Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlıya Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Yaşlıya yönelik şiddet önlenebilir. Ancak ülkemizde alınan önlemler, sunulan hizmetler ve yaşlıya yönelik şiddet, ihmal ve istismarın varlığında verilen cezalar caydırıcı değildir. Ülke düzeyinde var olan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

Birincil Korunma

Yaşlılara yönelik şiddetin hiç oluşmamasını sağlamaya yönelik önlemleri içerir. Bu aşamadaki önlemler daha çok ülke genelinde ve yerel düzeyde soruna yönelik makro düzeydeki düzenlemeleri içerir. Devletin ve toplumun yaşlıya yönelik şiddete karşı çıkması ve tolerans göstermemesi önem taşır.
Ayrıca yaşlıların güçlendirilmesi, günlük yaşamda kendilerine yetebilecek ve ekonomik yönden bağımsızlıklarını, üretkenliklerini koruyabilecekleri koşulların sağlanması, yaşlıların sosyal dayanışma ağlarının desteklenmesi, yaşlıların aile bireyleri ile ilişkilerinin sağlıklı ve sağlam temellere oturtulması konusunda desteklenmesi, yaşlılara yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılması gibi müdahaleler önem taşır.

Yapılacak müdahalelerin toplumun sosyokültürel yapısına uygun, sürdürülebilir ve yaşlıların da katılımlarını sağlayan nitelikte olması önemlidir. Ayrıca toplumda yaşlılara hizmet sunan meslek grupları dahil bütün kesimlerin yaşlıya yönelik şiddet konusunda farkındalığın artırılması gerekir.

İkincil Koruma

Şiddete, ihmal ve istismara uğramış yaşlı bireylere yönelik hizmetleri içerir. İkincil koruma şiddet, ihmal ve istismar sorununun yaşlının diğer yakınları, sağlık personeli ve yaşlıya hizmet veren kişiler tarafından erken dönemde farkedilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yaşlıların yaşamlarını yitirmelerinin, uğradıkları şiddete bağlı olarak kalıcı fiziksel sağlık sorunları oluşmasının ve yaşlı bireyin ruhsal sağlığının ve yaşam kalitesinin bozulmasını engeller.

Her yaşlının şiddet görme olasılığı vardır. Bu nedenle sağlık kuruluşuna başvuran her yaşlı bireyde şiddet akla gelmeli ve uygun şekilde her yaşlı başvurana şiddete, ihmal ve istismara uğrama durumu sorulmalıdır. Yaşlı bireyin sorununu farkeden hekim şiddet, ihmal ve istismarın suç olması sebebiyle yaşlı birey için gerekli tanı ve tedavi işlemlerini yürütürken, adli rapor hazırlar ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunur. Yaşlı bireyin güvenliğinin risk altında olup olmadığını değerlendirir.

Hekimin şiddet gördüğünden şüphelendiği yaşlı bireyle aile üyeleri ya da bakım veren kişiler olmaksızın görüşmesi önemlidir. Gerekli girişimler sonrası yaşlı bireyin izlenmesi için bir izlem planı yapılmalıdır. Sorunu farkeden diğer aile bireyleri ise, adli makamları, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerini ya da ALO 183 Sosyal Hizmet Danışma Hattını arayarak durumdan ilgili kurumları haberdar eder.

Üçüncül Koruma

Bu aşamada şiddete uğramış yaşlı bireylerin toplum yaşamına yeniden dönüşünü sağlayacak önlemler bulunur. Bu aşamada sosyal hizmetler il müdürlüklerinin verdiği hizmetlerin önemi büyüktür.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/