

Devamını oku...

Yaşlılarda Diş Protezlerinin Bakımı

Ağız içinde varsa protezler ve kron, köprülerin temizliği de önemlidir. Bu amaçla özel olarak üretilmiş diş ipleri ve ara yüz fırçaları kullanılmalıdır. Öğün aralarında şekerli gıda tüketiminden kaçınılmalıdır. Eğer, şekerli gıda alındıysa ve diş fırçalama olanağınız yoksa en azından ağzın suyla çalkalanması gerekmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Tüberküloz (Verem)

Özel bir mikrop türünün yaptığı bir çeşit pnömonidir. Ancak nadir de olsa başka organlarda da hastalık yapabilir (kemik, lenf, karaciğer, beyin, vb). Genelde solunum yoluyla vücuda girer ve hemen hastalık yapmadan bekler. Vücudun zayıf ve savunmasız olduğu bir zamanda yerleştiği yerde çoğalmaya ve öksürükle çevreye yayılmaya başlar. Öksürüğe, balgam (kanlı olabilir), ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve gece terlemesi eşlik edebilir.

Devamını oku...

Sistemik Hastalıkların Ağız İçi Belirtileri

Sistemik rahatsızlıkların ağız içi bulguları bazen hastalığın erken döneminde teşhis edilmesinde ya da ayırıcı tanıda yardımcı olmaktadır.

Diyabet:

Yine ırk ve çevre faktörlerine bağlı olarak insüline bağlı diyabet prevalansı da değişkenlik göstermektedir. Median rhomboid glossitis (MRG) dışında ağızda diyabetin özel patolojik bir bulgusu yoktur.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Pnömoni

Akciğerin enfeksiyonudur. Yaşlıda enfeksiyonlara bağlı ölümlerin en önemli nedenidir. Klasik semptomları ateş, öksürük, nefes darlığı ve balgamdır. Ancak özellikle çok yaşlı ve düşkün yaşlılarda bu bulgular birarada olmayabilir, hatta hasta bulantı, kusma, iştahsızlık, bilinç bulanıklığı, çok veya az uyuma gibi akciğer dışı şikayetlerle doktora başvurabilir. Özellikle çok yaşlılar, çok hastalığı olanlar (KOAH, kalp yetmezliği, kanser, inme, yutma bozuklukları), çok ilaç kullananlarda (özellikle vücut savunma sistemini baskılayan ilaçlar) ve grip olanlarda, akabinde pnömoni gelişme riski artmıştır.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Ağız Ve Diş Sağlığında Karşılaşılan Sorunlar

Ağız Kuruluğu: 
Tükürük, ağız sağlığının devamlılığının sağlanmasında çeşitli fonksiyonları ile önemli rol oynar.

Bu fonksiyonlar;
Ağız yumuşak dokularının nemli tutulması,
Ağız içindeki mikroorganizma dengesinin devamlığının sağlanması,
Ağız içi yapıların mekanik olarak temizlenmesi,
Antibakteriyel ve antifungal aktivite,
Oral pH'ın korunması,

Devamını oku...

Yaşlılık Ve Enfeksiyonel Hastalıklar

Enfeksiyonlar, yaşlıda en sık görülen hastalıklardan biridir. Ayrıca gerek tek başına, gerekse diğer hastalıklara eşlik ederek ölümlere neden olabilir.

Yaşlılar vücut direncindeki düşme, mevcut kronik hastalıkları (diabetes mellitus, böbrek yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği, kanser, vb.), beslenme yetersizlikleri, temizliklerine dikkat edememeleri (fonksiyonel kısıtlılıkları ve sosyal destek eksikliği nedeniyle) ve kullandıkları ilaçlar nedeniyle enfeksiyonlara daha sık yakalanırlar ve daha ağır geçirirler.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Ağız ve Diş Sağlığının Önemi

