Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplumların Yaşlanması ve Yaşlıların Toplum İçindeki Yeri

Yaşlılık döneminde yaşlı bireylerin karşılaştıkları çok çeşitli sorunlar vardır ve bu sorunlar sadece yaşlı birey ve onun ailesi ile sınırlı kalmamaktadır. Bu sorunların bütün toplumu yakından ilgilendiren bir hal alması, yaşlılığın bir sosyal sorun alanı olarak kabul edilmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki payının arttığı göz ardı edilemeyecek bir realitedir. Artan bu oran, yaşlılık döneminde önemi giderek daha fazla artan sağlık ve bakım ihtiyaçları ile gelir güvencesinin nasıl sağlanacağı konusunu gündeme getirmektedir.

Ülkemizde ve genç nüfus oranının fazla olduğu ülkelerde bu tür sorunlar, an itibariyle problematik bir biçimde ele alınmamaktadır fakat yakın gelecekte yaşlı nüfus ve onların sorunlarının, ciddi bir sosyal sorun oluşturma potansiyelini taşıdığının sinyalleri rahatlıkla görülebilmektedir. Yaşlılığın bir problem olarak ortaya çıkacağının ilk sinyali, ülkedeki doğum oranlarına bakmaktan geçmektedir. Doğum oranı düşük toplumlarda, genç nüfus oranı yüksek olsa bile, bir kuşak sonra genç nüfus oranında da belirgin bir düşüşün yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.
Toplumdaki yaşlı oranının artmasının yani toplum yaşlanmasının ardında yatan en büyük nedenler, doğum hızının azalması, sağlık hizmetlerinde yaşanan reformlardan dolayı koruyucu nitelikteki sağlık uygulamalarının artması, hastalıkların tanı ve tedavilerinde kullanılan tekniklerin ilerlemesi nedeniyle ölüm oranlarında meydana gelen azalma ve bölgeler arası göç hareketliliği sayılabilir. Ortalama yaşam beklentisinin artması da bu sebeplerin arasında yer alabilmektedir.

Doğum ve ölüm olayları, farklı toplumlarda farklı biçimlerde karşılanmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde, toplumdaki yaşlılara karşı zıtlık içeren bir durum göze çarpmaktadır. Yaşlıların gereksinimleri tespit edilirken ve ortaya konulurken genellikle hoşgörülü bir tavır takınılırken, bu gereksinimlerin karşılanması söz konusu olduğunda aynı hoşgörüden bahsedilemez. Bu toplumlarda kişiler, toplumda yaşayan yaşlılara bir çeşit düşmanlık duyarken, kendi çevrelerindeki yaşlılarla iyi ilişkiler içinde oldukları gözlemlenebilir. Bu hoşgörü ve düşmanlık duyguları sanayi toplumlarında yaşlıların rolünün tam olarak belirlenmemesinden ve toplumun diğer üyelerine ekonomik olarak bağlı olmalarından kaynaklanıyor olabilir.


Kaynak: Türkiye'de Yaşlılık Ve Evde Yaşlı Bakımı: Resmi Karar Ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/