Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlıya Psikolojik Yaklaşım

Yaşlı bireyler hem psikolojik hem de organik özellikleri gereği desteğe ihtiyaç duyarlar. Problemlerin en aza indirilmesi için bakım yapan kişinin, deontolojik kurallara uyması ve hasta yakınları ile sürekli işbirliği içerisinde olması gerekir. Yaşlı bireylerin, kendileriyle birlikte olan ve bakım veren kişilerle ilişkileri çok önemlidir. Yaşlılar, bakım veren kişilerle, özellikle güven duygusu konusunda sıkıntı yaşarlar. Çünkü kendi bakımının yapılıp yapılamayacağı hakkında edişe yaşarlar.

Devamını oku...

Yaşlı Bireylerde Ölüm Kaygısı

Yaşlanan ve hastalanan bedenin deneyimleri sonucunda yaşlı insan ölümü, soyut bir kavram olarak değil de, her an yaşanabilecek bir ihtimal şeklinde algılamaya başlar. Bu nedenle yaşlılıkta ölüm kavramı farklı bir anlam kazanır. Yaşlı birey bir yandan biyolojik gerçeği kabul ederken bir yandan da ölüm düşüncesi onun duyarlı olan dengesini kolayca bozarak sıkıntı ve umutsuzluğa neden olabilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı bir demans çeşididir. Şu anda dünyada 65 yaşından sonra en sık görülen demans türüdür. Bütün demansların yüzde 50- 80'ini oluşturur. 65 yaş ve üstü her 20 yaşlıdan birinin, 80 yaş üstü her 4 yaşlıdan birinin ve 95 yaş ve üstü kişilerin yarısının Alzheimer hastası olması beklenir. Alzheimer demansı gelişmiş ülkelerde en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında dördüncü sırada yer alır. Başlangıç yaşı genellikle 40-60 arasındadır. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 misli daha fazla görülür.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Anksiyete

Sağlığı tehdit eden her türlü hastalık anksiyeteye neden olabilir. Ayrıca hipertiroidi, kan şekeri oynamaları, kronik ve akut akciğer hastalıkları, kalp ritm bozuklukları anksiyeteye yol açabilir.

Anksiyete bozuklukları bilişsel ve bedensel belirtilerle kendini gösterir. Bilişsel belirtiler arasında çevreye ilginin kaybolması, kötü bir şey olacak beklentisi, çabuk öfkelenme, huzursuzluk hissi, denetimini yitirme veya çıldırma korkusu, bedensel belirtiler arasında çarpıntı, terleme, nefes darlığı, yerinde duramama, göğüs ağrısı, bulantı, baş dönmesi, fenalaşma, uyuşukluk ve karıncalanma hisleri sayılabilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Demansın Evreleri

1. Dönem

Kişi hatırlamakta zorluk çektiğinin farkındadır.

Bununla başa çıkabilmek için listeler tutar, isimleri yazar.

Bu dönem herkesin yaşadığı unutkanlık dönemlerinden çok farklı değildir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Stres

Yaşlılık Döneminde Stres
Stres; bireyde baskı ve engellenme duygusu yaratan, zorluk çıkaran, çıkmaza sokan, çaresizliğe sürükleyen, acı veren, bunaltı ve üzüntü verici yaşam olaylarıdır. Günlük yaşamdaki gerginlikler sonucu oluşur. Stres bireyin hayatında sadece yaşlılık döneminde değil bütün gelişim dönemlerinde önemlidir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Demans ( Bunama )

Bellek, düşünme ve problem çözme gibi zihinsel fonksiyonlarda gözlenen önemli düşüşe demans denir. Demans tek bir hastalığı değil, bir hastalıklar topluluğunu ifade eder, birçok hastalığın genel adıdır. Yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan biridir.

Devamını oku...

Ruhsal Zorluklar

Yaşlılıkta meydana gelen kayıplar, stresler, krizler, emeklilik, dulluk, hastalık, fiziksel gücün azalması, duyu kaybı, toplumsal statüdeki değişiklikler ve yaşam standardındaki değişmeler gibi etkenler karşısında her yaşlı aynı tutum ve davranışı sergilemez. Bu tip etkenler karşısında duyguların ne denli yoğun yaşandığı, bireyin geçmişteki kişilik yapısına, yaşamış olduğu olaylara, eğitim seviyesine, geliştirmiş olduğu beceri ve uyum mekanizmalarına göre değişiklik gösterebilir. Tüm yaşanan sorunlar yaşlı bireyi ruhsal olarak etkiler ve bazı zorluklar yaşamasına neden olur.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Organik Ruhsal Bozukluklar

Organik ruhsal bozukluklar, değişik nedenlerle ortaya çıkan, beynin yapısında veya işlevlerindeki bozukluklarla karakterize psikiyatrik tablolardır. Bu bozukluklarda beyinde sürekli veya geçici olarak fonksiyonel bozulma vardır. Klinik tabloda psikolojik ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmıştır.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Görülen Psikolojik Sorunlar

Bu dönem, psikolojik yönden hafızanın zayıfladığı, ruhsal sıkıntıların daha belirgin olarak ortaya çıkmaya başladığı, bütün bunlara bağlı olarak motivasyonun eksildiği, uykusuzluk, çabuk sinirlenme ve telkine kapılma gibi sorunların yaşanabildiği bir gelişim dönemidir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları (İnsomnia)

Uyku, insanın vücut ve ruh dengesini sağlar. Vücudu ve zihni dinlendirir, bedenin gücünü tekrar kazanmasına yardımcı olur. Yaşlıların uyku ihtiyaçları gençlere göre daha azdır. 6-7 saatlik uyku yaşlılar için yeterli olmaktadır.

