Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Türkiye'de Termal Turizm

Türkiye sanayileşme ve hızlı şehirleşme sürecine henüz girmiş bir toplum yapışma rağmen, insanlarımız yüzyıllardan beri sürdürdüğü HAMAM sefası geleneğini kaplıcaya gitme, yaylaya çıkma gibi geleneğe dönüştürdüğünü görmekteyiz. Daha soma bu gelenek yaygın bir turizm olayı niteliği kazanmıştır.

Sağlıklı kalmak ve dinlemnek amacı ile kaplıcalara giden insanlarımız kaplıca kürlerim suya dayalı bir dinlence "rekreasyon" olayı şeklinde sürdürmekte ve kaplıca sularından yoğun bir şekilde yararlanmaya çalışmaktadır.
Bilindiği üzere ülkemizdeki termal kaynaklar, ağırlıklı olarak özel idare ve belediyeler tarafhdan değerlendirilmektedir. Termal kaynak yönünden mevcut arzın %75 ini kamu kesimi oluşturmaktadır. Termal tesis yatırımı bakımından özel sektörünün payı oldukça düşüktür.

Ege Bölgesinin Ülkemizde termal turizmin gerçekleşdiği en yoğun bölgedir. Yüksek bir potansiyele ve Avrupa'ya göre iki buçuk kat fazla kür mevsimine sahip olmasına karşın, ülkemizin termalizimde alt yapı ve işletme yönünden büyük sorunlan vardır.

Türkiye'de termal kaynak potansiyeli ile nitelikli yatak sayısı arasında çelişkili bir durumdan söz edilebilir. Örneğin nitelikli termal tesislerimizi mcelediğimizde Ülkemizde termalizmde örnek tesis olan Balçova termal tesislerinde 1992 yılında %98 doluluk oranına ulaşılmış, 1993 yılı için tüm yataklar satılarak, tesisde yükselen bu trend takip eden yıllardada devam etmiştir. Bu kür merkezinde 1400 Norveç'li hasta tedavi görmüş, Avrupa ülkelerinde %60 olan iyileşme oram Türkiye'de %85-95'e ulaşmıştır.

Termal tesislerimizin yeterli sayıda olmamasına karşın, termal su kaynaklanınız ülke düzeyinde geniş bir dağılış göstennektedir. Genellikle bu kaynaklar doğal çıkışlı eriyik, mineral değerleri yüksek, fizik-kimyasal bileşimleri farklı ve bol su verimlidirler. Örneğin Pamukkale Kaplıcası 400 litre/sn, İnegöl-Oylat 30 Litre/sn, Bingöl-Kös 125 Litre/sn, Siirt-Billoris Kaplıcası 400 Litre/sn su verimlerine sahiptirler. Ayrıca su verimi bol olan Rize-Ayder, Ordu-Fatsa, Edremit-Güre Kaplıcalan önemli tennal merkezlerdir.


Kaynak: Termal Turizmi Ve Erzurum'un Termal Turizm Potansiyeli Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/