Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlanma İle Ortaya Çıkan Andropoz Ve Cinsel Sorunlar

Cinsel sorunlar her yaş grubundaki bireyler için utanç verici, açıklanması ve paylaşılması güç konulardır. Üstelik bu durum yaşlılarda cinsel sorunların bir yakınma olarak daha az ifade edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, daha genç yaştaki bireyler tarafından yaşlıların aktif yaşamla ilgisi olmayan, mutsuz, hasta ve cinsel kimliklerinden uzaklaşmış oldukları düşünülmektedir.


Ancak, düşünülenin aksine yapılan çalışmalar cinsel aktivitenin yaşlı erkeklerin % 70'inde yaşlı kadınların ise %84'ünde devam ettiğini göstermektedir. Yine yapılan çalışmalar yaşlılık olarak adlandırılan hayatın geç dönemlerindeki cinsel davranışlarda temel belirleyici olarak biyolojik faktörler kadar kültürel faktörlerin de önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır.
Yaşlanma ile erkeklerde testisten (erbezi) salınan erkeklik hormonu olan testosteron düzeyinde azalma olur. "Yaşlanan erkek" terimi ilk defa 2. Dünya Savaşı sonrasında erkeklerde erbezi işleyişinin normal yaşlanma sürecinde etkilenmesi ile ortaya çıkan değişiklikleri ifade etmek amacı ile kadınlarda ortaya çıkan "Menopoz"ile ilişkilendirilerek "ErkekKlimakteryumu", "Erkekmenopozu" veya daha sıklıkla "Andropoz" olarak adlandırılmıştır. Ancak, bugün kadın ve erkeklerde ortaya çıkan bu iki durumun birbirine eş olmadığı bilinmektedir. Kadınlarda gelişen menopoz ile erkekte ortaya çıkan klinik durum arasındaki farklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kadınlarda menopoz 1-2 yıl içinde gelişir ve tamamlanırken; erkeklerde ortaya çıkan klinik yakınmalar daha yavaş ve daha uzun zaman içerisinde belirti verir.

Kadınlarda kadınlık hormonu olarak da bilinen östrojen hormonu

üretimi tam olarak sonlanırken; erkeklerde testosteron hormonu üretiminde kısmi azalma olmaktadır.

Menopoz tüm kadınlarda izlenen bir durum olmasına karşın, erkeklerin sadece bir kısmında testosteron esikliğine bağlı yakınmalar ortaya çıkmaktadır.

Menopoz kadınlarda ovulasyon (yumurtlama) ve fertilitenin (çocuk sahibi olabilme) tam olarak kaybı ile seyreden bir süreç olmasına rağmen, erkeklerde spermatozoa (erkek hücre) üretimi ve çocuk sahibi olabilme fonksiyonları korunmaktadır.

Erkeklerde yavaş, ancak ilerleyici bir şekilde testosteron eksikliği ile ortaya çıkan bu tablo günümüzde "Geç/Yavaş başlangıçlı hipogonadizm (azalmış erbezi işleyişi ve hormon üretimi)" terimi "Andropoz" yerine daha doğru bir tanım olarak kullanılmaktadır.
Testosteron başta cinsel organlar ve üreme sistemi olmak üzere vücuttaki pek çok doku ve sistem (kemik ve adale dokusu, yağ dokusu, kalp-damar sistemi ve kan yapımı) üzerine önemli etkilere sahiptir.
Erkeklerde hormon düzeyindeki azalma ile ortaya çıkan klinik bulgular dört ana başlık altında değerlendirilir:

Fiziksel bulgular: Adale kitlesinde ve gücünde azalma, genel kırgınlık ve güçsüzlük, kendini iyi hissetmeme, karın çevresi yağ kitlesinde artış, şişmanlık, meme doksunda büyüme (jinekomasti) ve vücut kıllarında azalma, kemik kitlesinde ilerleyici kayıp ve osteoporoz (kemik erimesi) gelişimi, kan yapımındaki azalmaya bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik olur.

Psikolojik bozukluklar: Zihinsel yorgunluk, bilişsel işlevlerde azalma, iyilik halinde bozulma, huzursuzluk, depresyon, konsantrasyon kaybı ve sinirlilik izlenir.

Genel bulgular: Aşırı terleme, ateş basma atakları, uykusuzluk, çarpıntı gibi belirtiler olur.

Cinsel bozukluklar: Cinsel aktivitede azalma, cinsel istek kaybı, sertleşme problemi, cinsel ilişkide zorlanma ve azalma, meni volümünde azalma, meni atım hızında azalma olur.

Bu bulgular her zaman hepsi bir arada olmayabilir. Bu nedenle, Dünya Yaşlanan Erkek Derneği tarafından tanı koymada yardımcı tipik bulgular kabul edilmiştir:

1.Cinsel isteksizlik, sertleşme zorluğu ve gece olan penis sertliğinde azalma,

2.Zihinsel aktivitede azalma, uyum problemleri, halsizlik, depresyon ve sinirlilik gibi ruh hali değişiklikleri,

3.Adale yapısı ve gücünde azalma ile birlikte vücut yapısında değişiklik,

4.Saç ve vücut kıllarında azalma,

5.Kemik erimesi osteoporoz gelişimi,

6.Karın çevresi yağ dokusunda artış.