Yaşlıda ağız ve dişlerle ilgili hastalıkların teşhisinde yapılan ağız muayenesinin önemi büyüktür. Özellikle çenealtı bölgesinde oluşan lenf bezi büyümeleri dental açıdan önemli olabilir. Ağız kanserleri en çok dilde görüldüğü için dil muayenesinin önemi büyüktür. Dişsiz hastalarda ağız muayenesi protezler çıkarıldıktan sonra yapılır ve dişi çevreleyen kemik ve yumuşak dokular şekil, renk ve lezyonlar açısından değerlendirilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Mide Bağırsak Kanamaları

Gastrointestinal kanamalar, gastrointestinal kanalda ağızdan makata kadar her hangi bir lokalizasyonda olabilir ve çeşitli hastalıklara ikincil gelişebilir ve özellikle yaşlılıkta hayatı tehdit eden ciddi bir sorun oluşturabilir.
Yaşlı grupta mide-bağırsak kanamalarına bağlı ölüm gençlere göre daha yüksektir ve ortalama %8-10 olarak rapor edilmiştir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Sık Görülen Kanserler

Meme Kanseri:

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Mamografi, klinikte meme muayenesi ve kendi kendine meme muayenesi tanıya yardımcı olan en önemli tarama yöntemleridir.

Kendi kendine meme muayenesinin, meme kanseri ölüm hızlarının azalmasına katkısı olmadığı gösterilmiş olmasına karşın kanser bilincinin gelişmesi bakımından önerilmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Ülser –Gastrit

Ülser ve gastrit her yaşta görülebilen bir sorun olmasına rağmen yaşlılarda daha ciddi seyredebilir.

Sıklıkla yemek öncesi veya sonrasında görülen mide ağrısı ile kendini gösterir. Yaşlılarda ağrı kesici ilaç ve asprin kullanımı çok sıktır. Bu tür ilaçlar mide yüzeyinin direncini azaltarak gastrit ve ülsere neden olabilirler. Ayrıca bu ilaçlar ağrıyı maskelediği için hastalar ağrı olmadan mide kanaması ile de gelebilirler.

Devamını oku...

Sağlıklı Yaşam Davranışları

Yeterli ve Dengeli Beslenme:

Üç ana ve üç ara öğün şeklinde olması önerilen günlük beslenme düzeninde ekmek-pirinç-makarna, meyve, sebze, et-balık-tavuk-baklagiller-yumurta, süt-yoğurt-peynir, hayvansal-bitkisel yağlar temel besin grupları yeterli miktarda ve denge içinde tüketilmelidir. Ayrıca, yaşlılık döneminde 2 litre (8-10 bardak) sıvı tüketilmesi de önerilmektedir, ancak, hastalıkların varlığı, fizik aktivite durumu alınması gerekli sıvı miktarını değiştirir.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Reflü

Reflü Nedir?
Midedeki yüksek asitli sıvının yemek borusuna kaçmasına reflü denir. Yaşlılarda reflü sık olarak gözlenir. Altmış yaş üzerinde %60 oranında reflü vardır.

Yaşlıda Reflüye Yatkınlık Oluşturan Faktörler

Tükürük içeriğinde değişiklikler

Yemek borusu kas hareketlerinde yavaşlama

Devamını oku...

Yaşlılıkta Psikolojik Hastalıklar

Yaşlılarda Anksiyete Bozuklukları
-Genel olarak geleceği konusunda endişe yaşamaya başlar,
-Çaresizlik duyguları artar.
-Basit fobiler ve saplantılı düşünceler görülebilir.
Yaşlı insanlarda görülen bu hastalıklar psikiyatri + psikoterapi ile tedavi edilirler.

Devamını oku...

Yaşlılık ve İshal

İshal; dışkılama sıklığında artış ve volüm değişikliği ile birlikte olan anormal cıvık dışkılamadır. Günde 200 gr üzerinde olmak üzere artmış dışkı ağırlığı ve günde üçten fazla cıvık veya sulu dışkılama olması şeklinde tanımlanmaktadır.
Sık dışkılamaya, karın ağrısı, acil dışkılama hissi, şişkinlik ve dışkı kaçırma gibi sorunlar eşlik edebilir.
Yaşlılarda ani başlayan ishalin en sık sebepleri enfeksiyonlar, ilaç yan etkileri, kabızlık ilaçları kullanımı ve besin zehirlenmeleridir.

