Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlanmaya Bağlı Kulakta Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

 • -  Yaşlılık tipi işitme kaybı (Presbiakuzi)
 • -  Kulak çınlaması (Tinnitus)

Yaşlılık Tipi İşitme Kaybı (Presbiakuzi)

İşitme kaybı duyma yetisinin azalması veya tamamen yitirilmesidir. Yaşlılık tipi işitme kaybının üç temel nedeni olduğu söylenmektedir.

 • Kulağa giden damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamaması,
 • İşitme sinirinin yaşla birlikte özelliğini kaybetmesi,
 • Beyindeki işitme merkezinin özelliğini ve işlevini yitirmesidir.
 • İşitme kaybı genellikle altmış yaş üstünde başlar.
 • Her iki kulakta olur ve simetriktir.
 • Sıklıkla, rahatsız edici olarak algılanmayan bir çınlama da eşlik edebilir.

Bu tip işitme kaybı altmış beş-yetmiş dört yaşları arasında her 4 kişiden birinde ve yetmiş beş yaşın üzerinde her iki kişiden birinde ortaya çıkmaktadır.

 1. Başlangıçta konuşmayı anlamada değişiklik gözlenmez.
 2. Zamanla sessiz harflerin anlaşılması bozulur.
 3. Daha sonrada konuşmayı anlama eşiğinde düşme ortaya çıkar. (Hastalar bunu duyuyorum ama anlamıyorum şeklinde ifade ederler.)
 4. Konuşmaları tam anlayamadıkları ve sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal hayatın dışına itilirler.
 5. Sıklıkla her iki kulakta birden aynı anda ve kademeli olarak görülmesi nedeniyle yaşlılık tipi işitme kaybı hastaları işitme duyularını yitirmekte olduklarını fark edemeyebilirler.

Tanı; Kulak burun boğaz muayenesinden sonra yapılan işitme testi ile konulur.

Tedavi; İşitme cihazı.

Yaşlılık tipi işitme kayıplarında işitme cihazının faydası sınırlıdır. Konuşulanı anlamada güçlük fazla ise işitme cihazının yararı daha az olacaktır.

Korunma:

 • Gürültülü ortamlardan uzak durmak,
 • Ani, yüksek düzeyde sese maruz kalmamak,
 • Bazı ilaçlar işitmede azalmaya neden olabileceğinden doktor önerisi dışında bilinçsizce ilaç kullanmamak (Bazı ağrı kesici, idrar söktürücü ve antibiyotikler gibi)

Yaşla birlikte azalan yakını görmenin çözümü yakın gözlüğü, azalan işitmenin çözümü ise işitme cihazıdır. Yaşlılık tipi işitme kaybınız varsa işitme cihazı için KBB doktorunuza başvurunuz.

Eğitimci, aranızda kulak çınlaması, uğultu vb yakınması olan var mı diye sorar. Cevapları alır. Kulak çınlamasını nasıl isimlendirdiklerini öğrenmeye çalışır. Daha sonra bu anlamda kullanılan tüm kelimelerin aslında kulak çınlaması olduğunu vurgular.


Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Çınlama (tinnitus), hastanın dışardan herhangi bir sesli uyaran olmaksızın anormal ses algılanması olarak tanımlanır. Tinnitus hastalık değil bir şikayettir. Yaşlı topluluğun %33 ünü etkileyen ve işitme sisteminin en yaygın şikayetidir. Görülme oranı da yaşla birlikte artar. En sık kırk-seksen yaş arası kişiler etkilenir. Her iki cinsiyeti de eşit oranda etkiler hastaların %50 sinde iki kulak da birden görülür. Hastalar ses için (vızıldama, su çağıltısı, ıslık sesi gibi) değişik tanımlamalarda bulunabilirler.

Yüksek sese veya gürültüye maruz kalanlarda, işitme azlığı olanlarda tinnitus görülme oranı artar. Çoğu insan nadiren tinnitusu fark eder ve genellikle sessiz ortamlarda fark edilir.

Tedavi: Tinnitusun nedenlerine yönelik yapılır. Amaç şikayetin hastayı rahatsız etmeyecek düzeye getirmektir.

Kulak Kiri (Buşon)

Yaş ile dış kulak yolu cildinde deri altı dokusunun incelmesiyle deri incelir ve bezlerin salgısı azalır. Kulak kirinin yapısı değişir.Sertleşir ve miktarında azalma olur. Kulak yolundaki kılların kalınlığı ve sıklığı artar. Bu nedenlerle kulak yolunun salgısının dışarı atılması güçleşir Dış kulak yolu girişinde birikir ve kulak tıkacı oluşur. Bu durum işitmede geçici kayıplara neden olur.

Tedavi: Kulak kirinin temizlenmesidir.

Yaşlılarda dış kulak yolu cildindeki değişiklikler dış kulak yolunun dış etkenlerden daha kolay etkilenmesine neden olur. Suyla sık temas, kulağın bilinçsizce yabancı cisimlerle kurcalanması dış kulak yolu cildinin bütünlüğünü bozar. Ayrıca kulak derisindeki bezlerin koruyucu etkiye sahip salgılarını ortadan kaldıracağından kulak yolunu her türlü iltihaba yatkın hale getirir. Dış kulak yolu iltihaplarında da geçici işitme kaybı görülebilir. İlaç tedavisi ile düzelir.


Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/