Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlı Turizmi

Yaşlanma süreci bir zamanlar, genellikle zamanın yol açtığı yıkımın kaçınılmaz bir belirtisi diye görülmekteydi. Ancak, tıp ile beslenme biçimlerindeki gelişmeler, bir zamanlar yaşlanma hakkın da kaçınılmaz diye görülen durumların artık yavaşlatılabileceği ya da bunlara karşı konulabileceğini göstermiştir.

Devamını oku...

Ülkemizde Termal Sularla İlgili Özel Tanımlar

Çeşitli hastalıklara deva olduğu için, insanların ilgisini çeken termal su kaynaklarım daha iyi bir şekilde tamyabilmemiz için, konuya ilişkin önemli deyimlerden söz etmek ve açıklamak gerekir. Bu nedenle, termal sularla ilgili tanımları önce sıcak ve soğuk diye ikiye ayırabiliriz. Sıcak sular termal suların özünü oluşturur, fakat soğuk olan kaynak sulara termal su yerine şifalı sular denir.

Devamını oku...

Kür Turizm Merkezlerinde Kaplıca ve İçme Sulan İle Tedavi Edilebilen Hastalıklar

Kür merkezlerinde tatilini geçiren ziyaretçilerin büyük çoğunluğu şifalı sulardan yararlanarak tedavi olmak istiyen insanlardır. Tedavide kullanılan herhangi bir ilaç gibi, kür merkezlerinde kaplıca ve içme sulann doktor kontrolünde kullanılması bir çok hastalığa şifa olmaktadır.
Küristlerin içten ve dıştan tedavi yöntemlerini uygulayarak tedavi olduklan hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

Devamını oku...

Ülkemiz İçin Termal Turizmin Önemi

Ülkemiz için termal turizmin önemini şu şekilde sıralanabilir,

- Termal turizm ülkemizin geri kalmış yörelerinin kalkınmasında önemli rol oynayacak potansiyele sahiptir.

- Termal turizm insanlanmıza yeni iş alanlan sağlar ve emek-yoğun niteliği ile bu alanlarda istihdam imkanları yaratılabilir.

- Termal turizm, atıl durumdaki taşra sermayesini harekete geçirebilir.

Devamını oku...

Kür Turizminde Kaplıca Tedavisinin Uygulanma Şekilleri

Kür Uygulamaları: Başlıca su banyosu, buhar banyosu, çamur banyosu ve içme suretiyle uygulanır. Bu uygulamaları ayrıca Dıştan tedavi, İçten tedavi olarak ikiye ayırabiliriz.

Su Banyosu: Özel banyoluklarda ve havuzlarda yapılır. Su banyoları, 35-38°C dereceler arasında, daha açık bir deyişle vücut ısısındaki şifalı sularla gerçekleştirilir.

Devamını oku...

Türkiye'de Termal Turizm

Türkiye sanayileşme ve hızlı şehirleşme sürecine henüz girmiş bir toplum yapışma rağmen, insanlarımız yüzyıllardan beri sürdürdüğü HAMAM sefası geleneğini kaplıcaya gitme, yaylaya çıkma gibi geleneğe dönüştürdüğünü görmekteyiz. Daha soma bu gelenek yaygın bir turizm olayı niteliği kazanmıştır.

Devamını oku...

Kür Trizminde Kaplıca ve İçme Sularının Önemi

Gerek içme, gerekse banyo suretiyle alınan kaplıca sulanmn insan vücudunda bir çok faydalı etkileri vardır. Özelikle, içme olarak alınan kaplıca sulan kişilerin sindirim yollarındaki rahatsızlıklan tedavi edici etkiye sahiptirler. Kaplıca sulanndaki radyoaktivite, kalsiyum, kükürt, uçucu gazlar vücuda nüfuz ederek damarlan genişletir ve adelelere kuvvet kazandırlar.

Devamını oku...