Bu bulgulardan en az ikisi erkeklik hormonu düşüklüğü ile birlikte ise "Yaşlanan Erkek" olarak adlandırılır. Bazen tek başına cinsel sorunlar olabilir. Yaşlanma ile ortaya çıkan cinsel sorunlar şunlardır:

Peniste sertleşme sorunları, cinsel istekte azalma ve boşalma sorunları,

Cinsel performansta azalma,

Cinsel ilişki sıklığı, sertleşme sıklığı, cinsel istek, cinsellikten haz alma ve orgazma (cinsel tatmin) ulaşmada azalma,

Yaşlanan Erkekte Cinsel Sorunlara Neden Olan Risk Faktörleri
Öncelikle iyi bir öykü alınarak hastanın yakınmaları değerlendirilir; detaylı öykü alınarak ek risk faktörleri sorgulanır. Yaşlanan erkekte cinsel sorunlara neden olan risk faktörleri şunlardır:
> Organik risk faktörleri;

Yaş

Sistemik hastalıklar (Şeker hastalığı, Yüksek tansiyon, Kalp-damar hastalıkları, Multiple skleroz, Sinir sistemi hastalıkları, Böbrek hastalıkları),

Ağrı

Penis hastalıkları,

Kasık bölgesi ve cinsel organlara yönelik yaralanma ve ameliyatlar,

Kasık ve kalça bölgesine uygulanan ışın tedavisi,

İdrar yapma ile ilgili problemlerin varlığı,

Prostat hastalıkları,

> Psikolojik risk faktörleri;

Depresyon,

Stres,

Psikolojik hastalık varlığı,

Eş ile ilgili problemler,

İş ile ilgili problemler,

Kendine güven sorunları,

Korkular,

>Yaşam tarzı ile ilgili risk faktörleri;

Sigara tüketimi,

Alkol tüketimi (>2 kadeh/gün),

İlaç kullanımı,

Detaylı bir muayene yapılır. Hastanın tansiyonu mutlaka ölçülmeli ve nabız kontrol edilmelidir.
Hastanın yakınmalarını derecelendirmek için 17 sorudan oluşan "Yaşlanan Erkek Sorgulama Formu" (AMS) ve sertleşme sorununu değerlendirmek için 15 sorudan oluşan "Uluslar arası Erektil Fonksiyon Sorgulama Formu (IIEF) doldurulur. AMS yanıtların değerlendirilmesinde 27 ve üzeri; IIEF formunda ise 25 ve altı klinik olarak önemlidir.
Cinsel sorunlar ile başvuran erkek hastada yapılması gerekli laboratuar tetkikleri şunlardır:

Açlık kan şekeri ölçümü

Serum lipit düzeyleri ölçümü

Serum testosteron ölçümü (Sabah 08.00-10.00 arası)

Ayrıca bazı durumlarda aşağıdaki tetkiklerin yapılması gerekebilir:

Detaylı hormonal inceleme

Penis damarlarının ultrasonografi ile incelenmesi

Penis içine damar gevşetici ilaç uygulaması ile sertleşmenin gözlenmesi

Tedaviyi Planlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Öncelikle doğru tanı ve uygun tedavi planlanmalıdır,

Hastaya ve eşine olası tedavi seçeneklerini ve sonuçlarını ayrıntılarıyla anlatılmalıdır,

Hastanın ve eşinin tedaviden beklentileri değerlendirilmelidir,

Risk faktörleri saptanmalı ve düzeltilebilir olanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır,

Hastanın genel ve sosyal durumuna uygun tedavi seçilmelidir.

Tedavi Uygulamaları
1.Basamak tedavi:
•Ağızdan alınan ilaçlar
•Erkeklik hormonu uygulaması
2.Basamak tedavi:
•Penis içine damar gevşetici ilaç enjeksiyonu
•İdrar yolu içine damar gevşetici ilaç uygulaması
3.Basamak tedavi:
• Yapay sertleşme cihazı uygulaması (Vakum cihazı)
4.Basamak tedavi:
•Damar ameliyatları
•Mutluluk çubuğu (protez) uygulamaları
Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam İçin Yapılması Gerekenler

Fazla kilolar verilmeli, bol lif içeren bir diyet uygulanmalı, kolesterolden uzak durulmalıdır,

Düzenli spor yapılmalı, stresten uzak durmaya çalışılmalıdır,

Sigara önemli bir risk faktörüdür ve mutlaka bırakılmalıdır,

Aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalıdır,

Bazı tansiyon ilaçları ve psikiyatrik ilaçlar cinsel sorunlara neden olabilir. İlgili doktorun önerisi ile ilaç değişimi yapılabilir,

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi sistemik bir hastalık varsa kontrol altına alınması ve tedavisi yapılmalıdır,

İdrar yapma ile ilgili sorunlar varsa tedavi edilmelidir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/