Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlı Bireylerde Düzenli Bir Egzersiz Programının Yararları

Kardiyovasküler Sağlık

 • Kalp kasılabilirliğinde ve tepe diastolik dolumda artma
 • Aerobik kapasitede artma
 • Sistolik ve diastolik kan basıncında düzelme
 • Enduransda artma
 • Endotel fonksiyonunda düzelme
 • Fibrinolitik aktivite artışı
 • Kas kapilleritesinde artma
 • Koroner arter hastalığı riskinde azalma,
 • Konjestif kalp hastalığı semptomlarında düzelme, hastaneye yatış sayılarında azalma,
 • Peripheral vasküler hastalık semptomlarında düzelme

Metabolizma

 • Protein sentez hızında artma, iskelet kasının aminoasit alımında artma
 • Düşük dansiteli lipoproteinlerde azalma
 • Yüksek dansiteli lipoproteinlerde artma
 • Trigliserid miktarında düşme
 • Glisemik kontrolde düzelme,
 • Hemoglobin A1c düzeylerinde azalma,
 • İnsülin duyarlılığında düzelme
 • Obezite riskinde azalma

Vücut Kompozisyonu

 • Abdominal adipoz dokuda azalma
 • Kas kütlesinde artma, pozitif nitrojen dengesi
 • Kas İskelet Sistemi Sağlığı
 • Kaslarda gücü ve fleksibiliteyi arttırma
 • Dinamik dengeyi arttırma
 • Postmenopozal kadınlarda kemik dansitesi kaybında azalma
 • Kalça ve vertebral kırıklarda azalma
 • Düşme riskinde azalma

Nörofizyolojik Sağlık

 • Uyku kalitesinde ve süresinde artma
 • Kognitif fonksiyonlarda düzelme
 • Yakın hafızayı arttırma
 • Dikkat süresinde uzama
 • Depresyon sıklığında azalma
 • İyilik halinde artma

Diğer

 • İmmün fonksiyonlarda düzelme
 • İnflamatuar belirteçlerde azalma
 • Kanser riskinde azalma (meme, akciğer, kolon, prostat)
 • Bütün mortalite nedenlerinde azalma,
 • Bütün morbidite nedenlerinde azalma
 • Güçlendirme ve Aerobik Egzersizler İçin Potansiyel Kontrendikasyonlar
 • Kesin
 • Yakında gözlenen EKG değişikliği ve myokard enfarktüsü bulgusu olanlarda
 • Unstable anjina
 • Aort stenozu
 • 3. derece kalp bloğu
 • Akut konjestif kalp yetmezliği
 • Dekompanse kalp yetmezliği
 • Kompleks anevrizma
 • Kontrolsüz hipertansiyon
 • Kontrolsüz metabolik hastalık

Rölatif

 • Kardiyomyopati
 • Orta düzeyli aort stenozu
 • Kompleks ventriküler ektopi
 • Kontrolsüz supraventriküler taşikardi

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/