Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Kür Turizminde Kaplıca Tedavisinin Uygulanma Şekilleri

Kür Uygulamaları: Başlıca su banyosu, buhar banyosu, çamur banyosu ve içme suretiyle uygulanır. Bu uygulamaları ayrıca Dıştan tedavi, İçten tedavi olarak ikiye ayırabiliriz.

Su Banyosu: Özel banyoluklarda ve havuzlarda yapılır. Su banyoları, 35-38°C dereceler arasında, daha açık bir deyişle vücut ısısındaki şifalı sularla gerçekleştirilir.

Banyoluklara gelen su, doğrudan doğruya kaynaktan çıktığı gibi kullanılmalıdır. İçerisine soğuk su veya sıcak su karıştırılırsa suyun özelliği kaybolur.
Havuzların, kaplıca tedavisinde önemli yeri vardır. Ülkemizde havuzsuz kaplıca düşünülemez. Havuza girmeden önce musluklarda yıkandıktan soma girilmesi tavsiye edilir.

Buhar Banyosu: Çok eski çağlardan bu yana, ılıcaların buğulan tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Buhar banyoları (inhalasyon) tavandan püskürtülen veya tabandan sıkılan su buharlan ile yapılabilir. Böylece, şifa veren gazların teneffüsü sağlanır. Deri ve solunum yollanndan minarellerin vücuda girmesi kolaylaşır.
Genellikle buğu banyosu için, ılıca ve kaplıca suyundan çıkan buğu, kapalı bir odada toplanır. Bu oda da çoğunlukla oturularak, ya da yatılarak bir süre kalınır.
Buğu banyolan, suyun kaynağı üzerinde veya kaynağa yalan bir yerde yapılabilir.

Çamur Banyosu: Çamurun, sağlık amacıyla çok eski yıllardan beri kullamldığı büinmektedir. Neron'un kaplıca çamurlannda banyo yaptığını, aynca Romalılann ılıca sularıyla oluşan çamurlardan yararlandıklarını tarihi bilgilerden öğrenebiliriz. Geçmişi tarihe dayanan çamur banyosu ve buna bağlı olarak çamur tedavisinde, ılıca sulanyla yapılmış çamur akla gelir. Çamur ya ılıca suyunun çıktığı yerdeki kaynakta doğal olarak; ya da başka yerde hazırlanmış toprağın, kaplıca suyu ile kanştırılması ile suni olarak elde edilebilir.
Çamur banyosu için kullanılan çamurlan rayoaktiflik özelliklerine göre sıralanabilir.

35-100 xeman/kg zayıf radyoaktif çamurlar

100-300 xeman/kg orta radyoaktif çamurlar

300 eman/kg ve daha yukan kuvvetli rayoaktif çamurlar.

Bir litresinde, 20 EMAN* veya 2000 PİCOCURİ Rn 222 asal gazı bulunan maden sulan "Radyoaktif maden sulan" aynı özelliğe sahip lkg. çamur ise "Radyoaktif çamur olarak kabul edilir.
Çamur banyosu yapılırken genellikle sıvama çamur kür uygulaması yapılır. Bu tür çamur banyosundaki sıcaklık 42-45°C arasında olabilir. Kür süresi en fazla 20 dakika olarak belirlenmelidir.

Gaz Banyosu: Gaz banyosu, genellikle Karbondioksit ile yapılır. Karbondioksitli sıvı banyo uygulamalannda, gaz buharlaşmasının yavaşlatılması ve etkisinin artınlması için suyun sıcaklığı genellikle 36°C'nin altmda tutulur. Banyo süresi ençok 20 dakikadır.

Basınçlı Duş: Basınçlı duş dıştan tedavi uygulamalarından biridir. lcm2 / 20 kg basıncında su sıkan aygıtlarla yapılabilir. Sıkılan suyun sıcaklığı 18-42°C arasında olmalıdır. Sinirsel sistemi uyarmak ve kan dolaşımını hızlandırmak amacı ile yapılan kür uygulamasıdır. Kür uygulaması basmçlı suya karşı ayakta durularak yapılmaktadır. Soyunma ve giyinme süresi için toplam 20 dakika süre öngörülür.

Kapalı Beden Eğitim Salonu: Kaplıca kürlerinin en önemli yan uygulamalarından biride güç geliştirme amacına yönelik beden eğitimidir.

Kür merkezlerinde her türlü kür uygulaması ve güç geliştirme çalışmalarının yanı sıra bilinçli ve düzenli bir beslenme rejimide önem taşır. Kür merkezlerindeki ziyaretçiler yaş gruplanna, sağlık durumlanna göre gruplara aynlıp, yapılacak kür uygulamaları doktorlarca belirlenmelidir.

Masaj: Kür merkezlerinde ençok uygulanan bir tedavi şeklidir. Dıştan tedavi türü olarak Masaj elle yapılmaktadır. Turist masaj masasına uzatılarak masaj uygulaması yapılır. Masaj süresi normal olarak soyunma ve giyinme süresi olarak 40 dakika öngörülebilir.


Kaynak: Termal Turizmi Ve Erzurum'un Termal Turizm Potansiyeli Çalışması

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/