Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlılığın Sosyal Güvenlik Boyutu

Yaşlılar, içinde bulundukları toplumun doğal birer üyeleridir. Yaşlarının ilerlemiş olması, onların içinde bulundukları toplumdan soyutlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu anlamda, toplumun yaşlı bireylere karşı bazı yükümlülüklerinin olduğundan söz edilebilir. Yaşlılar, sosyal sistemin bir parçası olarak tıbbi bakım, sosyal güvenlik ve ihtiyaç duydukları diğer sosyal gereksinimlerinin karşılanması gibi temel haklara sahiptirler.

Bütün bunlarla birlikte, yaşlanmaya bağlı olarak bakım hizmetlerinin gereği de önemini göstermektedir. Yaşlılık, sakatlık ya da giderek bozulan sağlık yüzünden birey, başkalarının maddi ve manevi desteğine, hatta sürekli olarak bakımına muhtaç duruma gelebilmektedir. Bakıma muhtaçlık, günümüzde herkesin başına gelebilecek bir tür sosyal tehlikedir fakat özellikle yaşlı bireyler arasında daha yaygındır.

Yaşlılık ve yaşlı sorunları, sadece bir ya da birkaç ülkeyi değil; yaşlanmakta olan dünyada bütün ülkeleri ilgilendiren bir sorundur. Bu doğrultuda, 1982 yılında, Birleşmiş Milletler, konunun daha derin analizini yapabilmek ve yaşlılık, sorunlar ve buna bağlı olarak uygulanan politikaların işleyişini tartışmak üzere küresel boyutta bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantının sonunda Birleşmiş Milletler tarafından yaşlıların sorunlarının çözümleri konusunda ulusal hedeflerin belirlendiği ve "Viyana Planı" olarak da bilinen bir Yaşlılar Yönergesi hazırlanmıştır. Yönergede yaşlılara yönelik hizmetler yedi başlık altında toplanmıştır. "Yaşlının kendi evinde yaşama desteği", "sağlık hizmetleri", "fiziksel engellerden bağımsız bir yaşam alanı" bu hizmetlerden bir kaçıdır.

Yaşlanmadan doğan sorunlara ülkelerin gereken önemin verilmediğinin, bu sorunlara ilişkin sosyal politikalar ve yasal düzenlemelere gidilmediğinin altını çizen Birleşmiş Milletler, bunları sağlamak amacıyla 1999 yılını "Uluslararası Yaşlılar Yılı" olarak ilan ederek konunun önemine dikkat çekmeye çalışmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, problemin en yoğun yaşandığı ülkeler olarak Viyana Planı'nda önerilen yönergeyi temel alarak ortak bir politika çevresi oluşturmuşlardır. Ortak politikanın geliştirilmesi için ilk adım 1993 yılında düzenlenen "Avrupa ve Onun Yaşlı Nüfusu Konferansı" (SIENA Konferansı) olmuştur. Bu konferans, Avrupa Birliği ülkelerinin yaşlıları için ortak politikaların şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Konferansta üzerinde durulan politika gereği, Avrupa ülkeleri kendi koşulları bağlamında nesiller arasında, ailede ve toplumda yeni bir dayanışma modeli oluşturmayı öngörmüşlerdir. Bu model bağlamında, ülkeler, yaşlılarını koruyucu, kendi başlarına yeterli olmalarını sağlayıcı stratejiler geliştirmeyi hedef edinmişlerdir. SIENA Konferansı'nın bir başka hedefi, yaşlıların sosyal güvenliklerinin sağlanması, sosyal yaşama etkin katılımları ve yaşamlarını sürdürebilecekleri gelir bakımından bağımsız olmalarıdır.

Yaşlıların korunması ve bakımı ile yaşlılığa özgü bazı problemlerin çözümü toplumumuzda genellikle geniş aile içinde yapılırken toplumsal değişme süreci içinde geniş ailenin yerini artık çekirdek aileye bırakmasıyla bu çözüm sosyal güvenlik sistemlerine kalmaktadır. Sosyal devlet ilkesini benimsemiş olan devlet, vatandaşların her türlü alanda iyileştirmelerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Yaşlıların insani değerler ölçüsünde yaşamalarının bir hak olduğu düşünülürse, devletin bu değerleri yaşlılara sağlaması da devletin görevleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde 1982 anayasasının 61. Maddesinde de yaşlıların kanunlarla korunması gerektiği ve bunun tamamen devletin görevi olduğu da görülmektedir.


Kaynak: Türkiye'de Yaşlılık Ve Evde Yaşlı Bakımı: Resmi Karar Ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/