Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Termal Kaplıca Sularının Kimyasal Özellikler

Kaplıca sulannı kimyasal özellikleri bakımından inceleyebilmek için bu sulann içerdikleri erimiş tuzlann ve madenlerin çeşitlerine göre ayrımını ve gruplandmlmasını yapmak daha mantıklı ve uygun olur.

Sodyum klorürlü (tuzlu) sular : Sodyum klorürlü sular, soğuk veya sıcaktır. İnsan, Sodyum klorürü; et ve sebzeler yiyerek alabilir. Tuzlu sular, içildiği zaman ağzı sulandırabilir.

Sodyum sülfatlı sular : Bu sular, taşıdıkları tuzlan yeryüzendeki kayalardan almaktadırlar.

Sodyum Bikarbonattı Sular : Genellikle bu sularda sodyum bikarborattan soma, daha çok sodyum sülfat tuzu görülmektedir. İnsanların içme ve banyo olarak rağbet ettiği sular bu gruba girer.

Kalsiyum-mağnezyum bikarbonattı sular : Bu tür sularda Co2 ve kalsiyum eriyiği çok miktarda bulunur. Ülkemizde Pamukkale kaplıcalarının suyu bu gruba dahildir.

Kalsiyum - Magnezyum sulfatlı sular: Söz konusu sular idrar yollan ve sindirim organlan üzerinde etkilidirler. Dolayısiyle bu sulan içeren içme veya kür merkezleri yoğun ziyaretçi akınına uğrarlar. İçmeye elverişli sulardır.


Kükürtlü Sular: Sıcaklıkları genel olarak 26-120°C arasında değişen sulardır. Kaynağında kükürt kokusu duyulur. Verimleri bol fakat içmeye elverişli olmayan sulardır.

Korbondioksitli Sular : İçerisinde en fazla Co2 gazı bulunduran sulardır. Bu grup sular çoğunlukla soğuktur. Sıcak olanlann kaynağında köpük halinde Co2 çıkar. Erzurum kaplıcaları ve Bursa - Kemalpaşa -Dümbüldük kaplıcalan bu sulara örnek tennal merkezleri olarak verilebilir.

Kaynak: Termal Turizmi Ve Erzurum'un Termal Turizm Potansiyeli Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/