Yaşlılıkla birlikte uyku fizyolojisinde değişiklikler görülür. Uyku birçok kez bölünebilir, uykuya dalma süresi uzar ve uykunun derinliği azalır.

Devamını oku...

Yaşlılık Dönemine İlişkin Bireysel ve Toplumsal Rehberlik Faaliyetleri

Yaşlılık döneminde, desteğe, bakıma ve tıbbi yardıma diğer gelişim dönemlerinden daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu dönemdeki en temel sağlık sorunlarından biri ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Genel olarak kendi yaşam sorunlarını çözen ve hatta insanlığa ait değerlere yönelebilen yaşlılar, ruh sağlığı açısından "sağlıklı" olarak değerlendirilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Distimik Bozukluk

Distimik bozukluk, depresyonda görülen şikâyetlerin daha hafif şiddette olduğu, ancak en az iki yıl boyunca devam ettiği duygudurumun kronik çökkünlüğü olarak tanımlanan psikiyatrik bir hastalıktır. Distimik bozukluğun başlıca özelliği, en az 2 yıl, hemen her gün, yaklaşık gün boyunca süren, kronik depresif bir duygudurumun varlığıdır.

Devamını oku...

Yaşlanmaya Bağlı Psikolojik Değişimler

Yaşlanmaya Bağlı Psikolojik Değişimler
Yaşlılığın psikolojik yönü, genel olarak, bilişsel beceriler ve ruhsal davranış değişimleriyle ilgilidir. Bilişsel beceriler; zekâ, dikkat, öğrenme, bellek, dil, görsel-uzamsal yetiler, akıl yürütme ve bilişsel esneklik gibi alanlardaki değişiklikleri; ruhsal davranış değişimleri ise duygudurum, güdülenimler ve baş etme becerileri gibi çeşitli nitelikleri içermektedir.

Devamını oku...

İkiuçlu Duygudurum Bozukluğu (Bipolar Bozukluk, Manik Depresif Bozukluk)

İki uçlu duygudurum bozukluğu; manikdepresif bozukluk ya da Bipolar bozukluk adlarıyla da bilinir. İkiuçlu kelimesi, hastaların iki aşırı duygudurum arasında gidip geldiğini ifade etmek için kullanılır.

İnsanların duygusal hayatında, ruh halinde değişiklikler, inişler-çıkışlar yaşanabilir. Herkes günlük yaşamında dakikalar, saatler veya bazen birkaç gün süren öfke, sevinç, üzüntü, coşku, keder, huzursuzluk, endişe duyguları arasında iniş çıkışlar yaşayabilir.

Devamını oku...

Yaşlanmayla Ortaya Çıkan Sosyal Değişimler

Yaşlılıkla insanın fiziksel ve psikolojik değişikliklerinin yanı sıra aile ve sosyal yaşamında da önemli değişiklikler olur. Yaşlılıkta rol değişikliği ve sıklıkla da rol kaybı olur.

Emeklilik; yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilebilir. Yaşlı insanlar açısından değerlendirildiğinde emeklilik, kişiyi hazırlıklı veya hazırlıksız bir rol değişikliği ile karşı karşıya getirebilir. Emeklilik verimliliğin azalması, gelirde dolayısıyla yaşam düzeyinde düşüş ve sosyal imkânların azalması demektir.

Devamını oku...

Yaşlılık ve İntihar

Yaşlılıkta insan kendisi ile çatışma halindedir, ya da hayata küsmüş, umutlarını yitirmiş durumdadır ve saldırganlığının hedefi kendisidir. Ümitsizlik, yalnızlık, işe yaramama inancı gibi nedenler yaşlıları kolayca ölüme sürüklemektedir. Depresyon tanısı konmuş tüm hastalarda intihar riski değerlendirilmelidir, özellikle yaşlı hastalarda intihar riskinin değerlendirilmesi çok önemlidir.

Devamını oku...

