Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlılık Döneminde Üriner İnkontinans Ve Genital Organ Sarkmaları

Üriner İnkontinans;  Üriner inkontinans istem dışı idrar kaçırmadır. Nedenleri arasında şişmanlık, yaşlanma, menopoz, çok doğum yapma, cinsel organ sarkmaları, astım, şeker hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları ve antihipertansif, diüretik gibi ilaçları kullanmak sayılabilinir.

Erişkin kadınlarda (25-55 yaş) görülme sıklığı %20 iken emekli yaş grubunda sıklığı %50'lere yükselir. seksen yaş üstü kadınların ise %75'inde idrar kaçırma şikayeti vardır.

Klinik şikayetlere göre inkontinans 8 tipe ayrılır:

 1. Stres Üriner İnkontinans: Fiziksel aktivite esnasında (öksürme, hapşırma, ekzersiz) düşük miktarda idrar kaçırma.
 2. Sıkışma Tipi (Urge, Ani İşeme Hisli) İnkontinans: Beklenmedik zamanlarda, uyku da dahil büyük miktarda idrar kaçırma.(Kadınlara elli yaşına kadar en sık görülen stres inkontinans iken, bu yaştan sonra sıkışma tipi inkontinans'ın sıklığı artar.)
 3. Karışık Tip (Mikst) İnkontinans: Stres ve sıkışma tipi inkontinansın sıklıkla birlikte oluşması.
 4. Fonksiyonel İnkontinans: Yaşlılık, fiziksel yetersizlik, aşırı sıvı alımı, hariçi engeller veya bireyi tuvalete gitmekten alıkoyan düşünme veya iletişim bozukluklarına bağlı olarak zamansız bol miktarda idrar kaçırma (örneğin hareket kısıtlılığı, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, hiperkalsemi, atrofik üretrit, kabızlık, ani bilinç bulanıklığı).Özellikle yaşlı kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı genital organlarda çekilme (genitoüriner atrofi) de inkontinansa yol açar.
 5. Taşma Tipi (Overflow) İnkontinansı: Tam dolu mesane nedeniyle beklenmedik zamanlarda işeme hissi olmaksızın az az ve sık idrar kaçırma. Şeker hatalığı, nörolojik hastalıklar veya geçirilmiş idrar kaçırma ameliyatlarından sonra ortaya çıkabilir.
 6. Geçiçi İnkontinans: Geçecek bir durum nedeniyle (örneğin idrar yolu enfeksiyonu, diüretik ve/veya antihipertansif gibi bir ilaç kullanımı), arasıra idrar kaçırma.
 7. Devamlı İnkontinans: Ürogenital fistüllere bağlı (sıklıkla vezikovajinal fistül) sürekli idrar kaçırma.
 8. Psikolojik İnkontinans: Ani heyecanlanma veya korkuya eşlik eden idrar kaçırmadır.Olgunun tedavisine başlamak için hangi tip idrar kaçırma olduğu mutlaka bilinmelidir. Böylece uygun tedavi verilebilir.

Hastanın genital organ muayenesi yapılarak bir takım testler istenilerek (tam idrar tahlili, idrar kültürü, kan biokimyası, pet testi, ürodinamik çalışmalar gibi) değerlendirme tamamlanır.

Üriner inkontinans tedavisinde düşük yoğunlukta tedavilerden (yaşam stil değişiklikleri, medikal tedavi gibi), yüksek yoğunlukta tedavilere (pelvik taban kas egzersizleri, biofeedback, cerrahi) doğru geniş bir tedavi spektrumu vardır.

Bu tedavi spektrumu içerisinde en etkin olan cerrahi yöntemlerdir. Ancak diğer tedavi yöntemlerini de küçümsememek, endikasyonu doğru konulan olgularda oldukça başarılı olacaklarını bilmek gereklidir.

Pelvik taban kas eğitimi son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bu amaca yönelik uygulamalar şunlardır:

1.Kegel Egzersizi

Komplike olmamış idrar kaçırma şikâyeti bulunan olguların büyük bir çoğunluğu Kegel egzersizlerinden fayda görür.

2.Pelvik Taban Egzersizleri İle Birlikte Kullanılan Yardımcı Yöntemler

 • Vajinal Koniler
 • Biofeedback tedaviler
 • Elektrik stimülasyonu
 • Ekstrakorporal manyetik inervasyon tedavisi (EKMİ)-Manyetik sandalye

Öte yandan üretraya bası yapan mekanik cihazlar (pesserler) veya üretrayı tıkayan cihazlar (Femsoft) özellikle yaşlı grubunda düşünülmelidir.

Genital Organ Sarkmaları

Nedenleri arasında iri bebeğin (>4500gr) vajinal yoldan doğumu, doğumun uzaması, doğumda forseps veya vakum kullanımı, batın içi basıncı artıran hastalıklar (astım, şişmanlık) ağırlık kaldırıcı işlerle uğraşmak, genetik yatkınlık ve rahmin alınması (histerektomi) sayılabilir.

Kadın genital organının;

 • Ön duvarındaki zayıflamalara bağlı olarak mesane sarkması (sistosel),
 • Arka duvarındaki zayıflamalara bağlı olarak rektum sarkması (rektosel)
 • Rahimi yerinde tutan bağların zayıflamasına bağlı olarak rahim sarkması (uterin prolapsus),
 • Eğer rahim alınmışsa geride kalan güdüğü tutan oluşumların zayıflamasına   bağlı güdük sarkması (kaf prolapsusu),
 • Kadın cinsel organının kubbesinden aşağı doğru bağırsakların hareketlenmesi bağırsak sarkması (enteros)

olarak ifade edilir.

Olguların tedavisinde ya sarkan organ eski yerine cerrahi yöntemler kullanılarak geri asılır ya da sarkmayı önleyen bazı cihazlar (örneğin pesser) kadın cinsel organının içine yerleştirilerek sorun aşılmaya çalışılır.

Genital organ sarkmalarına sıklıkla idrar kaçırma eşlik edebilir ancak bir grup kadında ise eğer sarkma idrar yapma veya dışkılama mekanizmalarını bozarsa kadında idrar yapamama veya dışkılayamama ortaya çıkar.

Öte yandan, genital organ sarkmalarına eşlik eden diğer bulgular; cinsel organda baskı hissi, ağrılı cinsel ilişki, idrarı veya büyük abdesti yapmak için elle destek sağlamadır.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/