Termal Turizmi ve Turizm Sektöründeki Yeri

Termal turizm, mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresinde çevre ve iklim faktörleri ile beraber, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetim ve programında, fizik, tedavi, rehabilitasyon, egzersiz gibi destek tedavilerle beraber kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir.

Devamını oku...

Termal Tedavi Üniteleri

Termal tedavi ünitesi kür turizmin oluştuğu termal kaynaklardan faydalanılarak tedavi tiplerinin uygulandığı bir ünitedir.

Tedavi ünitesinde bulunan bölümler şunlardır:

- Termal Banyolar

- Sualtı Masajı ve Fizik tedavi bölümleri

Devamını oku...

Sağlık Turizmine Genel Yaklaşım

Birinci bölümde turizmi çeşitlerinden sağlık turizminin, özellikle insan sağlığı ve tedavi amacı ile kişilerin seyahat etmelerinden ortaya çıkan bir turizm türü olduğu belirtilmiştir.

Bundan 2000 yıl önce Romalılar tarafından mineral sular içeren kaplıca merkezleri inşa edildi ve buna mütakiben bir çok kaplıca tatil yöreleri 19. yüzyılda kuruldu ve bu merkezler turizme hizmet etmeye başladılar.

Devamını oku...

Termal Kür Merkezi ve Hizmet Üniteleri

Kür merkezleri termal konaklama tesisleri içerisinde yer aldığı gibi bu tesislerin dışında da yer alabilir veya termal konaklama tesisleri kür merkezleri ile bir entegre tesis olabilirler. Modern bir termal tesis kür merkezi ile kapalı geçitlerle birbirine bağlı tesislerdir. Aynca termal tesislerde yiyecek-içecek bölümü, eğlenme ve diğer sosyal ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin verildiği bölümler vardır.

Devamını oku...

Sağlık Turizmi

İnsanlan seyahata yönelten en önemli sebeplerden biri sağlık ve tedavi ihtiyacıdır. Sağlık konusunun insan için taşıdığı önemin büyüklüğü sebebiyle, sağlık ve tedavi amaçlı seyahatler, gtoümüzde gittikçe artan ekonomik, teknolojik, sosyal imkanlara paralel olarak büyük artış göstermektedir.

Devamını oku...

Termal Suların (Kaplıca Sulan) Fiziksel Özellikleri

Renk: Az kalınlıkta olan ılıca suları, genel olara renksizdir, ışık geçirir. Banyo havuzunda hafif yeşilimtrak görülür. Bazı sularda hafif mavimsi renk verir. Bazı sularda kaynaktan çıkmca bünyesindeki gazlardan bir bölümünü yitirir, havanın oksijeni ile birleşince, içindeki demirin okside olmasıyla, kirli kırmızı renkte görülür.

Devamını oku...

Yaşlılık ve Termal Sular

Kaplıca Tıbbı ve Hidroklimatoloji, Türkiye dahil çoğu Avrupa ülkesinde, Japonya ve İsrailde, Güney Amerika ve Afrikada termal ve mineralli sular ve çamurlar gibi kaplıcalara özgü balneoterapötik ajanların ve güneş ışığı (ültraviyole, enfraruj) gibi iklimsel faktörlerin insan sağlığı üzerine fizyolojik ve terapötik etkilerini inceleyen ve prevensiyon, tedavi ve rehabilitasyon amaçlı kullanan bir tıp alanı olarak varlığını gelişerek sürdürmektedir.

Devamını oku...

Termal Kaplıca Sularının Kimyasal Özellikler

Kaplıca sulannı kimyasal özellikleri bakımından inceleyebilmek için bu sulann içerdikleri erimiş tuzlann ve madenlerin çeşitlerine göre ayrımını ve gruplandmlmasını yapmak daha mantıklı ve uygun olur.

Sodyum klorürlü (tuzlu) sular : Sodyum klorürlü sular, soğuk veya sıcaktır. İnsan, Sodyum klorürü; et ve sebzeler yiyerek alabilir. Tuzlu sular, içildiği zaman ağzı sulandırabilir.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/