Yaşlılık Dönemiyle İlgili Kalıp Yargılar

Yaşlılık döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlere karşı toplumun geliştirdiği tutum ve değerler vardır. Toplumsal açıdan yaşlanmanın anlamı ve yaşlıya karşı tutum ve davranışlar hususunda toplumlar arasında farklılık görülmektedir. Geleneksel toplumlarda, yaşlılar, ikinci kuşağın yetiştirilmesinde ve kültürün korunmasında ciddi toplumsal roller üstlenen, görmüş geçirmiş ya da birikmiş görgülere sahip "kültür bekçileri" bireyler olarak görülürken, modern toplumlarda, üretkenliği bitmiş, aileye yük olan, bir an önce ölmesi beklenen bireyler olarak değerlendirilebilmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Depresyon

İleri yaşlarda depresyon, hem düşük yaşam kalitesinin önemli nedenlerinden birisi hem de fiziksel hastalıklarla yakından ilişkilidir. Ayrıca sağlık hizmetinin yanlış yönlendirilmesine ve gereksiz harcamaların artışına yol açabilir.
Yaşlanmanın psikolojik etkileri, birtakım biyolojik değişiklikler de yaratabilir. Geç başlangıçlı depresyon daha çok yapısal beyin değişiklikleri ve serebrovasküler (beyin damar) değişikliklerle ilişkili iken, erken başlangıçlı depresyon, ailesel ve genetik faktörlerle daha çok ilişkilidir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Ruhsal Sorunlara Yol Açan Faktörler

Yaşlı birey, ailesi ve çevresindeki diğer insanlarla olan ilişkilerini, içinde yaşadığı hayatı, genç kuşakları ve geride bıraktığı dünyayı anlamlandırabildiği oranda ruhsal dengesini koruyabilir. Yaşlı bireylerin, eşleri, çocukları, yakın çevresi ve toplum tarafından ilgi, sevgi ve saygı görmemesi, desteklenmemesi, "artık işe yaramaz" diyerek değer verilmemesi ve bir köşeye itilmesi, yaşlı insanların ruh sağlığını bozmasına ve kendisine olan özgüvenini yitirmesine neden olur.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Duygu Durum Bozuklukları

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerinden biri duygusal yaşantısıdır. Birey yaşamında mutsuzluk yaratacak olaylar karşısında üzüntü, keder ve endişe, mutluluk veren olaylar karşısında da sevinç, neşe, coşku, heyecan hisseder. Birey hissettiği bu duyguları içinde tutabilir, davranışlarıyla, sözleriyle dış dünyaya yansıtabilir; bu doğal bir durumdur. Bir kişi evde eşiyle tartışıp öfkeli olabilir.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Ruhsal Özellikler

Yaşlılık döneminde bireyin fizyolojik ve psikolojik uyum gücü oldukça azalır. Ama yaşlılık, bütünüyle bir "gerileme" dönemi olarak düşünülmemelidir. Gençlerdeki parlak zekaya karşın yaşlılarda da kuvvetli bir muhakemenin bulunduğu bir gerçektir, iyi bir muhakeme ancak tecrübe ve öğrenmeyle kazanılabilir.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Görülen Ruhsal Bozukluklar

Sağlık sorunları içerisinde ruhsal bozukluklar önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlı bireyler de fiziksel ve ruhsal bozuklukların tanınması, tedavi edilmesi ve psikolojik destek sağlanmasıyla diğer yaş gruplarındaki bireyler kadar mutlu, üretken, uyumlu olabilirler. Bu nedenle yaşlılarda görülen psikiyatrik hastalıkların özelliklerinin bilinmesi, bu hastalara daha kolay ve doğru yaklaşımı sağlayacaktır. Duygu durum Bozuklukları ve Depresyon yaşlılık sürecinde en fazla karşılaşılan ruhsal bozukluklardır.

Devamını oku...

Ruhsal Açıdan Yaşlılık

Yaşlılık, insanın doğumla ölüm arasında geçen çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık olarak sıralayabileceğimiz yaşam dönemlerinin sonuncusudur. Her canlı için, yaşam sürecinin son ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılık dönemi 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilir. Son yıllarda tıbbın gelişmesi, bireyin kendine ve yaşamına daha fazla değer vermesiyle ortalama insan ömrü uzamış, dünyada yaşlı nüfusu artmıştır.

Devamını oku...

Yaş İlerlemesinin Birey Üzerindeki Etkisi

Yas, sevilen birinin kaybıyla yoğun üzüntü duyma, sindirim sistemi sorunları, kilo kaybı ve uyku bozukluğu gibi depresif belirtilere benzeyen tepkiler görülmesidir. Yaşlılık bireylerin birçok kayıp yaşadığı bir dönemdir. Eşin, arkadaşın ölümünün yanı sıra işin, sağlığın, bağımsızlığın ve rollerin kaybı da yaşanmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Psikoloji


Yaşlanma yaygın kanıya göre ruhsal, zihinsel yeteneklerin kaybı ve psişik işlevlerin zayıflaması ile eşanlamlıdır.Yaşlılık hayatımız sürdükçe geçeceğimiz bir yoldur, tıpkı bebeklik, çocukluk, gençlik gibi. Hayatta bazılarımızın ulaşabildiği, avantajları ve dezavantajları olan hayatın son demidir.

Yaşlılara gerek içinde bulundukları yeni yaşam koşulları, gerekse yaşamın değiştirilemeyecek bazı gerçeklerini kabullenmeleri öğretilmelidir. Yaşlı bireyin şimdiki yaşamında yaşadığı stres düzeyi, artık geleceğe umut beslemesinin ve planlar yapmasının mümkün olmadığı bir aşamaya geldiği zaman kişi kendine çok daha güzel görünen geçmişe sığınır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/