Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlı Turizmi

Yaşlanma süreci bir zamanlar, genellikle zamanın yol açtığı yıkımın kaçınılmaz bir belirtisi diye görülmekteydi. Ancak, tıp ile beslenme biçimlerindeki gelişmeler, bir zamanlar yaşlanma hakkın da kaçınılmaz diye görülen durumların artık yavaşlatılabileceği ya da bunlara karşı konulabileceğini göstermiştir.

Eskisine bakarak bireylerin daha uzun yaşadıkları ve sonraki yıllarında daha etkin yaşamları sürdürdükleri bir toplumda yaşıyoruz; ancak kimi durumlarda bu, hastalık ve anksiyete ile daha uzun yaşamak anlamına geliyor. Bu nedenle artan sayıda insan uzun bir dönem hastalıkla yaşama olasılığı ile karşı karşıyadır.

Altmış beş yaş ve üstü yaştaki insanların oranının düzenli olarak arttığı bir toplumda yaşamaktayız. Bu durum aynı zamanda, yaşlılığın toplumsal önemi yanında çok daha geniş kapsamlı olan bir sorun olmasıdır. Bunun nedeni ise, ileri yaşın gerçekte ne olduğunun -sunduğu fırsatlar ve getirdiği yüklerin- çarpıcı bir biçimde gelişmekte olmasıdır. Bu nedenle tedavi edici özelliği yanında koruyucu ve tamamlayıcı özellikleri açısından Spa uygulamaları ileri yaş insanlardan daha çok kazanım sağlamaktadır.

Bununla birlikte insanlar yaşlandıkça, baş edilmesi zor fiziksel, duygusal ve maddi sorunların bir bileşimi ile karşılaşmaktadırlar. Genel olarak yaşılar nüfusun öteki kesimlerine göre maddi bakımdan daha dezavantajlıdırlar. Yaşlılıkla baş etme sürecinde büyük gelir kaybı yaşarlar. Bu nedenle de daha uygun fiyatlarla ve uzun süreli bakım ve tedavi hizmetlerinin arayışı içindedirler.

Yaşlıların mevcut yada oluşabilecek rahatsızlıkları için bakım ve tedavi imkanları sunacak yüksek ve modern teknolojik cihaz donanımına sahip kaliteli sağlık hizmeti sunan sağlık işletmelerinin varlığı ile birlikte Türkiye'nin her köşesine yayılmış olan kaplıcaları, bol güneşli ve temiz havası, kültürel ve tarihi dokusu seyahat ve sağlık paketleri için vazgeçilmezdir.
Amerikan Yaşlanmaya Karşı Tıp Akademisi'nin başkanı Ronald Klatz bir yazısında "Yaşlanma tedavi edilebilen bir hastalıktır." şeklinde yorumda bulunmuştur. Anlaşılacağı üzere gelişen teknolojiler ve tıbbın yanı sıra hemen hemen hiçbir yan etkinin yaşanmadığı konforlu bakım ve tedavi imkanları sunan Spa tedavilerinin önemi ortadadır.
Bir zamanlar olduğu gibi akut bulaşıcı bir hastalıktan ölmektense, sanayileşmiş toplumlarda yaşayan insanlar artık daha uzun yaşamakta ve kronik hastalıklardan daha çok çekmektedir. Dolayısıyla tamamlatıcı tıbbi yaklaşımlar ve uygulama teknikleri daha çok tercih edilmekte, ağrı dindirilebilmekte ve bu durumun yarattığı rahatsızlıklar giderilebilmektedir.
Britanya'da 1850 yılında 65 yaşın üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranı %5 iken 2000'lere yaklaşırken %15 şimdilerde ise %15,8 olmuştur. 1970'lerde ortalama yaş yirmi sekiz iken, 2000 öncesi otuzun üzerine çıkmış bugünlerde ise 39.6 olmuştur. Yaş konusunda gerileme sürecinde olan tek toplum Britanya değildir. Gelişmiş ülkelerin neredeyse hepsi önümüzdeki on yıllar içinde nüfuslarının yaşlanmasına tanık olacaklardır. Nüfusun yaş dağılımında ki bu önemli kayma gelişmiş ülkelerin pek çoğunda özel güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Sosyal hizmetler ve sağlık sistemlerine yönelik talep yükü artacağından hükümetler ve çıkar grupları belirli tedbirler alıp sistemler geliştirme arayışı içindedirler. Özellikle sağlık masraflarının azaltılması için daha uygun fiyatlarla hizmet alabilecekleri ülkelere çoğunluğu ileri yaş olan hastalarını göndermektedirler. Örneğin Norveç sadece 2009 yılı için 1200 hastasını Balçova Termal İşletmesine Spa tedavileri için göndermiştir.

