Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Termal Turizmi ve Turizm Sektöründeki Yeri

Termal turizm, mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresinde çevre ve iklim faktörleri ile beraber, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekimlerin denetim ve programında, fizik, tedavi, rehabilitasyon, egzersiz gibi destek tedavilerle beraber kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir.

Termal turizmin kaynağını oluşturan termal sular, yeraltı çıkışlı, içerisinde erimiş madenler bulunan, sıcaklığı 33°C üstünde olan ve çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde etkili olan sulardır. Bu kaynak sular, yerin derinliklerinden gelen batık sularm derinlere inerek ısınması, maden eriyikleri ile yüklenip basınç kazanarak tekrar yer yüzüne çıkması ile oluşur.

Bu termal kaynaklardan yararlanarak, bozulan sağlığa kavuşmak ve sağlığı koruma fikirleri ilk Romalılar tarafından çıkmış ve tennal turizm hareketleri başlamıştır.

Günümüzde Almanya, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri termal su kaynaklarından yararlanarak termal turizmden önemli kazançlar elde etmektedirler. Ülkemizde aktif deprem kuşaklan, zengin ve çeşitli maden yataklannın bulunduğu yapısal özelliklerden dolayı zengin termal kaynaklara sahiptir. Bol su verimli, maden eriyikleri bakımandan zengin ve bir çoğu deniz kıyısında bir kısmı ise dağlık ve ormanlık alanda bulunan termal kaynaklar ülkemizde termal turizmin alt yapışım oluşturur. Ülkemizde 1300 dolayında termal ve içme suyu kaynağı bulunmakta, bunalann 229'u termal turizme kaynaklık etmektedir.

Dünyanın pek çok ülkesinde tennal turizmin giderek önemsenen bir sektör olduğu son yıllarda, Almanya, Macaristan, Japonya ve Çin, A.B.D. nin bu alanda önemli tesis ve yatırımlar yapma çabalan ile kanıtlanmıştır.

Termal kaynak potansiyelinin değerlendirilmesi ile termal turizm, özellikle iç turizmde lokomotif görevi yaparak turizmde önemli bir kazanç yaratacak güce sahiptir, aynca tennal turizm diğer kıyı ve tarih turizmi ile entegre edildiğinde 12 ay süren turizm hareketinin gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bu nedenle termal turizm, dünya ülkelerinde ve ülkemizde gerçekleşen turizm hareketi içerisinde önemli bir konuma sahiptir.

Günümüzde dünyadaki bütün ülkeler turizm sektörünü çeşitlendirerek bu sektörden daha fazla gelir sağlama çabası içindedirler. Gelişmiş ülke insanlannın iş yorgunluğu, sahip olduklan stress ve çeşitli hastalıklardan kurtulma ve tedavi olma istekleri termal turizminin (kür turizminin) önemim ve gereğini yansıtmaktadır. Termal turizme yapılacak yatırım, ülke ekonomilerine döviz açısından gelir getirecek olumlu bir girişim olarak da kabul edilmelidir.

Dünya turizmi genelinde özgün bir yeri olan Termalizm ivedilikle geliştirilmesi gereken bir turizm çeşitidir. Sadece halk sağlığı yönünden ele alındığında bile, iş gücü verimliliği artırıcı özelliği tartışılmaz olan termal turizmi, turizm boyutuyla birlikte ülkemiz ve dünya için ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemlidir.

Ülkemizin sahip olduğu tennal su kaynaklannın iyi değerlendirilmesi ve modern termal konaklama tesislerinin yapılması termalizimde hedeflenen noktalara ulaşmada yardımcı olacaktır. Modern tennal tesislerin özel sektör taralından kurulup işletilmesi ve özel sektöre termal su arazi ve diğer finansmanlarla teşvik sağlanması Türkiyede gerçekleşen termal turizmini bulunduğu noktadan daha da ileriye götürebilir.


Kaynak: Termal Turizmi Ve Erzurum'un Termal Turizm Potansiyeli Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/