Devamını oku...

Osteoporoz

Yaşlıların bastonla yürümeleri ya da yanlarındaki genç birilerinin onlara yürümelerinde yardımcı olmaları yaşamın bu kişilere yıllar boyunca yüklediği bir ağırlıktan kaynaklanmayabilir. Bu, kemik kaybıyla birlikte bacakların, kolların ve iskelet yapısının zayıflamasının yaşlılarda hareket özgürlüğünü kısıtlamasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bu hastalığa, “osteoporoza” yakalanmamak için yapılması gerekenler çok basittir: Yaşamınız boyunca her gün günde bir bardak süt içmek, spor yapmak ve her gün 10 dakika güneşlenmek

Devamını oku...

Yaşlılık Ve Kabızlık

Uzun süreli kabızlığı olan yaşlılar hekim önerisi ile dışkı yumuşatıcı ilaç tedavisi kullanabilirler. Ancak bazen kabızlık kanser gibi önemli hastalıkların belirtisi olabilir.


İleri Araştırma İçin Mutlaka Doktora Başvurulması Gereken Durumlar:

Eşlik eden kilo kaybının varlığı

Gizli ya da aşikâr makatta kanama

Devamını oku...

Kanserler

Kanser altmış-yetmiş dokuz yaş arası kadın ve erkeklerde başlıca ölüm nedeni olarak kabul edilmektedir.Yaşlılık döneminde aşağıdaki kanser türlerinin sık
görüldüğü bilinmektedir:
- Meme kanseri
- Kolorektal kanser
- Serviks kanseri
- Prostat kanseri
- Akciğer kanseri
- Cilt kanseri

Devamını oku...

Yaşlılık Ve Mide Bağırsak Sistemi Rahasızlıkları

Yaşlılarda mide-bağırsak sistemi, uzun yıllar tütün ve alkol kullanımı, çevresel ve mesleki faktörler, kalp yetmezliği, hipertansiyon, damar tıkanıklığı, diabetes mellitus, akciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, demans, beyin hastalıkları, depresyon gibi birçok yandaş hastalıktan ve bunların tedavisinde kullanılan çok sayıdaki ilaçlardan da etkilenmektedir. Ayrıca, yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması; mikroorganizmalarla sürekli teması olan sindirim sistemini doğrudan ilgilendirmektedir.

Devamını oku...

Kalp-Damar Hastalıkları

Yaşlılıkta Kalp-Damar Hastalığının nedenleri;

Gelişmiş ülkelerde ölüm oranının yüzde 70-80 civarı kalp hastalıklarından kaynaklanıp,70 yaş üzeri ölümler gerçekleşmektedir. İskemik kalp hastalığı yaşlılıkta oldukça yaygın görülürken, diğer risk faktörlerinin etkisi ile iskemik kalp hastalığı her yaşta'da görülebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.Yaşlılarda daha fazla görülen kalp sorunlarından biride kalp damar hastalığı olarak rastlanırken, kalp hastalıklarının diğer sorunlarında'da yaşlılarda ölüm oranları oldukça yüksektir.

Devamını oku...

Yaşlılarda Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği, kalp kasının yapısı veya işleyişinde bozulma olması nedeniyle kalbin odacıklarının kanla dolma veya kanı pompalayabilme yeteneğinin bozulmasıdır.
En sık nedenleri: Kalp kasının genişlemesi veya kalınlaşması (Miyokarddilatasyonu- hipertrofisi)

-- Kalp krizi sonrası kalp kasının hasar görmesi (Miyokard iskemi-infarktüsü)

-- Kalp kapak bozuklukları (En sık mitral ve aort kapak bozuklukları)

-- Kalp zarının hastalıkları (Perikardit)

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/