Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Sağlık Turizmine Genel Yaklaşım

Birinci bölümde turizmi çeşitlerinden sağlık turizminin, özellikle insan sağlığı ve tedavi amacı ile kişilerin seyahat etmelerinden ortaya çıkan bir turizm türü olduğu belirtilmiştir.

Bundan 2000 yıl önce Romalılar tarafından mineral sular içeren kaplıca merkezleri inşa edildi ve buna mütakiben bir çok kaplıca tatil yöreleri 19. yüzyılda kuruldu ve bu merkezler turizme hizmet etmeye başladılar.

Bu dönemde bugünkü modern termal merkezlerin temelim oluşturan kaplıcalar gelir seviyesi yüksek toplum fertleri arasında moda ve popüler olmaya başladı. İngilterenin Batlı bölgesindeki kaplıcalar sağlık ve sosyal amaçlı en çok tercih edilen merkezlerdi.

Avrupada, Kuzey Amerika'da , Asya'da ve dünyanın başka bölgelerinde bugün hala faaliyet gösteren kaplıcalar ile Doğu Avrupadaki kaplıca merkezleri önemli sağlık turizm destinasyonlandır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinin Arkansas eyaletindeki kaplıcalar, Colarado eyaletindeki Glemvood kaplıcalan büyük bir potansiyel sağlık atraksiyona sahiptirler. Bu sağlık turizm merkezleri Amerikanın turizm gelişmesinde önemli katkılarım sürdürmeye devam etmektedirler.

Almanya'da Baden-Baden, Wiesbaden ve Karlsbaden, Fransa da ise, Aix Les Baires kentleri termal turistik merkezler için çarpıcı birer örnektir. Zaten daha Orta Çağdan beri Avrupa'da insan sağlığı ile olan yalan ilgisi nedeniyle, termal kaynaklara büyük önem verilmeye başlanmış ve bu tip kaynakların fîziko-kimyasal özelliklerini inceleyen balneoloji (şifalı sular ilmi) ile balneotrapi (termal kaynaklarda tedavi ilmi) giderek büyük önem kazanmıştır.

Günümüzde gelişmiş ve gelişme yolunda bulunan ülkelerin sanayileşme ve kentleşme sonucu karşı karşıya kaldıklan çevre sorunlan ve hava kirlenmesi, insan sağlığını bozan iş gücü verimini azaltan bir yaşama ortamı oluşturmuştur.
Romatizmal hastalıklar, beslenme bozukluğu ve sinirsel yorgunlukları artıran bu ortamın yarattığı sorunları gidermek amacı ile Almanya, Fransa, İtalya v.b. ülkeler kaplıca, deniz ve iklim imkanlarından yararlanma yollarını aramış ve başlangıçta halk sağlığını ve işgücünü korumak amacı ile sürdürülen bu çabalar, somaları iç ve dış turizm olayı ile bütünleşen "kaplıca, deniz ve iklim kürleri gibi" uygulamalara dönüşmüştür.

Bilindiği üzere, kür imkanı veren doğal kaynaklardan yararlanma isteği, belirli bir zaman ayırmayı ve yer değiştirme olayını zorunlu kılar. Kür amacı ile belirli bir zaman için yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, beslenme, kür uygulaması, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alt-üst yapı tesislerine ihtiyaç duyarlar. Ekonominin arz ve talep kuralı içinde işlerlik kazanan bu olay, günümüzde "Sağlık Turizmi" diye adlandırılan önemli bir turizm türünü oluşturmuştur.

Sağlık turizmi geniş bir kavram olup temelim termal kaynaklı sulardan yararlanma amacıyla yapılan termal turizm hareketinden alır. Bir çok yerde termal turizm ile sağlık turizmi eş anlamda kullanılır ve sağlık turizmi termal turizm olarak bilinir.


Kaynak: Termal Turizmi Ve Erzurum'un Termal Turizm Potansiyeli Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/