Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlılıkta Demans ( Bunama )

Bellek, düşünme ve problem çözme gibi zihinsel fonksiyonlarda gözlenen önemli düşüşe demans denir. Demans tek bir hastalığı değil, bir hastalıklar topluluğunu ifade eder, birçok hastalığın genel adıdır. Yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan biridir.

Yaşlı birey daha önce sahip olduğu bilişsel yetilerini kaybedip günlük yaşamında yetersizlik yaşamaya başlar. Zihinsel işlevlerin tümünde genel bir azalma ve entellektüel gerileme görülür. Yaşlılıkta en sık ve en ciddi görülen hastalık grubunu oluşturur. Yaşla birlikte demans görülme sıklığı artar. Sinsi başlar ve ilerleyicidir. Yakın bellek bozukluğu (yeni öğrenilen şeyler ve yeni yaşanan olaylar) belirgindir.

Genç ve orta yaşlarda görülen gün içinde olan, günlük hayatı belirgin etkilemeyen ve ilerleyici olmayan unutkanlıklar basit unutkanlık olarak tanımlanır. Bu unutkanlıklar depresyonun bir belirtisi olabilir ancak demans değildir. Demans tanısı için unutkanlığın yaşlı bir kişide olması, ilerleyici olması ve yaşlının günlük yaşamını etkiliyor olması gerekir.
Pek çok demans nedeni ya da çeşidi mevcuttur. Bu demanslardan tedavi ile geri dönüşümü olan ve geri dönüşümü olmayan demanslar vardır. Demanslı hastada öncelikle bilişsel bozukluğun nedenin geri dönüşümlü olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Fiziksel bazı hastalıklar erken tanı konulduğunda geriye dönebilen demansa neden olabilir. Bu hastalıklar tespit edilip erken dönemde tedavi edilirse yaşlıdaki bilişsel bozukluk düzelir. Demans ortadan kalkar.

Demansa neden olan bu hastalıklar:

 1. Depresyon ve anksiyete bozuklukları,
 2. Tiroid hastalıklar,
 3. Beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri,
 4. İlaçların yan etkileri ve ilaç zehirlenmeleri,
 5. Şeker ve elektrolit denge bozuklukları,
 6. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları,
 7. Beyin tümörü ve organ yetmezlikleri,
 8. Alkolizm,
 9. Konjestif kalp yetmezliği,
 10. Kronik anemi gibidir.

Diğer bir demans çeşidi de geri dönüşü olmayan demanslardır. Beyinde oluşan bozulmalar ve yıkılmalar tam olarak iyileşmez. Bu nedenle demansların başlıca özelliği geriye dönüşün olmamasıdır.

Beyin yıkımı kalıcı da olsa ve tedavi edilemese de bu hastalardaki birçok duygusal ve fiziksel semptomlar tedavi edilebilir. Bu bakımdan, demans hastalarına tıbbi olduğu kadar sosyal ve psikolojik açıdan da yaklaşıp, hastanın erken tanı ve tedavi yönünden ayrıntılı gözden geçirilmesi ve hastaya destek sağlanması gerekir.

Tedaviye erken başlamak, hastanın hayat kalitesini arttırdığı, hastanın nispeten kendi kendine yeter haldeki fonksiyonlarını koruyabildiği, sürekli bakım gerektirir hale gelişini geciktirdiği ve toplamda bu yöndeki sağlık harcamalarını azalttığı için çok önemlidir.

Geri dönüşü olmayan demanslar genel olarak üçe ayrılabilir. Bunlar:

 1. Alzheimer hastalığı,
 2. Multi-enfarkt (Vasküler) demanslar,
 3. Organik nedenlere bağlı demanslardır.

Demansın nedenleri ve çeşitleri farklı olsa da belli aşamalardan, evrelerden geçer.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/