Giderek yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunun bilincinde olan Avrupa Komisyonu bu konuya yönelik istihdam, sosyal koruma, sağlık ve sosyal hizmet alanında politikalar geliştirmektedir. Yaşam boyu öğrenme, esnek çalışma düzenleriyle yaşlı nüfusun istihdam oranını yükseltmek hedeflenmektedir. AB üyesi ülkelerde ortalama yaşam süresi kadınlarda 81,1 ve erkeklerde 74,8 yıla ulaşmıştır. Dolayısıyla AB nüfusu giderek yaşlanmaktadır. 2020 yılına gelindiğinde 60 yaş ve üzeri kişilerin AB nüfusunun %37'sine ulaşacağı öngörülmektedir.

Hatta 2050 yılına ulaşıldığında 65 yaş üstü nüfusun %70 ve 80 yaş üstü nüfusun %170 artacağı tahmin edilmektedir. Burada önemli sorun yaşlı Avrupa vatandaşları için sağlıklı ve aktif yaşlanmayı teşvik etme olacaktır. Ayrıca sağlıklı yaşlanma daha az mali yük demek olacaktır. Bu Avrupa'nın ekonomik büyümesi üzerinde de olumlu bir etki demektir. AB yaşlı insanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçmiştir.

Avrupa'nın pek çok gelişmiş ülkesinde ise bakım evleri yaşlanan nüfus yanında oldukça az olduğundan bakım için yurtdışından insanlar getirterek yardım almaktadırlar. Bu ülkeler yaşlılarının uzun süreli bakımı için, genel bütçelerinden ciddi bir pay ayırmaktadırlar. Bu nedenle ileri yaş insanları daha yaşlanıp kronik hastalıklara yakalanmadan koruyucu hekimliğe büyük önem vermektedirler. Sağlıklı bir ortam, bakım ve tedavi imkanlarını içeren gezi, temiz ve güneşli hava, yaşlıların seyahati, meşguliyet terapisi, bol hareket vb. kapsayan paketler tercih edilmektedir.

Özellikle alım gücü daha yüksek olan 3. kuşak olarak tabir edilen 50 yaş ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli wellness olanaklarına yönelik talep oluşturmaktadır Gerek tedavi gerekse zinde kalma ihtiyacında yaşlanan Avrupa nüfusunun, daha fazla termal kür gereksinimi ortaya çıkmaktadır. İklim avantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde, bu talep daha yoğunlukla hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda, Ortadoğu ülkeleri için Türkiye önemli bir termal destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel hareket etmektedir.
Yaşlı turizminde yaşlı turistin beklentilerini iyi anlamak onlar için uygun hizmetlerin sunumunda oldukça önemlidir.

Yaşlı turistin beklentilerini Suat Çağlayan şu şekilde sıralamıştır;

Acil durumlarda ulaşabileceği, akredite olmuş (güven veren) bir sağlık ünitesi bulunmasını,

Kaldığı otelde, uzman gözetiminde yararlanabileceği ve rehabilitasyon olanağı bulunan bir (jeotermal) merkezin var olmasını,

Yürüme sorunu olanlara kolaylıklar sağlanmasını,

Yaz aylarının sıcağı yerine sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında seyahat etmeyi ve bu seyahatlerde aksaklıklar olmamasını,

Din ve inanç turizmine ilgileri nedeniyle, bu olanaklardan yararlanmayı,

Kendi ülkesinde pahalı olan; kalp-damar, göz ve diş sağlığı gibi sağlık hizmetleri verebilecek, (akredite) bir hastaneden yararlanmayı ister.

İklim kuşağımız yaşlı turist için, kış ayları dahil çekici konumdadır. Termal kaynak zenginliği açısından dünyanın yedinci ülkesiyiz. Din ve ibadet turizmi açısından çok çekici bir ülkeyiz. Büyük kentlerde akredite olmuş hastanelerimiz, uzak turizm yörelerimizde de güven kazanmış hastane ve sağlık tesislerimiz var.
Tüm bu olanakların yaşlı turist için arzı sağlanabilir.

Bununla birlikte ülkemizin iklimi, coğrafyası, misafirperverliği, bölgesel yakınlığı ve turizm potansiyeliyle, özellikle 65-75 yaşları arasındaki (sağlıklı olan) Avrupalı yaşlılara, belli projeler çerçevesinde daha güzel ve daha ekonomik bakım hizmeti ve yaşlı tatil köyleri imkânı sunulabilir.

Ayrıca zengin ülke insanları yoksul ülkelere kıyasla daha yüksek ortalama yaşam süresi beklentisine sahiptir. Bu fırsatı iyi değerlendiren gelişmekte olan ve genç nüfusa sahip toplumlar (örneğin ülkemiz) yaşlı turizminde avantajlı olacaklardır.

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/