Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlı Politikaları

Sosyal politikalara, yaşlılar açısından bakıldığında, Türkiye'de ve dünyada ilk akla gelen emeklilik sistemleri olmaktadır. Bununla birlikte, sosyal dışlanma, ayrımcılık gibi sorunlar da sosyal politikalara dâhil edilip çözülmesi gerekli problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı bakım ve destek hizmetleri ya da sosyal yardımlar, Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri'nin yaşlılara dönük sosyal politika uygulamalarının en önemli unsurlarıdır.
Kimi ülkelerin yaşlı oranlarının yüksek olması yaşlılık konusunda da çeşitli politikaların gelişmesine ön ayak olmaktadır.

Örneğin Batı ülkelerindeki %15-20'lik yaşlı nüfusu; yetişkinlerin yaşlılığa ilişkin sorunların farkında olmasına sebep olmaktadır. Bu ülkelerdeki yetişkinler, kendi gelecekleri konusunda yani yaşlanacakları gerçeğinin farkında olarak sosyal politika üretmek ve yaşlılıkta yaşam kalitesini arttırmak amacıyla daha fazla çaba göstermektedir.

Batı ülkelerinde ve Türkiye'de yaşlılar için düşünülebilecek en geçerli yaşama alanı, yaşlıların kendi evleridir. Onlarında kendi evlerinde yaşamlarını devam ettirmesi devlet açısından oldukça işlevseldir. Çünkü yaşlı politikaları göz önünde bulundurulduğunda, yaşlıya kimin bakacağı ve nasıl bakacağı büyük bir problem olarak görülmektedir. Gereğinde eve hizmet götürerek mental bir kayıp olmadığı sürece, yaşlının alışmış olduğu yaşamın devamlılığını sağlamak, öncelikli düşünülen hedefler arasındadır. Ancak Türkiye'de emekli maaşları göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir kesim için konut giderlerini karşılamak bile mümkün görünmemektedir. Bu nedenle yaşlıların sosyo-ekonomik özelliklerine göre alternatif çözümler üretilmelidir.

İngiltere'de yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre; yaşlıların öncelikle toplum içinde ve kendi evlerinde yaşabilmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalara, yapılan tüm hizmetlere ve desteklere rağmen yaşlı bireyler kendilerine ait mekânlarda yaşayamıyorlarsa, yaşlı yurtlarına gitmeleri konusunda teşvik edilmektedir83. Yaşlı yurtlarının sosyal devlet anlayışının birer parçası olarak kendilerine ait mekânlarda yaşayamayan yaşlılar tarafından aktif olarak kullanılması bu noktada önemlidir.

Sosyal devlet ilkesi, hukuki ve siyasal anlamda, özellikle gelişmiş ülkelerde, yaşlılara yönelik politikaların temel gerekliliğini oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, sosyal devlet ilkesini benimseyen birçok ülke, anayasal dayanaklarla bu ilkeyi desteklemişlerdir ve sosyal politika uygulamaları hukuki bir zeminde gerçekleştirilmeye başlamışlardır.

Yani sosyal devlet ilkesi ile birlikte, yaşlıların en temel ihtiyaçları sayılan bakım, gözetim, korunma gibi gerekliliklerinin yerine getirilmesi yaşlılar açısından bakıldığında bir hak haline gelmiş, vatandaşı oldukları devlet tarafından bakıldığında bu imkânların sağlanması bir görev halini almıştır.

Yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarının en yaygın olanı yaşlılık sigortası olarak da anılan emeklilik sigortasıdır. Emeklilik sigortası, fiziki etmenler göz önünde bulundurulduğunda, yaşın ilerlemesinden kaynaklanan, beden gücünü kaybeden, eskisi gibi verimli bir biçimde çalışamayan ve dolayısıyla gelir ve kazanç kaybına uğrama tehlikesiyle karşılaşan kişileri kapsamaktadır. Bu kimselerin sosyal risklerini karşılama ve emekli aylığı bağlama amacı güden bu sigorta türü, sosyal sigortalar sistemi kapsamında yer almaktadır.

Sosyal güvenlik denildiğinde, Türkiye'de akla ilk gelen sistem; sosyal sigorta sistemidir. Sosyal sigorta, yaşlılar açısından düşünüldüğünde, yaşlılık ya da emeklilik sistemi öne çıkmaktadır. Türkiye'de emeklilik/yaşlılık sigortasından söz etmek aslında bir bakıma sosyal güvenlik sisteminden bahsetmek demektir. Bu sisteme göre, belli bir süre çalışan bireylerin, emeklilik aylığına hak kazanma ve gelecekteki yaşantılarında bir bakıma sosyal güvenliklerinin sağlanması söz konusudur. Sosyal devlet ilkesi gereği, anayasanın 60-62. Maddelerinin bir şartı olarak bu hizmet devlet tarafından sağlanmaktadır.


Kaynak: Türkiye'de Yaşlılık Ve Evde Yaşlı Bakımı: Resmi Karar Ve Uygulamaların Yerinde Tespiti (Isparta İli Araştırması) Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/